Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jan Steverlynck

86 resultaten

3-367 Jan Steverlynck (CD&V) 5/10/2004
  de bestrijding van de armoede bij zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-80)
3-368 Jan Steverlynck (CD&V) 5/10/2004
  de houding van de regering in het debat over de mededinging bij vrije beroepen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-80)
3-369 Jan Steverlynck (CD&V) 5/10/2004
  het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-80)
3-370 Jan Steverlynck (CD&V) 5/10/2004
  de uitvoering van de wet op de eenheid van loopbaan
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1679
3-397 Jan Steverlynck (CD&V) 21/10/2004
  het verlaagde tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-419 Jan Steverlynck (CD&V) 28/10/2004
  de verschoonbaarheid van kosteloze borgen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-439 Jan Steverlynck (CD&V) 18/11/2004
  de bijdragen voor de verzekering kleine risico's voor zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-471 Jan Steverlynck (CD&V) 2/12/2004
  de toestand bij de Belgische mededingingsautoriteiten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-512 Jan Steverlynck (CD&V) 23/12/2004
  erfloze nalatenschappen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-513 Jan Steverlynck (CD&V) 23/12/2004
  de uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan"
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-514 Jan Steverlynck (CD&V) 23/12/2004
  de mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-561 Jan Steverlynck (CD&V) 27/1/2005
  het bijhouden en het neerleggen van een register door vzw's
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-573 Jan Steverlynck (CD&V) 27/1/2005
  de onderwerping van de publieke mandatarissen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en de afschaffing van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-574 Jan Steverlynck (CD&V) 27/1/2005
  de gevolgen van het nieuwe statuut van de medewerkende echtgenoten op het pensioen van de betrokken zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-606 Jan Steverlynck (CD&V) 14/2/2005
  sociale telefoontarieven voor mindervaliden
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Werk
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-618 Jan Steverlynck (CD&V) 17/2/2005
  de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-619 Jan Steverlynck (CD&V) 17/2/2005
  de mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten via een zelfstandige activiteit
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-648 Jan Steverlynck (CD&V) 24/2/2005
  de prijspolitiek van Electrabel voor biomassa uit de vlassector
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-649 Jan Steverlynck (CD&V) 24/2/2005
  de verloning van wijkagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-656 Jan Steverlynck (CD&V) 24/2/2005
  de verschillende vormen van samenwerkingsverbanden
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-672 Jan Steverlynck (CD&V) 3/3/2005
  de toegelaten beroepsbezigheid van gepensioneerden
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-103)
3-674 Jan Steverlynck (CD&V) 3/3/2005
  het beroepsgeheim bij preventieadviseurs
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-685 Jan Steverlynck (CD&V) 10/3/2005
  de werking van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI)
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-700 Jan Steverlynck (CD&V) 17/3/2005
  de aanvatting van zelfstandige activiteiten door werklozen en de impact daarvan op hun pensioenrechten
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-103)
3-736 Jan Steverlynck (CD&V) 7/4/2005
  de gerechtelijke navordering van de RSZ-bijdragen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-789 Jan Steverlynck (CD&V) 21/4/2005
  het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2591
3-802 Jan Steverlynck (CD&V) 28/4/2005
  de aanpassing van de uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-847 Jan Steverlynck (CD&V) 26/5/2005
  de wetgeving voor internetveiling
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Werk
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-877 Jan Steverlynck (CD&V) 2/6/2005
  de aftrekbaarheid van kosten voor promotiefeesten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-878 Jan Steverlynck (CD&V) 2/6/2005
  de toegelaten beroepsarbeid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-881 Jan Steverlynck (CD&V) 2/6/2005
  de controle op wilde dieren in gevangenschap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-900 Jan Steverlynck (CD&V) 9/6/2005
  de teruggave van gestolen goederen uit het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-903 Jan Steverlynck (CD&V) 16/6/2005
  de toegelaten beroepsarbeid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-907 Jan Steverlynck (CD&V) 16/6/2005
  de uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan"
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-908 Jan Steverlynck (CD&V) 16/6/2005
  het toezicht op herverzekeraars
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-1008 Jan Steverlynck (CD&V) 4/10/2005
  de rechtspositie van beŽdigde vertalers en tolken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1009 Jan Steverlynck (CD&V) 4/10/2005
  het onderzoek naar een nieuwe rechtspersoon voor voorzorgsinstellingen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1010 Jan Steverlynck (CD&V) 4/10/2005
  de mogelijke aanpassing van de minimumrentevoet op groepsverzekeringen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1011 Jan Steverlynck (CD&V) 4/10/2005
  de mogelijke verlaging van de maximumrentevoet op individuele levensverzekeringen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1012 Jan Steverlynck (CD&V) 4/10/2005
  de omzetting van de richtlijn betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1052 Jan Steverlynck (CD&V) 20/10/2005
  de uitvoering van de regeringsbeslissingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  vraag ingetrokken
3-1060 Jan Steverlynck (CD&V) 20/10/2005
  het draaiboek voor e-gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1065 Jan Steverlynck (CD&V) 20/10/2005
  de BTW-plicht van gemeenten in het kader van het beheer van hun riolering
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1074 Jan Steverlynck (CD&V) 26/10/2005
  de dienstenrichtlijn voor de beoefenaars van de vrije beroepen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1083 Jan Steverlynck (CD&V) 27/10/2005
  de bijdrageplicht van politieraden in uitvoering van de wet betreffende ter invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1084 Jan Steverlynck (CD&V) 27/10/2005
  de integratie van de verzekering kleine risico's in het wettelijk socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  vraag ingetrokken
3-1126 Jan Steverlynck (CD&V) 10/11/2005
  de socio-economische vergunning van het Cora shoppingcentrum te Moeskroen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3752
3-1163 Jan Steverlynck (CD&V) 24/11/2005
  de erfloze nalatenschappen in het gerechtelijk arrondissement Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1315 Jan Steverlynck (CD&V) 26/1/2006
  de concurrentiepositie van BelgiŽ als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1316 Jan Steverlynck (CD&V) 26/1/2006
  de uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan"
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1372 Jan Steverlynck (CD&V) 9/2/2006
  de pensioenvereniging
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1373 Jan Steverlynck (CD&V) 9/2/2006
  de evaluatie van de budgettaire neutraliteit door het Rekenhof
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1439 Jan Steverlynck (CD&V) 2/3/2006
  de vergoeding van de economische schade die het gevolg is van de sterk verlaagde consumptie van gevogelte en van afgeleide producten uit vrees voor de vogelgriep
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  vraag ingetrokken
3-1440 Jan Steverlynck (CD&V) 2/3/2006
  het "internet voor iedereen"-project
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
3-1457 Jan Steverlynck (CD&V) 9/3/2006
  het opfokken van bromfietsen en de verantwoordelijkheid van de bromfietsenhandelaar
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1481 Jan Steverlynck (CD&V) 16/3/2006
  de vergoeding van de economische schade die het gevolg is van de sterk verlaagde consumptie van gevogelte en van afgeleide producten, uit vrees voor de vogelgriep
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1521 Jan Steverlynck (CD&V) 30/3/2006
  de reÔntegratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen via een beperkte beroepsbezigheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1554 Jan Steverlynck (CD&V) 12/4/2006
  de werkwijze van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1564 Jan Steverlynck (CD&V) 20/4/2006
  het wetsontwerp omtrent de pan-Europese pensioenfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1571 Jan Steverlynck (CD&V) 20/4/2006
  de mensualisering van de sociale bijdragen van zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1583 Jan Steverlynck (CD&V) 27/4/2006
  de omzetting van de Europese richtlijn 2005/19/EG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1595 Jan Steverlynck (CD&V) 27/4/2006
  de artisanale methode voor het slachten van kippen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1596 Jan Steverlynck (CD&V) 27/4/2006
  de omzetting van de Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1617 Jan Steverlynck (CD&V) 4/5/2006
  de onmogelijkheid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen om aan vrijwilligerswerk te doen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-163)
3-1620 Jan Steverlynck (CD&V) 4/5/2006
  de recuperatie van de BTW naar aanleiding van investeringen in het rioleringsnet sinds 1 januari 2005
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-163)
3-1640 Jan Steverlynck (CD&V) 11/5/2006
  de openbaarheid van bestuur
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1641 Jan Steverlynck (CD&V) 11/5/2006
  het samenvoegen van de factuur voor auteursrechten en de billijke vergoeding
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1656 Jan Steverlynck (CD&V) 18/5/2006
  de betrouwbaarheid van de zogenaamde "curvometer" bij het meten van de maximumsnelheid van bromfietsen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1688 Jan Steverlynck (CD&V) 1/6/2006
  de doorvoer van aardgas via Zeebrugge
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1703 Jan Steverlynck (CD&V) 8/6/2006
  de invoering van een "eerste pijler bis" van verplichte kapitalisatie binnen het systeem van wettelijk pensioen der zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1716 Jan Steverlynck (CD&V) 15/6/2006
  de invoering van een pensioenbonus zoals bepaald in de artikelen 3 en 7 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
  minister van Middenstand en Landbouw
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1749 Jan Steverlynck (CD&V) 29/6/2006
  de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1799 Jan Steverlynck (CD&V) 11/7/2006
  de gebrekkige financiering van het onderzoeksprogramma "Interuniversitaire attractiepolen" (IUAP)
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1800 Jan Steverlynck (CD&V) 4/10/2006
  de erfloze nalatenschappen in het gerechtelijk arrondissement Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1809 Jan Steverlynck (CD&V) 4/10/2006
  de oprichting van een sanitair fonds voor houders van schapen en geiten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1810 Jan Steverlynck (CD&V) 4/10/2006
  de uitvoering van de wet eenheid van loopbaan
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1825 Jan Steverlynck (CD&V) 10/10/2006
  de bronheffing op dividendbetalingen aan buitenlandse ondernemingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1826 Jan Steverlynck (CD&V) 12/10/2006
  de fiscale behandeling van de dienstencheques voor vrouwelijke zelfstandigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-1827 Jan Steverlynck (CD&V) 12/10/2006
  de fiscale gunstmaatregelen om BelgiŽ aantrekkelijk te maken voor bedrijfspensioenfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1878 Jan Steverlynck (CD&V) 26/10/2006
  de wijziging van het systeem van registratie van aannemers naar aanleiding van onder meer een nakende veroordeling door Europa
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1882 Jan Steverlynck (CD&V) 26/10/2006
  het toelaten van niet-Belgen tot het ambt van notaris
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1885 Jan Steverlynck (CD&V) 26/10/2006
  de vele moeilijkheden bij de uitvoering en de toepassing van de franchisewet
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-2114 Jan Steverlynck (CD&V) 6/2/2007
  de uitkering van een welvaartsbonus voor gepensioneerden
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2121 Jan Steverlynck (CD&V) 8/2/2007
  de aanpassing van de berekening van de belastingverlaging op de pensioenen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2201 Jan Steverlynck (CD&V) 14/3/2007
  de vaststelling van het pensioen als zelfstandige na een schorsing van het pensioen wegens hervatting van een beroepsbezigheid
  minister van Middenstand en Landbouw
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2281 Jan Steverlynck (CD&V) 10/4/2007
  de uitvoering van de integratie van de kleine risico's in het sociaal statuut van de zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)