Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Armand De Decker

3 resultaten

5-20 Armand De Decker (MR) 14/10/2010
  de sociale gevolgen voor het personeel van het Secretariaat-Generaal en de Assemblee van de West-Europese Unie die voortvloeien uit de opzegging van het gewijzigde Verdrag van Brussel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-385 Armand De Decker (MR) 27/1/2011
  de reactie van Belgi op de vervolging van christenen in de Maghreb en het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1856
5-2067 Armand De Decker (MR) 8/3/2012
  de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken