Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Peter Van Rompuy

73 resultaten

5-10 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/10/2010
  het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-249
5-11 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/10/2010
  de invaliditeit per ziektegroep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-250
5-17 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/10/2010
  het toezicht op de ratingbureaus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-251
5-132 Peter Van Rompuy (CD&V) 30/11/2010
  het terugbetalingsbeleid voor cholesterolverlagers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
5-139 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  de stand van zaken van het Europees semester en het National Reform Plan
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-140 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  het standpunt van BelgiŽ inzake economic governance
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-145 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  de overmatige schuldenlast in BelgiŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-146 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  de invoering van Bazel III
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-147 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  het hypothecair krediet
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-158 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/12/2010
  de staatssteun aan bedrijven en banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-240 Peter Van Rompuy (CD&V) 20/12/2010
  de erkenningsprocedure in het kader van de fiscaal aftrekbare giften
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-26)
5-249 Peter Van Rompuy (CD&V) 23/12/2010
  het meldpunt "Red mijn huis" bij de FOD Economie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-559 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  de uitgaven voor de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-560 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  het win-win aanwervingsplan
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-561 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  de kostprijs van de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-562 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  de impact van de Bazel III- en Solvency II-normen op de Belgische financiŽle sector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-675 Peter Van Rompuy (CD&V) 17/3/2011
  de werkgelegenheid in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-1047 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/6/2011
  de verbreking van telecomcontracten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1048 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/6/2011
  de telecommunicatiesector in ItaliŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1049 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/6/2011
  het gezamenlijk aanbod inzake telecommunicatiediensten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1075 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1076 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de fiscale druk in BelgiŽ en de fiscale werkloosheidsvallen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1077 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de loonhandicap voor goederen met een lage technologische component
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-1078 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de verbintenissen inzake pensioenstelsels in het Europact
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1079 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de financiŽle sector in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1080 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de verbintenissen in het Europact op het vlak van de houdbaarheid van de overheidsfinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  vraag ingetrokken
5-1081 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  het gevolg dat gegeven wordt aan de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1083 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  het risico- en beleggingsbeleid van de NMBS-Holding
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1084 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/6/2011
  de schuldgraad van de NMBS en de evolutie van de cashflow
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1212 Peter Van Rompuy (CD&V) 19/7/2011
  de concurrentiepositie van Zaventem en de hogesnelheidstrein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1250 Peter Van Rompuy (CD&V) 15/7/2011
  de aanbevelingen van de Europese Commissie en de opmerkingen van de Belgische regering ten aanzien van het Nationaal Hervormingsprogramma 2011
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1251 Peter Van Rompuy (CD&V) 15/7/2011
  de oprichting van een werkgroep belast met het uitwerken van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de bouwactoren
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
5-1252 Peter Van Rompuy (CD&V) 15/7/2011
  de voorgestelde richtlijn van de Raad tot vaststelling voor begrotingskaders van de lidstaten en de rapportering van de deelstaten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1257 Peter Van Rompuy (CD&V) 12/9/2011
  de brugpensioenen in het kader van het generatiepact
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1258 Peter Van Rompuy (CD&V) 12/9/2011
  de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op volledig tijdskrediet
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/10/2011 (commissiehandelingen 5-97)
5-1911 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/2/2012
