Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Hugo Vandenberghe

346 resultaten

3-1 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/7/2003
  de benoeming van kandidaat-notarissen door de voormalige minister van Justitie na de ontbinding van het parlement
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-9)
3-2 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/7/2003
  de professionele toekomst van het personeel van het Militair Gerechtshof en de Krijgsraad
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-9)
3-16 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2003
  de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003 inzake een aantal bepalingen van het Kieswetboek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-17 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2003
  de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 28 januari 2003 waarbij de zogenaamde derde toegangsweg tot de magistratuur wordt afgewezen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-18 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2003
  het uitzonderlijk geringe slaagpercentage bij de examens inzake beroepsbekwaamheid voor toegang tot de magistratuur en het toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage tijdens de periode 2002-2003
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-19 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2003
  de nieuwe vertraging van de werken aan het Berlaymontgebouw
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-27 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/10/2003
  de bestrijding van het zwart-circuit in de bierhandel
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-37 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/11/2003
  de aanvangswedden en de anciŽnniteit van de referendarissen bij de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-43 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/11/2003
  de neerlegging ter griffie en het nazicht door de procureur des Konings van de registers van burgerlijke stand
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-66 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/11/2003
  de Russische waardepapieren van vůůr 1917
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-25)
3-80 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/12/2003
  de werking van de Raad voor de mededinging
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-113
3-83 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/12/2003
  het stijgend geweld tegen de joodse bevolking in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-95 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/1/2004
  het rapport van de Universiteit van Gent met betrekking tot de invloed van de maffia op de Antwerpse diamantsector en de gevolgen die daaraan worden gegeven
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-131 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/2/2004
  het pesten binnen de overheidsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-133 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/2/2004
  de toepassing van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen en de noodzakelijke verduidelijkingen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-147 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/2/2004
  de uitvoering van de regeling over de spaarfiscaliteit
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-148 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/2/2004
  de toenemende onduidelijkheid rond de behandeling van het Ubizen-dossier
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-149 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/2/2004
  de ongelooflijke verduistering van 12,5 miljoen euro door een topman van De Post
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-155 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/2/2004
  het uitstel van het "Toll Collect"-systeem in Duitsland en de gevolgen hiervan voor de Belgische transportsector
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-169 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2004
  de recente beslissing omtrent de leiding van de Koninklijke Muziekkapel van de gidsen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-192 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/3/2004
  de intentie tot uitbreiding van de inleiding van gerechtelijke procedures bij verzoekschrift op tegenspraak
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-216 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2004
  de zeer ongelijke risico's om te sterven in de verschillende Belgische ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-217 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2004
  de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, de daaromtrent gevoerde actie en de dubbele kandidaatstelling voor het Vlaams Parlement en het Europees Parlement
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-218 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2004
  de grootschalige fraude binnen het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/4/2004 (handelingen 3-53)
3-219 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2004
  de Nationale Plantentuin van Meise
  Eerste minister
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-220 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2004
  het ontbreken van brandstatistieken in ons land
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-221 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2004
  de meest recente vertragingen van de werken aan het Berlaymontgebouw
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-229 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/4/2004
  de luchtfoto's die via de website van GIS-Vlaanderen ter beschikking worden gesteld
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
3-239 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/4/2004
  de woekerverkoop op de zwarte markt van tickets voor het festival Werchter
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
3-240 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/4/2004
  de bestrijding van het brandgevaar en branden bij baanwinkels
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
3-249 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/5/2004
  de termijn voor de behandeling van een bezwaar tegen een belastingaanslag
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-250 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/5/2004
  de toepassing van de regels inzake intracommunautaire handel door KMO's binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie
  minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-251 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/5/2004
  de controle van het voedsel tijdens evenementen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-258 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/5/2004
  het parkeren van artsen en ambulanciers bij een noodgeval
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-267 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/5/2004
  de computerbeveiliging van de Federale Overheidsdiensten
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-273 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/5/2004
  het laattijdige verzenden van de belastingaangiftes
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-284 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/5/2004
  de nefaste invloed van de sterk gestegen olieprijs op de Belgische economie
  minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-285 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/5/2004
  de hoge Belgische energieprijzen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-286 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/5/2004
  het personeelskader bij de diverse griffies
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-289 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/6/2004
  de computerbeveiliging van de FOD Personeel en Organisatie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-290 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/6/2004
  de computerbeveiliging van de FOD Justitie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-291 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/6/2004
  de computerbeveiliging van de Federale Overheidsdiensten
  Eerste minister
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-292 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/6/2004
  de computerbeveiliging van de FOD FinanciŽn
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-293 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/6/2004
  de computerbeveiliging van de FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-296 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/6/2004
  de flop van de campagne voor het plan duurzame ontwikkeling 2004-2008
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-297 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/6/2004
  het dreigend uitstel van de Europese spaarbelasting
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-301 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/6/2004
  de eventuele aanpassing van de wet van 24 februari 1978 op de betaalde sportbeoefenaars
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-302 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/6/2004
  de verviervoudiging van de zeepiraterij in tien jaar tijd
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-304 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/6/2004
  de gevaren van chloor in zwembaden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-309 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/6/2004
  de staking van de Antwerpse cipiers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-312 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/6/2004
  de uitspraak van het Arbitragehof naar aanleiding van de afschaffing van de papieren versie van het Staatsblad
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-313 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/6/2004
  de herverdeling van de middelen uit het Verkeersboetefonds
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-321 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/6/2004
  de verschillen tussen de ziekenhuizen wat de niet-medische kosten betreft
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-324 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/6/2004
  het onderhoud van de Belgische militaire begraafplaatsen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-326 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/6/2004
  het ontbrekend crisisplan voor kapingen van vliegtuigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-327 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/6/2004
  de gevolgen van het arrest van het Arbitragehof dat de retroactieve belasting liquidatieboni vernietigt
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-336 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/7/2004
  de verwerping door het Hof van Justitie van de Belgische belasting op de verkoop van een aanmerkelijk belang
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-337 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/7/2004
  het rapport naar de leefomstandigheden van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-339 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/7/2004
  de benoeming van bijkomende politierechters te Leuven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-342 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/7/2004
  de basisbankdienst
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-349 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/7/2004
  de zaak Fourniret
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-356 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/7/2004
  de softwarepiraterij
  minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-359 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/7/2004
  het tekort aan financiŽle middelen voor de palliatieve zorgverlening
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-360 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/7/2004
  de bijeenkomst van de 5 ministers van Binnenlandse zaken uit de EU (The Big Five) te Sheffield en de strategische opties in de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-72)
3-361 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/7/2004
  de naleving van de veiligheidsvoorwaarden tijdens een rockfestival van 4 dagen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-72)
3-390 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/10/2004
  het evaluatierapport over de politieopleiding (Eva-rapport 2003)
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-391 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/10/2004
  de verdwijning van twaalf Congolese militairen uit het militair kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-80)
3-402 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/10/2004
  de ontduiking van fiscale rechten door het gebruik van kasgeldvennootschappen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-408 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/10/2004
  het Berlaymontgebouw
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-422 Hugo Vandenberghe (CD&V) 28/10/2004
  het vogelgriepvirus
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-451 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/11/2004
  de strafklacht van de curator van Sabena tegen de toenmalige Zwitserse bestuurders
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-452 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/11/2004
  de controle van containers in de haven van Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-453 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/11/2004
  het witwassen van geld via een BTW-carrousel met brandstof
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-459 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/11/2004
  de nieuwe loopbanen van de personeelsleden van de griffies en parketten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-461 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/11/2004
  de berekening van de geldelijke anciŽnniteit van de magistraten en griffiers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-470 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/12/2004
  de drugstesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-472 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/12/2004
  de vrijspraak van bestuurders wier overtreding in een tv-programma werd gefilmd
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-485 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/12/2004
  de overbevolking van de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2004 (handelingen 3-90)
3-486 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/12/2004
  de vooropgestelde wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-501 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/12/2004
  de hulpagenten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-507 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/12/2004
  de personeelswissel op de militaire inlichtingendienst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-524 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/1/2005
  het gebrek aan middelen voor de politiescholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-525 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/1/2005
  de problemen bij de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-535 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/1/2005
  de rijopleiding
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-536 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/1/2005
  de feitelijke toepassing van de aangifte van een misdrijf als specifieke verschoningsgrond en de gevolgen daarvan voor het strafbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-537 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/1/2005
  de Nationale Plantentuin van Meise
  Eerste minister
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-554 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/1/2005
  het straatracen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-555 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/1/2005
  de inplanting van nieuwe bankautomaten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-556 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/1/2005
  de aanpassing van de bedrijven aan de nieuwe fiscale regeling voor bedrijfswagens
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-557 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/1/2005
  de hoge concentraties sulfiet in onze voeding
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-566 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/1/2005
  de aandacht van het Brusselse parket voor de vervolging van verkeersovertredingen en de gevolgen daarvan inzake de vervolging van andere misdrijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-567 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/1/2005
  de beveiliging van de gemeentehuizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-568 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/1/2005
  de mogelijke gevolgen van het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten op de wet van 14 juni 2004
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-583 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/2/2005
  de algemene invoering van de intelligente koffer bij waardetransporten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-584 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/2/2005
  het verloop van de renovatiewerken aan het Justitiepaleis
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-615 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/2/2005
  de spectaculaire stijging van het aantal opgedoekte cannabisplantages in de grensstreek
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-635 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/2/2005
  het gebeurlijk misbruik van vennootschapsgoederen bij het beursgenoteerde bedrijf Picanol en de inertie van de bevoegde overheden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-636 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/2/2005
  de verzekering van personen die gebruik maken van een elektrische rolstoel of een scooter
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-652 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/2/2005
  het testen van donororganen op hondsdolheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-593
3-657 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/2/2005
  het uitblijven van een hoofdredacteur voor het maandblad Vox
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-661 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/2/2005
  de aanwezigheid van de Italiaanse en Russische maffia in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-665 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2005
  de nieuwe drug khat genaamd
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-666 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2005
  de mogelijke gevolgen van het doorsturen van patiŽnten in de spoedgevallendienst
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-686 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2005
  het druggebruik in de Belgische gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-687 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2005
  de nultolerantie bij snelheidsovertredingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-688 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2005
  de inbraak bij het Comitť P
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-689 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2005
  de problemen binnen de politiezone Rupel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-706 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/3/2005
  het stopzetten van de Nederlandstalige publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-560
3-707 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/3/2005
  de controle van de vrachtwagens die gevaarlijke goederen vervoeren
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-712 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/3/2005
  de zesde bijeenkomst van de G5 en de afspraken die er werden gemaakt in de strijd tegen het terrorisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-723 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/3/2005
  het ontbreken van betrouwbare criminaliteitsstatistieken in ons land
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-725 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/3/2005
  het aantal vervalste rijbewijzen in ons land
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-756 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2005
  de politieke inmenging bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-757 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2005
  de gelijkenis tussen enkele nieuwe Turkse muntstukken en de munten van 1 en 2 euro
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-762 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2005
  de verloning van de Belgische legeraalmoezeniers
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-763 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2005
  de risico's van verzendingen van griepvirussen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-764 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/4/2005
  de aanstelling van Amerikaanse advocatenkantoren door overheidsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-785 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/4/2005
  het overmatige gebruik van omega-3 vetzuren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-786 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/4/2005
  het Interdepartementeel CoŲrdinatiecomitť voor de bestrijding van de illegale wapentransfers, dat niet meer is samengekomen sinds november 2001
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-798 Hugo Vandenberghe (CD&V) 28/4/2005
  de gevolgen van een arrest van het Hof van Cassatie in verband met de aftrekbaarheid van de BTW op kosten voor promotiefeesten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-801 Hugo Vandenberghe (CD&V) 28/4/2005
  de benoeming van bijkomende politierechters in Leuven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-806 Hugo Vandenberghe (CD&V) 28/4/2005
  het statuut van de agenten van de buitendiensten van de Staatsveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-807 Hugo Vandenberghe (CD&V) 28/4/2005
  de ontwapening van de inlichtingendienst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-815 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/5/2005
  de problemen met de antiterreurscanners in de havens
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-821 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/5/2005
  de lijst van extremistische en terroristische groeperingen bij de Antwerpse politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-831 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/5/2005
  de organisatie en de financiering van het elektronisch stemmen in 2006
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-840 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/5/2005
  de uitvoering van de straffen van de politierechters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-114)
3-862 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/5/2005
  de werking van de dienst Overschrijdende Raamcontracten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-863 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/5/2005
  het stopzetten van de Nederlandstalige publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-114)
3-873 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/6/2005
  de problemen met "Tax-on-Web"
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-874 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/6/2005
  de mogelijke gevolgen van de niet-verzending van 123.705 aanslagbiljetten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-875 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/6/2005
  de problemen bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-876 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/6/2005
  de pesttelefoons naar de hulpdiensten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Werk
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-882 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/6/2005
  de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2914
3-896 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/6/2005
  het ziekteverzuim bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-898 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/6/2005
  het gebrek aan controlepersoneel in de belastingadministratie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-899 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/6/2005
  de monopolisering van de cultuurmarkt
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-904 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/6/2005
  de Fiscobus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-911 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/6/2005
  de veiligheid van pretparkattracties
  minister van Werk
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-926 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/6/2005
  de recyclage van afgedankte wagens
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-122)
3-927 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/6/2005
  de resultaten van een Europees onderzoek betreffende zeldzame ziekten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-944 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/6/2005
  een studie betreffende de werking en kostprijs van de hartcentra in ons land
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-945 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/6/2005
  de naleving van de garantiewet
  minister van Werk
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-948 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/6/2005
  de huiszoekingen bij de Dienst Interne Controle van de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-953 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/6/2005
  de bestraffing van buitenlandse hardrijders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-964 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/7/2005
  de verzekering tegen terreurrisico's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-979 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/7/2005
  de gevolgen van een arrest van de Raad van State betreffende de benoeming van tien directeurs-generaal en adjunct-directeurs-generaal bij de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-980 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/7/2005
  het cafťspel Rapido van de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-1018 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/10/2005
  de mogelijke tekortkomingen van de antipestwet
  minister van Werk
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1019 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/10/2005
  de controle van de bedrijfsvoorheffing door de belastingadministratie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
  Verwijzing naar een latere vraag : vraag om uitleg 3-2164
3-1020 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/10/2005
  het fenomeen van het medisch toerisme van mensen zonder papieren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1021 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/10/2005
  het stopzetten van de Nederlandstalige publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1022 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/10/2005
  nieuwe gokinitiatieven van de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-1039 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/10/2005
  de wachtlijsten voor het afleggen van een psychologische test na een rijverbod
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-1040 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/10/2005
  de verlaging van het BTW-tarief naar 6 % voor de renovatie van woningen ouder dan 5 jaar
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-1059 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/10/2005
  de Russische waardepapieren van vůůr 1917
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1070 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/10/2005
  het stemmen via internet
  minister van Werk
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1071 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/10/2005
  de hoge concentratie aan illegale synthetische drugs in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1111 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/11/2005
  de grote hoeveelheid aan drugsgeld in omloop in Belgie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1112 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/11/2005
  het gerechtelijk onderzoek naar de Groupe islamique combattant marocain
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1118 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/11/2005
  de terugbetaling van buikstents door het ziekenfonds
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1121 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/11/2005
  de subsidiŽring van opleidingen voor magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1122 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/11/2005
  de werklastmeting bij de hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1127 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/11/2005
  het ontbreken van een beroepscommissie voor geschorste artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1128 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/11/2005
  de infiltratie van de Chinese maffia in het Belgische voetbal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1150 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/11/2005
  de naleving door China van de mensenrechten en de houding van de Belgische overheid in dit verband
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1151 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/11/2005
  de kritiek van de farmaceutische industrie op het regeringsbeleid
  Eerste minister
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1152 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/11/2005
  de foutenmarge van 6 procent bij snelheidscontroles door de politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1170 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/11/2005
  de centra voor kankerbestraling
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1171 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/11/2005
  de fysieke mishandeling van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1173 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/11/2005
  de advertenties voor consumptiekredieten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1174 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/11/2005
  de gebrekkige onderlinge coŲrdinatie van de inlichtingendiensten in de strijd tegen het terrorisme
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1178 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/11/2005
  de infiltratie van de Chinese maffia in het Belgische voetbal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1179 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/11/2005
  de nood aan een betere controle op weddenschappen op sportmanifestaties
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1192 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/12/2005
  het advies van de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling in verband met het klimaatprobleem in ons land
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1195 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/12/2005
  het cocaÔnegebruik in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1196 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/12/2005
  de grote verschillen tussen de verzekeringen van ziekenfondsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1201 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/12/2005
  de ziekenhuisbacterie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1203 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/12/2005
  de premies voor inbraakpreventie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1205 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/12/2005
  de opmars van cyberverslaving
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1206 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/12/2005
  de gerechtelijke achterstand bij de politierechtbanken te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1207 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/12/2005
  de beschikbare ruimte voor de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1211 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/12/2005
  de politiecapaciteit voor de rechterlijke macht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1214 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/12/2005
  de CIA-vluchten in Europa
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1215 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/12/2005
  het verbod op lekken dat werd opgelegd aan Nederlandse advocaten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1225 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/12/2005
  het aantal illegalen dat in BelgiŽ aan het werk is
  minister van Werk
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1227 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/12/2005
  de skitreinen van de NMBS
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1228 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/12/2005
  de bescherming van de titel van plastisch chirurg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1229 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/12/2005
  het protest van de apotheken tegen de nieuwe financieringswet in de voedingssector
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1242 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/12/2005
  het nieuwe justitiepaleis te Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1243 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/12/2005
  de parkeermogelijkheden aan het nieuwe justitiepaleis te Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1255 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/1/2006
  de handel in gestolen kunst in en via BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1256 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/1/2006
  de niet-naleving van het verbod op tabaksreclame
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1257 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/1/2006
  de herverdeling van de middelen uit het Verkeersveiligheidsfonds
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
  Gewone motie, gestemd op 2/2/2006 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 2/2/2006 : verworpen
3-1274 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/1/2006
  de elektronische identiteitskaart
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1275 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/1/2006
  de garantie van de privacy op de Belgische websites
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1286 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/1/2006
  het vrijgeven door de spoeddiensten van de identiteit van hun patiŽnten aan de politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1294 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/1/2006
  het fonds voor lekkende stookolietanks
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1299 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/1/2006
  de strijd tegen de cannabisplantages in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-962
3-1300 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/1/2006
  de problemen die consumenten ondervinden bij de overstap naar een andere energieleverancier
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1317 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/1/2006
  het overleg met de griffiers inzake de loopbaanhervorming
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1320 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/1/2006
  de controle op de telefoonspelletjes
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1324 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/1/2006
  de noodzaak aan meer preventie voor chattende kinderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Werk
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1325 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/1/2006
  de verschillende aanpak van bouwovertredingen in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1344 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/2/2006
  de matige tevredenheid over het tax-on-web-systeem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1352 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/2/2006
  de toename van het aantal overvallen op jongeren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1353 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/2/2006
  de aankoop van 242 nieuwe pantserwagens voor het Belgische leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1354 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/2/2006
  de infiltratie van de Chinese maffia in het Belgische voetbal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1370 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/2/2006
  de niet-vervolging van brandstofdieven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1371 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/2/2006
  het onderzoek naar hoestsiropen in BelgiŽ
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1374 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/2/2006
  de praktijk van archivering bij het parket te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1378 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/2/2006
  de verkoop van alcohol aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1379 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/2/2006
  de betaling van militairen die werken voor de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1389 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/2/2006
  de autokeuring
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1392 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/2/2006
  de verhuisdienst van de banken
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1401 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/2/2006
  de Russische waardepapieren van vůůr 1917
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1402 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/2/2006
  het autogebruik van de Belg
  minister van Mobiliteit
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1403 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/2/2006
  het uitdijen van het corruptieschandaal in het Belgische voetbal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1410 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/2/2006
  de illegale verkoop van lottoproducten aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1418 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/2/2006
  het stopzetten van de Nederlandstalige publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)
3-1419 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/2/2006
  de invoering van de eengemaakte Europese betaalruimte
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1426 Hugo Vandenberghe (CD&V) 28/2/2006
  de voorlopige vergunning van sportschutters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1427 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2006
  de Regie der Gebouwen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1428 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2006
  de invoering van een nieuw elektronisch tolsysteem voor vrachtwagens
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1429 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2006
  het voorontwerp van wet tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van de personeelsleden van de rechterlijke organisatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1432 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/3/2006
  de verdwijning van Fehriye Erdal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1467 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/3/2006
  de kennis van de chauffeurs van het dashboard van hun wagen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1468 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/3/2006
  de trafiek van Subutex naar GeorgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1487 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/3/2006
  de veiligheid in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1490 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/3/2006
  de rijopleiding
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1491 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/3/2006
  de Directie voor de Inschrijving van Voertuigen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1512 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/3/2006
  nicotine in eieren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1513 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/3/2006
  de geldtransporteurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1561 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/4/2006
  Lotto en Euromillions op internet
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4949
3-1562 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/4/2006
  het seponeren van kleine misdrijven door de politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1563 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/4/2006
  het optreden van SABAM en van het bevoegde ministerie bij de betwisting van de rechten van de wereldhit "You are not alone"
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1566 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  het promoten van ziekten door de farmaceutische industrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1572 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  de veiligheidsmachtigingen voor bedrijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1576 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  de traagheid van het Belgische gerecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1578 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  het raadplegen van het internet voor medische informatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1579 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  de mogelijke gevaren bij het dagelijks branden van wierookstokjes
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1580 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  het kunstmatig optrekken van ontwikkelingshulpstatistieken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1606 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/4/2006
  het gordelgedrag van de Belg in de auto
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1607 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/4/2006
  alcoholpops in de vorm van ijslolly's
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1608 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/4/2006
  de naleving van de banken van de gedragscode over jongerenreclame
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1609 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/4/2006
  de werking van de Deposito- en Consignatiekas
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1618 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/5/2006
  het "Internet voor Iedereen"-project
  minister van Werk
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-163)
3-1626 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/5/2006
  de financiering van het dienstenchequestelsel
  minister van Werk
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-163)
3-1627 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/5/2006
  het grote aantal geÔnterneerden in gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-163)
3-1628 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/5/2006
  de muggenpopulatie in ons land en de mogelijke gevolgen hiervan op de volksgezondheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-163)
3-1635 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/5/2006
  de bureaucratie in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1644 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/5/2006
  het stijgend aantal gevangenen dat aanklopt voor steun bij de OCMW's
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1645 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/5/2006
  het uitstellen of niet-uitvoeren van werkstraffen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1660 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/5/2006
  het verbod op cashtransacties boven 15000 euro
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1663 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/5/2006
  de verwarring die wordt veroorzaakt door de nieuwe verkeerswet
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1666 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/5/2006
  de wetgeving inzake weddenschappen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1685 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/6/2006
  de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie dat het doorspelen van passagiergegevens vanuit de Europese Unie aan de Verenigde Staten onwettig verklaart
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1686 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/6/2006
  het beeld bij de Vlamingen van politici, ambtenaren en overheidsinstellingen
