Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Berni Collas

70 resultaten

3-128 Berni Collas (MR) 5/2/2004
  de personeelsformatie van de magistraten in het gerechtelijk arrondissement Eupen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-129 Berni Collas (MR) 5/2/2004
  de publicatie op het Internet van gecoördineerde teksten in het Duits
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-162 Berni Collas (MR) 4/3/2004
  het Rijksarchief te Eupen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-172 Berni Collas (MR) 4/3/2004
  de opleiding en de inspectie bij de brandweer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-186 Berni Collas (MR) 11/3/2004
  het gebruik en de kennis der talen en het recht op een tweetaligheidspremie voor de vroegere leden van de gemeentepolitie van de Duitstalige gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-193 Berni Collas (MR) 18/3/2004
  de Duitse vertaling van wetteksten en verordenende teksten en de toegankelijkheid ervan
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-210 Berni Collas (MR) 1/4/2004
  de specifieke problemen in het gerechtelijk arrondissement Eupen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-234 Berni Collas (MR) 22/4/2004
  de brandweerdiensten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-54)
3-416 Berni Collas (MR) 28/10/2004
  het gerechtelijk arrondissement Eupen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-499 Berni Collas (MR) 9/12/2004
  de beschikbaarheid van de RSZ-aangifte in het Duits op de website van de Rijksdienst voor sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-546 Berni Collas (MR) 19/1/2005
  de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-564 Berni Collas (MR) 27/1/2005
  de begunstigden van een overlevingsrente
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-641 Berni Collas (MR) 17/2/2005
  de verklaringen van de Duitse kanselier inzake de hervorming van de NAVO
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-597
3-645 Berni Collas (MR) 23/2/2005
  het taalregime van het politiepersoneel in de twee zones van het Duitse taalgebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-772 Berni Collas (MR) 20/4/2005
  het centrum voor informatie en communicatie (CIC) voor de provincie Luik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-773 Berni Collas (MR) 20/4/2005
  de Belgische en Duitse rechtsterminologie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-791 Berni Collas (MR) 21/4/2005
  het toekomstige gebruik van bepaalde spoorlijnen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-852 Berni Collas (MR) 26/5/2005
  de schrapping van de subsidies voor de Belgische Kamers van Koophandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-702
3-853 Berni Collas (MR) 26/5/2005
  het redactiecomité voor de brandweerdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-854 Berni Collas (MR) 26/5/2005
  de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook
  minister van Werk
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-857 Berni Collas (MR) 26/5/2005
  de naleving van de bestuurstaalwet ten opzichte van Duitstalige kandidaten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-885 Berni Collas (MR) 8/6/2005
  het gebruik van de parkings voor gehandicapten
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-917 Berni Collas (MR) 16/6/2005
  zijn recente reis naar Zuid-Oost-Azië en zijn analyse van de politieke evolutie inzake het conflict in Sri Lanka
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-987 Berni Collas (MR) 7/7/2005
  de uitreiking van parkeerkaarten aan gehandicapten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-993 Berni Collas (MR) 4/10/2005
  de invloed van de cabotage op het wegvervoer en de actualisatie van het verslag 2000 van de Europese Commissie in het kader van de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-994 Berni Collas (MR) 4/10/2005
  het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie
  minister van Werk
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1023 Berni Collas (MR) 6/10/2005
  de vergoeding van erelonen van advocaten door de aansprakelijke partij
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1064 Berni Collas (MR) 20/10/2005
  het arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Eupen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1094 Berni Collas (MR) 27/10/2005
  het militaire kamp te Elsenborn en het grensoverschrijdende mobiliteitsplan voor de Eifel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1129 Berni Collas (MR) 16/11/2005
  de eventuele delokalisatie van het 80ste UAV-escadrille
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1238 Berni Collas (MR) 22/12/2005
  het huis van arrest voor het gerechtelijk arrondissement Eupen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1239 Berni Collas (MR) 22/12/2005
  de problemen waarmee de mobiele urgentiegroepen (MUG) in landelijke gebieden kampen bij de naleving van de reglementering
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1246 Berni Collas (MR) 22/12/2005
  het verdrag van Prüm tot uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking, onder meer met het oog op de strijd tegen het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1268 Berni Collas (MR) 12/1/2006
  de dienst 100
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Gewone motie door Annemie Van de Casteele, Olga Zrihen, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 2/2/2006 : verworpen
3-1302 Berni Collas (MR) 19/1/2006
  de grensoverschrijdende politionele samenwerking en het Beneluxverdrag
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1334 Berni Collas (MR) 1/2/2006
  de reglementering inzake het gebruik van een defibrillator
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1445 Berni Collas (MR) 9/3/2006
  de behandeling van de individuele gratieverzoeken door de FOD Justitie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1652 Berni Collas (MR) 11/5/2006
  de munitietesten in het militaire kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1670 Berni Collas (MR) 18/5/2006
  de website www.health.fgov.be en de basiswetgeving voor de beoefenaars van de verpleegkunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1691 Berni Collas (MR) 1/6/2006
  het gelijktijdig hebben van een rust- en overlevingspensioen en een vervangingsinkomen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1733 Berni Collas (MR) 15/6/2006
  de toepassing van artikel 194ter van het WIB 92 dat voorziet in een regime van Tax-Shelter
  vice-eersteminister en minister van Financiën
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1736 Berni Collas (MR) 22/6/2006
  de drietaligheidspremie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1816 Berni Collas (MR) 4/10/2006
  de opening van de grenzen voor de werknemers uit acht nieuwe lidstaten van de Europese Unie
  minister van Werk
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1817 Berni Collas (MR) 4/10/2006
  de gezondheidseffecten van de elektromagnetische golven van gsm-antennes
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1841 Berni Collas (MR) 12/10/2006
  het Centrum voor informatie en communicatie (CIC) voor de provincie Luik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1879 Berni Collas (MR) 26/10/2006
  de besluiten van de conferentie "Vrouw en Pensioen"
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1912 Berni Collas (MR) 9/11/2006
  de vergoeding bij slechte weersomstandigheden, in het bijzonder bij vriesweer, in de bouwsector
  minister van Werk
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1972 Berni Collas (MR) 6/12/2006
  het opduiken van gevallen van blauwtong
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1973 Berni Collas (MR) 6/12/2006
  de aanwerving van neutrale call-takers bij het Centrum voor informatie en communicatie (CIC) voor de provincie Luik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1988 Berni Collas (MR) 7/12/2006
  de afschaffing van het drievoudige uurtarief
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1989 Berni Collas (MR) 7/12/2006
  de commissie Geschillen in de reissector
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1990 Berni Collas (MR) 7/12/2006
  de giften in geld
  vice-eersteminister en minister van Financiën
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-2009 Berni Collas (MR) 14/12/2006
  de wet van 3 juli 2005 inzake de rechten van vrijwilligers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2010 Berni Collas (MR) 14/12/2006
  de roaming-tarieven voor gsm's in de grensgebieden
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2011 Berni Collas (MR) 14/12/2006
  het traject van de HST tussen Luik en Aken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2030 Berni Collas (MR) 11/1/2007
  de veiligheid van de zwakke weggebruikers
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-2057 Berni Collas (MR) 18/1/2007
  het tracé van de spoorlijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (Büllingen)
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6731
3-2065 Berni Collas (MR) 18/1/2007
  de Alzheimertelefoon 0800 15 225 in de drie landstalen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2068 Berni Collas (MR) 24/1/2007
  het integreren van het Verdrag van Prüm in de communautaire rechtsorde
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2099 Berni Collas (MR) 1/2/2007
  de geschillencommissie in de reissector
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2119 Berni Collas (MR) 8/2/2007
  de toestand van de Duitstalige gedetineerden wat betreft de strafuitvoering
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2120 Berni Collas (MR) 8/2/2007
  het kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2123 Berni Collas (MR) 8/2/2007
  het voornemen van de Gewesten om een autowegenvignet in te voeren
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2138 Berni Collas (MR) 15/2/2007
  de hervorming van de rijopleiding
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-2176 Berni Collas (MR) 1/3/2007
  de draaiziekte van schapen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2191 Berni Collas (MR) 8/3/2007
  de hervorming van de rijopleiding voor het rijbewijs categorie G
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-2242 Berni Collas (MR) 22/3/2007
  roamingtarieven voor gsm's
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-2263 Berni Collas (MR) 29/3/2007
  de erkenning van JCLUB.be
  Eerste minister
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-2305 Berni Collas (MR) 12/4/2007
  de wet op het gebruik van automatische externe defibrillatoren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7917
3-2306 Berni Collas (MR) 12/4/2007
  de vertaling van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het examen dat toegang verleent tot de graad van adjudant
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)