  de lening voor toekomstgerichte investeringen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1965 Peter Van Rompuy (CD&V) 16/2/2012
  het eerste commissierapport over de macro-economische onevenwichten in de eurozone en de hele Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-2003 Peter Van Rompuy (CD&V) 27/2/2012
  de nieuwe antimisbruikbepaling
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-141)
5-2084 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/3/2012
  het Belgisch begrotingskader en de Europese vereisten
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/6/2012 (commissiehandelingen 5-161)
5-2085 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/3/2012
  het "Two-pack"
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6253
5-2086 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/3/2012
  het Belgisch begrotingskader en de Europese vereisten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6254
5-2166 Peter Van Rompuy (CD&V) 28/3/2012
  de evolutie van de werkgelegenheid na de economische crisis
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6361
5-2167 Peter Van Rompuy (CD&V) 28/3/2012
  de verbreking van telecomcontracten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6429
5-2190 Peter Van Rompuy (CD&V) 29/3/2012
  het vervroegd pensioen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6615
5-2269 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/4/2012
  de budgettaire impact van de bijsturingen van de pensioenhervorming en de werkgelegenheidsmaatregelen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/6/2012 (commissiehandelingen 5-161)
5-2272 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/4/2012
  de versoepeling van de pensioenhervorming
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2273 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/4/2012
  de bijsturingen in het werkgelegenheidsbeleid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6363
5-2275 Peter Van Rompuy (CD&V) 25/4/2012
  het plan tot administratieve vereenvoudiging
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/6/2012 (commissiehandelingen 5-161)
5-2285 Peter Van Rompuy (CD&V) 26/4/2012
  de omzetting van Europese wetgeving ten behoeve van de interne markt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-2330 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/5/2012
  de arbeidsmarkthervorming
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6365
5-2382 Peter Van Rompuy (CD&V) 5/6/2012
  de aanpassing van het pensioenbonussysteem
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2386 Peter Van Rompuy (CD&V) 6/6/2012
  de vruchtgebruikconstructies
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/6/2012 (commissiehandelingen 5-162)
5-2421 Peter Van Rompuy (CD&V) 21/6/2012
  de begroting 2012
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2422 Peter Van Rompuy (CD&V) 21/6/2012
  het systeem voor ouderen in het tewerkstellingsplan
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2423 Peter Van Rompuy (CD&V) 21/6/2012
  het systeem van stages in het tewerkstellingsplan
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2428 Peter Van Rompuy (CD&V) 25/6/2012
  het financieren van projecten door middel van crowdfunding
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-169)
5-2431 Peter Van Rompuy (CD&V) 26/6/2012
  de vermindering van de sociale bijdragen bij aanwervingen in KMO's
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-168)
5-2432 Peter Van Rompuy (CD&V) 26/6/2012
  het recht op vakantie
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2454 Peter Van Rompuy (CD&V) 5/7/2012
  de omzendbrief met betrekking tot de minnelijke schikking
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7201
5-2478 Peter Van Rompuy (CD&V) 4/9/2012
  de project bonds of volkslening
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2600 Peter Van Rompuy (CD&V) 31/10/2012
  de mogelijkheid van brugpensioen en andere begeleiding voor de werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers
  minister van Werk
  dossier afgesloten
5-2610 Peter Van Rompuy (CD&V) 31/10/2012
  het verslechterende ondernemersklimaat
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2611 Peter Van Rompuy (CD&V) 31/10/2012
  de omzendbrief met betrekking tot de minnelijke schikking
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2619 Peter Van Rompuy (CD&V) 6/11/2012
  de afschaffing van de Dienst voor economische migratie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2626 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/11/2012
  de toepassing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques
  minister van Werk
  dossier afgesloten
5-2651 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/11/2012
  de bestrijding van misbruiken en wantoestanden met betrekking tot dienstenchequebedrijven
  minister van Werk
  dossier afgesloten
5-2687 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/11/2012
  de hervorming van de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-2697 Peter Van Rompuy (CD&V) 19/11/2012
  de volkslening
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2703 Peter Van Rompuy (CD&V) 19/11/2012
  de afschaffing van de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten
5-2752 Peter Van Rompuy (CD&V) 27/11/2012
  het aantal hypothecaire leningen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2800 Peter Van Rompuy (CD&V) 5/12/2012
  de leningen aan niet-financiŽle ondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten
5-2829 Peter Van Rompuy (CD&V) 11/12/2012
  de fiscale stimulus voor de volkslening
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten
5-2846 Peter Van Rompuy (CD&V) 13/12/2012
  het tweede "alert mechanism report" van de Europese Commissie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten