Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Margriet Hermans

24 resultaten

3-427 Margriet Hermans (VLD) 9/11/2004
  de terugbetalingen ten gunste van diabetespatiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-511 Margriet Hermans (VLD) 22/12/2004
  de sociale rechtsonzekerheid van jonge vrijwilligers die deelnemen aan internationale activiteiten in het buitenland
  minister van Werk
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-509
3-616 Margriet Hermans (VLD) 17/2/2005
  het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2258
3-662 Margriet Hermans (VLD) 24/2/2005
  weigeringen aan andersvaliden en blinden die een beroep doen op een geleidehond, om toegang te hebben tot horecazaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2351
3-671 Margriet Hermans (VLD) 3/3/2005
  het armoedepercentage bij kinderen in BelgiŽ
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-103)
3-699 Margriet Hermans (VLD) 17/3/2005
  de voedselcontrole op ingevoerd vlees en andere producten voor menselijke consumptie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-778 Margriet Hermans (VLD) 20/4/2005
  het wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2586
3-1149 Margriet Hermans (VLD) 17/11/2005
  het imago van de vrouw in de campagne "peeceefobie"
  minister van Werk
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1400 Margriet Hermans (VLD) 16/2/2006
  het gebruik in openbare ruimten van gedownloade muziek
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1508 Margriet Hermans (VLD) 23/3/2006
  de fiscale aftrekbaarheid van deelname aan vakantie-initiatieven in het jeugdwerk
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1638 Margriet Hermans (VLD) 11/5/2006
  de naleving van het verbod op het blokstaarten van paarden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1783 Margriet Hermans (VLD) 6/7/2006
  de evaluatie van de hongersnood van 2005 in Niger
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5718
3-1820 Margriet Hermans (VLD) 5/10/2006
  de aanpak en begeleiding van alcoholgebruik op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1981 Margriet Hermans (VLD) 7/12/2006
  de Belgische ruimtevaartindustrie en de vestiging van het hoofdkantoor van Galileo
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1993 Margriet Hermans (VLD) 7/12/2006
  de permanente rimpelvullers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-2023 Margriet Hermans (VLD) 20/12/2006
  het aankopen van nieuwe illegale hormonen en toedieningsvormen via het internet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-2446
3-2069 Margriet Hermans (VLD) 24/1/2007
  de voor- en nadelen van een HIV-zelftest
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2074 Margriet Hermans (VLD) 25/1/2007
  de steun aan het Narconon Info Center in het kader van drugsverslavingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2190 Margriet Hermans (VLD) 8/3/2007
  het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-2205 Margriet Hermans (VLD) 15/3/2007
  het gebrek aan bedden voor drugsverslaafde minderjarigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7744
3-2237 Margriet Hermans (VLD) 21/3/2007
  recente studies die de schadelijke gevolgen van het gebruik van cannabis aantonen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-2258 Margriet Hermans (VLD) 29/3/2007
  het tekort aan aidsremmers in Burundi
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7901
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7902
3-2259 Margriet Hermans (VLD) 29/3/2007
  de homofobe maatregelen van de Poolse regering
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7903
3-2260 Margriet Hermans (VLD) 29/3/2007
  de forfaitaire onkostenvergoeding voor kunstenaars
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken