Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Els Van Hoof

3 resultaten

5-4140 Els Van Hoof (CD&V) 23/10/2013
  de zorg in de forensische psychiatrische centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10645 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4141 Els Van Hoof (CD&V) 23/10/2013
  de bevoegdheidsverdeling tussen de Federale Overheidsdiensten Justitie en Volksgezondheid met betrekking tot geļnterneerden die al dan niet in de gevangenis opgesloten zijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4745 Els Van Hoof (CD&V) 6/2/2014
  de asielaanvragen van vrouwen uit Guinee en de vrouwelijke genitale verminking
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11308