  Eerste minister
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1689 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/6/2006
  de basisnormen voor brandveiligheid voor industriegebouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1694 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/6/2006
  het aantal vrachtwagens dat niet conform is
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1700 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/6/2006
  het gebruik van Rilatine door studenten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1701 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/6/2006
  de toegang tot strafregisters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1707 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/6/2006
  het aantal surfende senioren
  minister van Werk
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1723 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/6/2006
  het beroep op niet-financiŽle tussenpersonen bij het witwassen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1724 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/6/2006
  het gebruik van kasgeldvennootschappen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1725 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/6/2006
  de restanten van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit en de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1738 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/6/2006
  de controles van wagens met een radardetector
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1739 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/6/2006
  het alcoholslot
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1740 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/6/2006
  de diefstallen op bouwwerven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1755 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/6/2006
  de leegloop bij de fiscus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1756 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/6/2006
  de roesverwekkende paddestoelen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1764 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/6/2006
  kinkhoest
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1768 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/7/2006
  de beveiliging tegen winkeldiefstallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1769 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/7/2006
  de controle op de verkooppunten van de Nationale Loterij
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1798 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/7/2006
  de criteria waarop bepaalde beslissingen tot weigering van het recht tot binnenkomst en verblijf van een EG-vreemdeling worden gebaseerd
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1833 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/10/2006
  de problematiek van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid en het risico op een significante verlaging van de pensioenuitkeringen voor meer dan 50 000 aangeslotenen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1834 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/10/2006
  de cumulatie van een rustpensioen met een activiteit van expert
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1835 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/10/2006
  het nicotinegehalte in onze sigaretten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1836 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/10/2006
  de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie over het doorspelen van passagiersgegevens vanuit de Europese Unie aan de Verenigde Staten en de nieuwe ad-hocoplossing ter zake
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1854 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/10/2006
  het rijden onder invloed van drugs
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1855 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/10/2006
  de functionele voedingsmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1858 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/10/2006
  de ziekte van Alzheimer
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1860 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/10/2006
  de toenemende werklast van de jeugdrechters naar aanleiding van de recente hervormingen van het jeugdrecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1872 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/10/2006
  de driedimensionale scanner
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6271
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6272
3-1873 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/10/2006
  de problemen met Tax-on-web
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6275
3-1886 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/10/2006
  fraude binnen de Antwerpse diamantsector
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1889 Hugo Vandenberghe (CD&V) 31/10/2006
  de politiek ten aanzien van het gevangeniswezen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6274
3-1894 Hugo Vandenberghe (CD&V) 31/10/2006
  de rampenkit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6280
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6281
3-1898 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/11/2006
  de veiligheid van patiŽnten in de ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1899 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/11/2006
  de ontoereikende voorraad geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1910 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/11/2006
  interne fraudeonderzoeken bij bedrijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1911 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/11/2006
  voedselfraude
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1917 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/11/2006
  de Duitse verkeerswet
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1918 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/11/2006
  de gevolgen van de nieuwe wapenwet voor de geldkoeriers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1919 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/11/2006
  het gebruik van geweld tegen gerechtsdeurwaarders
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1924 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/11/2006
  het ontruimen van de weg na verkeersongevallen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1940 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/11/2006
  de oplichting met bankkaarten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1941 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/11/2006
  de repatriŽring van buitenlandse gevangenen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1952 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/11/2006
  het hoger risico van brandweerlui op bepaalde kankers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1962 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/11/2006
  verkeersovertredingen door buitenlanders
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1963 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/11/2006
  de mogelijke gevaren voor de gezondheid van draadloos internet
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1964 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/11/2006
  de veiligheid van de automobilisten bij een ongeval of pech
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1968 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/11/2006
  de tolken in dienst van de overheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1975 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/12/2006
  de problemen die de federale snelwegpolitie ondervindt
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1984 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/12/2006
  een mogelijke wildgroei aan hartcentra
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1985 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/12/2006
  de geluidsoverlast bij de uitbouw van de GEN-lijn 50A Brussel-Denderleeuw
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1994 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/12/2006
  de uitvoering van het Phenix-project
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-2000 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/12/2006
  sporen van polonium 210 in de meeste sigaretten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2005 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/12/2006
  ongevallen waarbij agenten betrokken zijn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2006 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/12/2006
  de belastingcontrole van bedrijven
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2027 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/1/2007
  de mogelijke exploitatie van een nieuwe coffeeshop in Terneuzen vlakbij de Belgische grens
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-2028 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/1/2007
  woninginbraken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-2036 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/1/2007
  de toestand in de gevangenis van Merksplas
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-2052 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/1/2007
  de voorschriftvrije geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2053 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/1/2007
  de publicatie van een koninklijk besluit dat bromfietsers categorie B vanaf 1 maart toelaat om op het fietspad te rijden
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-2059 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/1/2007
  de strijd tegen de cannabisplantages in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2064 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/1/2007
  het veiligheidspakket in de auto
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2076 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/1/2007
  de tewerkstellingsgraad van 55-plussers in de FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale zekerheid en in de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2077 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/1/2007
  de kennis van de Belgen over de griep
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2085 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/1/2007
  het rookverbod in jeugdhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2104 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/2/2007
  de inbeslagname van dieren op de luchthaven van Zaventem in het kader van de CITES-regelgeving
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2110 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/2/2007
  kinderdiabetes
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2113 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/2/2007
  de treinverbindingen naar Duitsland
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2128 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/2/2007
  de juridische onzekerheid van het scholingsbeding
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2129 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/2/2007
  het tekort aan bedrijfsartsen bij de federale overheidsdiensten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2131 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/2/2007
  de versoepeling van het gokverbod op het pokerspel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2147 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/2/2007
  het ontbreken van een wettelijke oplossing in het kader van de problematiek rond het attest van goed gedrag en zeden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-2150 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/2/2007
  de stijging van de armoede in BelgiŽ
  Eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-2151 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/2/2007
  de problemen bij de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2164 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/2/2007
  de controle van de bedrijfsvoorheffing door de belastingadministratie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
  Verwijzing naar een vorige vraag : vraag om uitleg 3-1019
3-2165 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/2/2007
  de problemen om een verzoekschrift bij de Raad van State in te stellen als gevolg van de afschaffing van de fiscale zegels
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2166 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/2/2007
  de geldigheid van een scholingsbeding dat reglementair geregeld is
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2167 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/2/2007
  de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het scholingsbeding
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2180 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/3/2007
  de vergoeding van advocaten voor prestaties geleverd in het kader van de rechtsbijstand
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2181 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/3/2007
  de te betalen waarborg bij het indienen van een klacht met burgerlijkepartijstelling
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2182 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/3/2007
  het gesloten centrum van Vottem
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2183 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/3/2007
  het dragen van een veiligheidsgordel
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2195 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/3/2007
  de grote hoeveelheden benzeen in frisdranken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-2196 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/3/2007
  arbeidsvoorwaarden van de huisartsen in opleiding
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-2207 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/3/2007
  het ontbreken van een nieuw reglement betreffende gerechtskosten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2227 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/3/2007
  het smokkelen van harddrugs
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2228 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/3/2007
  de toename van vergissingen met generieke geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2247 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/3/2007
  de adviezen van het Raadgevend comitť voor de gebruikers
  minister van Mobiliteit
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-2252 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/3/2007
  de wijziging van het statuut van bedienaars van de eredienst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-2264 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/3/2007
  het fonds voor lekkende stookolietanks
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-2313 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/4/2007
  zelfgemaakte wapens in de Belgische gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)