BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
26 mei 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1006

de Alain Destexhe (MR)

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________
VN - Mensenrechtenraad - Belgisch standpunt
________
VN
rechten van de mens
rechten van de vrouw
vrijheid van godsdienst
vrijheid van meningsuiting
topconferentie
islam
Mensenrechtenraad van de VN
technische VN-Commissie
________
26/5/2008 Verzending vraag
24/11/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1006 d.d. 26 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik dank u voor uw antwoord op mijn schriftelijke vraag 4-643.

Ter aanvulling van die vraag van 3†april†2008 zou ik graag weten wat het Belgisch standpunt is ten opzichte van het beleid van de Organisatie van de Islamconferentie en haar afwijzing van een ďwesterseĒ visie op mensenrechten?

Welke demarches zal BelgiŽ doen om in de VN een klare, uniforme en op sociaal-economisch vlak absoluut belangeloze houding aan te nemen tegenover de kwestie van de mensenrechten?

Zullen BelgiŽ en de Europese Unie zich engageren om de grondbeginselen van de vrijheid van meningsuiting en de scheiding van Kerk en Staat te verdedigen?

U hebt anderzijds niet geantwoord op de vraag over het stemgedrag van de Belgische vertegenwoordiger met betrekking tot de vragen die sedert de oprichting van de Mensenrechtenraad werden gesteld.

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

Ik bedank u voor uw vraag die raakt aan onderwerpen waarover ik me zorgen maak.

Ik stel inderdaad vast dat de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) de universaliteit van de mensenrechten in vraag stelt. De OIC beschouwt ook bepaalde kritieken over de mensenrechtensituatie in een moslimland als een uiting van islamofobie. Ik kan u verzekeren dat dit een houding is waartegen we ons hevig verzetten samen met onze Europese partners.

Bovendien weigeren bepaalde leden van de OIC het recht om geen religie te hebben of om te veranderen van religie te erkennen. In bepaalde moslimlanden is het inderdaad zo dat veranderen van religie bestraft wordt met de doodstraf.

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens weerspiegelt de verwachtingen en aanspraken van iedere persoon op deze aarde waar die zich ook bevindt. We kunnen het argument van regionale of religieuze relativisme om de mensenrechten in vraag te stellen niet aanvaarden.

Ik kan u bevestigen dat België reeds verschillende initiatieven heeft genomen om de universaliteit van de mensenrechten te vrijwaren. Zij heeft het initiatief genomen tot een reflectie hierover binnen de Europese Unie. België heeft deelgenomen aan de uitwerking van aandachtspunten van de EU over de lastering van religies. Deze punten worden gebruikt als basis voor de demarches die de EU onderneemt om te vermijden dat het concept van belastering van religies binnen de internationale normen inzake mensenrechten wordt geïntegreerd.

Zoals ieder jaar, zal de EU in de Algemene vergadering een resolutie neerleggen inzake religieuze intolerantie. Deze tekst omvat alle aspecten van de vrijheid van religie, van vrijheid van meningsuiting alsook de daden van discriminatie en intolerantie die verband houden met een religie of geloofsovertuiging. België en de EU treden ook op in derde landen onder de vorm van demarches of verklaringen wanneer men intolerantie, discriminatie op basis van de religie of overtuiging en de vrijheid van meningsuiting vaststelt.

Op uw vraag in verband met onze stemming, kan ik u eraan herinneren dat België geen lid is van de Mensenrechtenraad en heeft aldus geen stemrecht in dit orgaan. België speelt echter een actieve rol in het EU overleg door het meebepalen en verdedigen van de Europese standpunten. Ik kan u wel bevestigen dat België zich kandidaat heeft gesteld voor de komende verkiezingen van de Mensenrechtenraad (mandaat 2009-2012) die in het voorjaar van 2009 zullen plaatsvinden in New York.