Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Els Van Hoof

16 resultaten

4-274 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de tewerkstelling van niet-EU-burgers in het kader van de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-411 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-542 Els Van Hoof (CD&V) 13/11/2008
  de Nationale Delcrederedienst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-1188 Els Van Hoof (CD&V) 18/11/2009
  internet en zedendelicten
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1247
4-1198 Els Van Hoof (CD&V) 18/11/2009
  de omzetting van de Dienstenrichtlijn naar Belgisch recht
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1254
4-1247 Els Van Hoof (CD&V) 26/11/2009
  internet en zedendelicten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1188
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6364
4-1254 Els Van Hoof (CD&V) 26/11/2009
  de omzetting van de Dienstenrichtlijn naar Belgisch recht
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1198
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6359
4-1339 Els Van Hoof (CD&V) 7/1/2010
  de referentiemagistraten zedenzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1343 Els Van Hoof (CD&V) 7/1/2010
  het diversiteitsbeleid van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1373 Els Van Hoof (CD&V) 13/1/2010
  de vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1439 Els Van Hoof (CD&V) 28/1/2010
  alcoholverkoop aan jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1478 Els Van Hoof (CD&V) 4/2/2010
  psychiatrisch onderzoek in het kader van interneringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1552 Els Van Hoof (CD&V) 4/3/2010
  de behandeling van klachten door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7214
4-1639 Els Van Hoof (CD&V) 18/3/2010
  de residentiŽle psychiatrische behandeling van seksuele delinquenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1654 Els Van Hoof (CD&V) 24/3/2010
  de rol van interculturele begeleiding in het kader van zwangerschappen en bevallingen bij allochtone vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1733 Els Van Hoof (CD&V) 22/4/2010
  gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de privť-sector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode