Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Dimitri Fourny

7 resultaten

5-433 Dimitri Fourny (cdH) 2/2/2011
  het nieuwe vervoersbeheersplan van Infrabel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-991 Dimitri Fourny (cdH) 25/5/2011
  de erkenning van de medische spoeddiensten per helikopter
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1035 Dimitri Fourny (cdH) 6/6/2011
  de ontwikkelingen inzake het unieke oproepnummer 1733 voor de medische wachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1353 Dimitri Fourny (cdH) 20/10/2011
  de afschaffing van 302 treinen door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-1642 Dimitri Fourny (cdH) 14/12/2011
  de Europese richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-1788 Dimitri Fourny (cdH) 18/1/2012
  de afschaffing van het examen dat kinesitherapeuten toelaat een eigen praktijk te beginnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-2147 Dimitri Fourny (cdH) 22/3/2012
  brucellose
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6614