Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Bertin Mampaka Mankamba

13 resultaten

5-3559 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 14/5/2013
  de driedimensionale printers
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3560 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 14/5/2013
  de driedimensionale printers en de bioprinting
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3703 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 13/6/2013
  de strijd tegen de fiscale fraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-264)
5-3704 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 13/6/2013
  de strijd tegen het witwassen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-264)
5-3705 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 13/6/2013
  de vrijstelling van de interesten van de spaarboekjes
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3950 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 18/9/2013
  het bezoek aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3977 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 27/9/2013
  SomaliŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3989 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 27/9/2013
  de inkomsten van de strijd tegen de fiscale fraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-264)
5-4451 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 9/12/2013
  de btw op de erelonen van advocaten
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4453 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 9/12/2013
  de uitbreiding van de vrijstelling op de spaarboekjes
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4597 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 17/12/2013
  het fiscaal statuut van de vrijwilligers in de sportwereld
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4917 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 17/3/2014
  de toestand in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4918 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 17/3/2014
  de bestrijding van de verwaarloosde tropische aandoeningen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode