Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Josy Dubi

9 resultaten

3-1183 Josy Dubi (Ecolo) 1/12/2005
  de waarborg die Delcredere heeft verleend aan de onderneming "New Lachausse" voor een verkoopcontract inzake een munitiefabriek in Tanzania
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1222 Josy Dubi (Ecolo) 15/12/2005
  de vertraging in de bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten van de "wet-Dupont"
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1285 Josy Dubi (Ecolo) 12/1/2006
  de orintatienota die de Ministerraad heeft goedgekeurd inzake het Belgische voorzitterschap van de OVSE
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-941
3-1451 Josy Dubi (Ecolo) 9/3/2006
  de blokkering van het onderzoek naar de brand in het Koerdisch Instituut te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1619 Josy Dubi (Ecolo) 4/5/2006
  de inbraak in het "Kashmir Center" te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1646 Josy Dubi (Ecolo) 11/5/2006
  het risico van de uitwijzing van een Belgisch burger naar een land waar folterpraktijken worden toegepast
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-2017 Josy Dubi (Ecolo) 15/12/2006
  de kwestie van het behoud van de Iraanse Volksmoedjahedien op de lijst van de terroristische organisaties
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-2038 Josy Dubi (Ecolo) 11/1/2007
  de aanwezigheid van religieuze symbolen in hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1349
3-2054 Josy Dubi (Ecolo) 17/1/2007
  de toename van de militaire aanwezigheid van Belgi in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)