Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Luc Willems

88 resultaten

3-320 Luc Willems (VLD) 24/6/2004
  de aanpak van schijnzelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-331 Luc Willems (VLD) 29/6/2004
  de cumulatie tussen een overlevingspensioen en een inkomen uit arbeid
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-457 Luc Willems (VLD) 25/11/2004
  de schending van de privacy door de vermelding van het adres van de gehandicapte kaarthouder op de speciale parkeerkaart voor gehandicapten
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-458 Luc Willems (VLD) 25/11/2004
  de schending van het recht op mededinging tussen bankinstellingen bij de inrichting of herinrichting van de voogdij over minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-484 Luc Willems (VLD) 9/12/2004
  de uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie inzake de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2004 (handelingen 3-90)
3-508 Luc Willems (VLD) 21/12/2004
  de beperkingen van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-517 Luc Willems (VLD) 23/12/2004
  de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Werk
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-523 Luc Willems (VLD) 12/1/2005
  de klacht van Swissair wegens het gratis overdragen van trafiekrechten aan Delta Air Transport (DAT)
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-540 Luc Willems (VLD) 17/1/2005
  het sociaal telefoontarief en de door Belgacom uitgevoerde controle op de begunstigden
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-579 Luc Willems (VLD) 3/2/2005
  de IJzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2256
3-580 Luc Willems (VLD) 3/2/2005
  de plannen voor nucleair transport via Zeebrugge
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-581 Luc Willems (VLD) 3/2/2005
  de opleiding van brandweerlieden inzake het ontzetten van geknelde personen uit autowrakken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-592 Luc Willems (VLD) 9/2/2005
  de aankoop van huisdieren en gevaarlijke dieren op afbetaling
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2257
3-593 Luc Willems (VLD) 9/2/2005
  de discriminatie inzake pensioenrechten van werkloze oudere werknemers die zich als zelfstandige vestigen om aan de werkloosheid te ontsnappen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2255
3-594 Luc Willems (VLD) 9/2/2005
  de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-670 Luc Willems (VLD) 3/3/2005
  de procedure voor de jeugdrechtbank bij het beroep van een minderjarige tegen een bestuurlijke sanctie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-678 Luc Willems (VLD) 3/3/2005
  de globale aanpak van mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-698 Luc Willems (VLD) 17/3/2005
  de erkenning van balie-ervaring in federale openbare diensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-753 Luc Willems (VLD) 14/4/2005
  de misbruiken van 0900-lijnen en sms-berichten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Werk
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-754 Luc Willems (VLD) 14/4/2005
  de discriminatie inzake de opening van pensioenrechten in het stelsel van de openbare sector ten aanzien van tewerkgestelde werklozen, bijzonder tijdelijk kader en derde arbeidscircuit
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-794 Luc Willems (VLD) 28/4/2005
  de teruggave van tegoeden inzake personenbelasting na het overlijden van de belastingplichtige
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-825 Luc Willems (VLD) 18/5/2005
  de onveiligheid op risicotreinen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-839 Luc Willems (VLD) 19/5/2005
  het Europese luchtvaartbeleid
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2842
3-925 Luc Willems (VLD) 23/6/2005
  de Europese CE-markering en de nefaste gevolgen hiervan voor de Belgische ambachtelijke schrijnwerkers
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-966 Luc Willems (VLD) 7/7/2005
  de samenstelling van de commissie dierentuinen op grond van artikel 5, 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-967 Luc Willems (VLD) 7/7/2005
  de Europese subsidies van verre transporten van levend vee
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-970 Luc Willems (VLD) 7/7/2005
  de betaling van transportkosten via dienstencheques en de gelijke verloning van strijk- en poetsdiensten
  minister van Werk
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-1037 Luc Willems (VLD) 13/10/2005
  de nefaste gevolgen van de prijzenoorlog tussen de warenhuisketens voor honderden zelfstandige supermarkten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3622
3-1038 Luc Willems (VLD) 13/10/2005
  de noodzaak van een doeltreffend beveiligingsbeleid voor door criminaliteit getroffen ondernemers en winkeliers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-1061 Luc Willems (VLD) 20/10/2005
  de aansluiting van de OCMW's op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1077 Luc Willems (VLD) 26/10/2005
  de eer- en bloedwraak
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1120 Luc Willems (VLD) 10/11/2005
  de evaluatie van het systeem van de dienstencheques
  minister van Werk
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1141 Luc Willems (VLD) 17/11/2005
  de dreigende economische catastrofe in de serreteelt van groenten en fruit
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1176 Luc Willems (VLD) 24/11/2005
  de strijd tegen mensenhandel, economische uitbuiting en bedelarij
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1217 Luc Willems (VLD) 8/12/2005
  de investeringen in nanotechnologie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1223 Luc Willems (VLD) 15/12/2005
  de overgangsbepalingen die in de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en houdende diverse fiscale bepalingen, zijn vervat inzake het faillissement en de positie van de zekerheidstellers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1291 Luc Willems (VLD) 19/1/2006
  de betaling van drinkgeld via kredietkaarten
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1307 Luc Willems (VLD) 26/1/2006
  de inefficintie van het gratis parkeren op de NMBS-parkings
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1362 Luc Willems (VLD) 9/2/2006
  de stijging van het aantal faillissementen en de middelen tot voorkoming
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1375 Luc Willems (VLD) 9/2/2006
  de uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1404 Luc Willems (VLD) 16/2/2006
  de werking van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV)
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1405 Luc Willems (VLD) 17/2/2006
  de uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1411 Luc Willems (VLD) 23/2/2006
  de toegang tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1421 Luc Willems (VLD) 28/2/2006
  de grensoverschrijdende politiesamenwerking binnen de Benelux
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1480 Luc Willems (VLD) 16/3/2006
  het gebruik van gehomologeerde plofkoffers in geldautomaten
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1496 Luc Willems (VLD) 23/3/2006
  het spanningsveld tussen priv-bewaking en politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1591 Luc Willems (VLD) 27/4/2006
  het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie bij commercile samenwerkingsovereenkomsten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1611 Luc Willems (VLD) 4/5/2006
  de evaluatie van het proefproject "gratis parking voor woon-werkverkeer" op de NMBS-parkings
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1615 Luc Willems (VLD) 4/5/2006
  de oprichting van justitie-antennes
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1633 Luc Willems (VLD) 11/5/2006
  de kosteloze beschikbaarheid van geografische databanken voor het publiek
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1659 Luc Willems (VLD) 18/5/2006
  de inzage in de dossiers van de kamers voor handelsonderzoek
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4503
3-1695 Luc Willems (VLD) 1/6/2006
  de invoering van veralgemeende brandveiligheidsnormen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1713 Luc Willems (VLD) 8/6/2006
  de concrete tenuitvoerlegging van de adoptiewet van 24 april 2003
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1737 Luc Willems (VLD) 22/6/2006
  het gebruik van gehomologeerde plofkoffers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1761 Luc Willems (VLD) 29/6/2006
  de verbintenistoelage voor politiepersoneel van het Brusselse Gewest
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1762 Luc Willems (VLD) 29/6/2006
  het opnemen van ziekteverlof bij de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1773 Luc Willems (VLD) 6/7/2006
  de dienstverlening van De Post te Aalst
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5720
3-1774 Luc Willems (VLD) 6/7/2006
  de betalingsmogelijkheden in de kantoren van De Post
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5721
3-1844 Luc Willems (VLD) 19/10/2006
  de afsplitsing van activiteiten met dienstencheques in een aparte onderneming
  minister van Werk
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6206
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6207
3-1846 Luc Willems (VLD) 19/10/2006
  de evaluatie van het proefproject "gratis woon-werkverkeer" op de NMBS-parkings
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1847 Luc Willems (VLD) 19/10/2006
  de vernieuwing en vervanging van de speciale parkeerkaart voor gehandicapten
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6208
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6209
3-1865 Luc Willems (VLD) 25/10/2006
  de bescherming van het intellectuele patrimonium van KMO's
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1913 Luc Willems (VLD) 13/11/2006
  de Belgische regeling inzake buitenlandse aannemers
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1916 Luc Willems (VLD) 16/11/2006
  de begeleiding van seksuele delinquenten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1955 Luc Willems (VLD) 28/11/2006
  de bereikbaarheid van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen met het openbaar vervoer
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6390
3-1971 Luc Willems (VLD) 4/12/2006
  de kostprijs van het Belgische drinkwater
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1986 Luc Willems (VLD) 7/12/2006
  de bevrijding van de borgsteller
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-2024 Luc Willems (VLD) 9/1/2007
  boetes voor bestuurders van prioritaire voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6574
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6575
3-2025 Luc Willems (VLD) 9/1/2007
  de communicatie tussen de NMBS en De Lijn
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6581
3-2044 Luc Willems (VLD) 12/1/2007
  de aanschaf van software voor de controle van de digitale tachograaf
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2045 Luc Willems (VLD) 12/1/2007
  regionale verschillen in de aanpak van langdurig werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2046 Luc Willems (VLD) 12/1/2007
  het thuisslachten van schapen bij het offerfeest
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2066 Luc Willems (VLD) 24/1/2007
  het verminderd tarief van gasmaatschappijen voor personen met een handicap
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6909
3-2067 Luc Willems (VLD) 24/1/2007
  de toekomst van de Koninklijke Munt van Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6906
3-2096 Luc Willems (VLD) 30/1/2007
  het niet innen van remgeld
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2097 Luc Willems (VLD) 30/1/2007
  de uitvoering van de wet inzake het beslag leggen op rekeningen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2115 Luc Willems (VLD) 7/2/2007
  uitzonderingsmaatregelen voor taxi's
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7116
3-2133 Luc Willems (VLD) 13/2/2007
  de contacten tussen IDEAS en de Belgische overheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-2136 Luc Willems (VLD) 15/2/2007
  de identificatie van bromfietsen in het buitenland
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-2171 Luc Willems (VLD) 27/2/2007
  de eer- en bloedwraak
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2172 Luc Willems (VLD) 27/2/2007
  het statuut van huisartsen in opleiding
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7511
3-2173 Luc Willems (VLD) 27/2/2007
  het goedkoper maken van oproepen per gsm
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7510
3-2200 Luc Willems (VLD) 13/3/2007
  het terug inlassen van afgeschafte treinen
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7751
3-2229 Luc Willems (VLD) 21/3/2007
  de Belgische octrooiwetgeving
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7837
3-2255 Luc Willems (VLD) 29/3/2007
  de toekomstige locatie van de federale overheidsdiensten te Aalst
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7898
3-2257 Luc Willems (VLD) 29/3/2007
  het fonds voor slachtoffers van geweldsmisdrijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7897
3-2261 Luc Willems (VLD) 29/3/2007
  de mogelijkheden om aangifte te doen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7899
3-2276 Luc Willems (VLD) 5/4/2007
  de unificatie van de bijdrage van SABAM en de billijke vergoeding
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7905