Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door François Roelants du Vivier

14 resultaten

2-289 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 6/12/2000
  het behoud van het mechanisme van de "tabel" en het probleem van de e-commerce in boeken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-345 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 1/2/2001
  het syndroom van de overdekte zwembaden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-346 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 1/2/2001
  de in aanmerking genomen leeftijdsgroep voor de stelselmatige algemene opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-603 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 22/11/2001
  de soms aanzienlijke achterstand die België heeft opgelopen bij het ratificeren van internationale verdragen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-611 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 28/11/2001
  de resultaten van de conferentie van Marrakech over de klimaatverandering en over de uitvoering van het Protocol van Kyoto
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-649 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 19/12/2001
  het uitblijven van een akkoord over het Galileoprogramma in de "Transportraad" van 7 december 2001
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-660 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 16/1/2002
  de toekomst van het Instituut Pasteur van Brussel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-666 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 21/1/2002
  de plannen in verband met de eventuele invoering van een Europese postzegel
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-725 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 21/2/2002
  de toezegging te Doha door de heer Lamy aan de onderhandelaar van de Verenigde Staten dat de Europese Unie zich bij de regeling van conflicten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie niet zal beroepen op het voorzorgsprincipe
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-754 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 14/3/2002
  de teruggave van de marmeren beelden van het Parthenon en de ratificatie van de Overeenkomst van de UNESCO betreffende de maatregelen te nemen voor het verbieden en beletten van de invoer, uitvoer en vervoer van onwettige eigendom van culturele goederen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-760 François Roelants du Vivier (MR) 26/3/2002
  het gebruik van genetische testen bij aanwervingen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag ingetrokken
2-761 François Roelants du Vivier (MR) 26/3/2002
  de rampzalige toestand waarin de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich bevindt
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/4/2002 (handelingen 2-197)
2-814 François Roelants du Vivier (MR) 13/6/2002
  de reactie van de regering op de publicatie van het Witboek voor de modernisering van de nationale wetenschappelijke instellingen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-815 François Roelants du Vivier (MR) 13/6/2002
  de bestemming van de goederen van de slachtoffers van de jodenvervolging in België
  Eerste minister
  minister van Financiën
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)