Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Nathalie de T' Serclaes

16 resultaten

3-35 Nathalie de T' Serclaes (MR) 23/10/2003
  de werving van de muzikanten van het Groot Harmonieorkest van de gidsen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-36
3-45 Nathalie de T' Serclaes (MR) 13/11/2003
  de opstelling van een nationaal actieplan inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
3-84 Nathalie de T' Serclaes (MR) 12/12/2003
  de bevoegdheid voor de opleiding van de magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-215 Nathalie de T' Serclaes (MR) 1/4/2004
  het Nationaal Actieplan Kinderen en de nationale commissie voor de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-235 Nathalie de T' Serclaes (MR) 27/4/2004
  de gerechtelijke stagiairs
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 28/4/2004 (handelingen 3-53)
3-257 Nathalie de T' Serclaes (MR) 6/5/2004
  het statuut van de assessoren in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-261 Nathalie de T' Serclaes (MR) 13/5/2004
  het ontwerp van nationaal actieprogramma tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-348 Nathalie de T' Serclaes (MR) 1/7/2004
  de vrijwillige dienst van collectief nut
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-69)
3-355 Nathalie de T' Serclaes (MR) 7/7/2004
  de uitbuiting van bedelende kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-430 Nathalie de T' Serclaes (MR) 9/11/2004
  de kinderrechten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-445 Nathalie de T' Serclaes (MR) 18/11/2004
  het nationale beleid ten aanzien van slachtoffers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-677 Nathalie de T' Serclaes (MR) 3/3/2005
  de beperking van het roken op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-683 Nathalie de T' Serclaes (MR) 9/3/2005
  de toestand van de mentaal gehandicapten in strafinrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-780 Nathalie de T' Serclaes (MR) 20/4/2005
  de toestand van de gerechtelijke stagiairs en de opleiding van de magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2590
3-830 Nathalie de T' Serclaes (MR) 19/5/2005
  de uitwerking van de evaluatie ex ante van de wetgeving
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-1974 Nathalie de T' Serclaes (MR) 6/12/2006
  het in aanmerking nemen van de genderdimensie bij het gezondheidsbeleid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6438