Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Christine Defraigne

3 resultaten

3-379 Christine Defraigne (MR) 7/10/2004
  de quota voor artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-640 Christine Defraigne (MR) 17/2/2005
  de toepassing van het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van referendarissen en parketjuristen, de evaluatiecriteria en hun weging
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2303
3-918 Christine Defraigne (MR) 16/6/2005
  de toename van de aanvragen inzake staatloosheid en de wijze waarop ze worden behandeld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)