Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jean-Marie Dedecker

7 resultaten

3-77 Jean-Marie Dedecker (VLD) 5/12/2003
  de inschatting van de maatschappelijke gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-90
3-104 Jean-Marie Dedecker (VLD) 22/1/2004
  een aantal actuele thema's in het federaal verkeersbeleid
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-109 Jean-Marie Dedecker (VLD) 22/1/2004
  de aangekondigde initiatieven tegen het roken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-125 Jean-Marie Dedecker (VLD) 29/1/2004
  het reduceren van het aantal gerechtelijke arrondissementen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-169
3-209 Jean-Marie Dedecker (VLD) 1/4/2004
  het inwinnen en verwerken van gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot personen, op grond van een redelijk vermoeden van strafbare feiten die worden of zouden worden gepleegd inzake seksueel misbruik van minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-333 Jean-Marie Dedecker (VLD) 30/6/2004
  de niet-aftrekbaarheid van gewestbelastingen voor vennootschappen
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-403 Jean-Marie Dedecker (VLD) 21/10/2004
  de houding van de Europese Unie ten opzichte van de politiek van IsraŽl in de bezette gebieden
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken