Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Johan Malcorps

59 resultaten

2-2 Johan Malcorps (Agalev) 23/9/1999
  de spoorinvesteringen tot ontsluiting van de Antwerpse haven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-8)
  Met redenen omklede motie door Mia De Schamphelaere, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-FranÁois Istasse, Jean-Marie Happart, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 10/11/1999 : verworpen
2-12 Johan Malcorps (Agalev) 19/10/1999
  het gebruik van tributyltin als aangroeiwerend middel op scheepsrompen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-13 Johan Malcorps (Agalev) 19/10/1999
  de Belgische emissieplafonds voor verzurende en ozonvormende stoffen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
2-32 Johan Malcorps (Agalev) 1/12/1999
  de risico's voor milieu en gezondheid van sommige houtverduurzamingsmiddelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-54 Johan Malcorps (Agalev) 19/1/2000
  de opportuniteit van een beleid inzake autofiscaliteit gericht op milieu en gezondheid
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-111 Johan Malcorps (Agalev) 22/3/2000
  de toepassing van de wet op de ecotaksen op de drankkartons
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-134 Johan Malcorps (Agalev) 10/5/2000
  het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-141 Johan Malcorps (Agalev) 23/5/2000
  de uitbouw van spoorlijn 52 tot een volwaardige voorstadslijn van een "Antwerps GEN"
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
2-149 Johan Malcorps (Agalev) 31/5/2000
  de vergoeding van asbestslachtoffers
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-150 Johan Malcorps (Agalev) 31/5/2000
  het risico van kruisbestuiving door genetisch gemanipuleerde organismen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-169 Johan Malcorps (Agalev) 21/6/2000
  de uitvoering door BelgiŽ van de in het Kyoto-protocol aangegane verbintenissen
  Eerste minister
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-195 Johan Malcorps (Agalev) 30/6/2000
  de BTW-verlaging voor kringloopcentra en andere instellingen met een sociaal oogmerk
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/7/2000 (handelingen 2-62)
2-254 Johan Malcorps (Agalev) 31/10/2000
  de PCB-contaminatie van vis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-262 Johan Malcorps (Agalev) 16/11/2000
  de afwijzing van een CO2-taks als instrument voor een Belgisch klimaatbeleid
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-288 Johan Malcorps (Agalev) 6/12/2000
  de vervanging van dierenmeel voor veevoeder door genetisch gemodificeerde soja
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-294
2-302 Johan Malcorps (Agalev) 9/1/2001
  de niet-toepassing van de wet van 16 juli 1993 betreffende de ecotaksen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-314 Johan Malcorps (Agalev) 11/1/2001
  de nood aan een ťťnvormig beleid ten aanzien van aandoeningen als het Balkansyndroom en het chronisch vermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-355 Johan Malcorps (Agalev) 8/2/2001
  de nood aan een milieueffectrapport voor de IJzeren Rijn op Vlaams grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-95)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-360
2-361 Johan Malcorps (Agalev) 12/2/2001
  de erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Met redenen omklede motie door Alain Destexhe, Johan Malcorps, gestemd op 15/2/2001 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 22/2/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-353
2-384 Johan Malcorps (Agalev) 28/2/2001
  het verder onderzoek naar de gevolgen van de dioxinecrisis voor de volksgezondheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-387 Johan Malcorps (Agalev) 1/3/2001
  de heraanleg van het stationsplein te Berchem
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1210
2-388 Johan Malcorps (Agalev) 1/3/2001
  de verhuis van Antwerpen X
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-412 Johan Malcorps (Agalev) 19/3/2001
  de sociale en ecologische gevolgen van de uitvoer van Belgische tweedehandswagens naar West-Afrika
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-429 Johan Malcorps (Agalev) 29/3/2001
  de verspreiding van transgene vissen
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1255
2-439 Johan Malcorps (Agalev) 18/4/2001
  de invoering van een kilometerheffing in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-449
2-440 Johan Malcorps (Agalev) 19/4/2001
  de houding van BelgiŽ en de Europese Unie ten aanzien van de Verenigde Staten na de opzegging van het Kyoto-protocol
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-450 Johan Malcorps (Agalev) 25/4/2001
  het bunkeren op zee
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-472 Johan Malcorps (Agalev) 10/5/2001
  de invloed van de actieve stoffen in UV-filters op mens en milieu
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1296
2-538 Johan Malcorps (Agalev) 4/7/2001
  de uitvoering van de maatregelen vervat in het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-539 Johan Malcorps (Agalev) 4/7/2001
  de uitvoering van de fiscale maatregelen vervat in het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-140)
2-550 Johan Malcorps (Agalev) 26/9/2001
  de invoering van autoverlichting overdag
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-554 Johan Malcorps (Agalev) 1/10/2001
  de naleving van de reglementering inzake begassingen en het gebruik van de "ozonvreter" methylbromide
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1573
2-608 Johan Malcorps (Agalev) 27/11/2001
  de eventuele omschakeling van het postvervoer via het spoor naar wegverkeer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-166)
2-639 Johan Malcorps (Agalev) 10/12/2001
  het beleid ten aanzien van de snelheid en het vermogen van personenwagens
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-642 Johan Malcorps (Agalev) 12/12/2001
  het Nationaal Actieplan inzake Milieu en Gezondheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-165)
2-648 Johan Malcorps (Agalev) 18/12/2001
  de veiligheid van fietssuggestiestroken
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-651 Johan Malcorps (Agalev) 9/1/2002
  het vervolgingsbeleid ten aanzien van verkeersovertredingen, ook vanuit het standpunt van slachtoffers en hun nabestaanden
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-659 Johan Malcorps (Agalev) 14/1/2002
  de gebruiksvergunningen en homologaties voor onbewaakte snelheidscamera's
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1849
2-751 Johan Malcorps (Agalev) 14/3/2002
  de pesticidenresidu's in groenten en fruit
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-762 Johan Malcorps (Agalev) 26/3/2002
  het beleid ten aanzien van de toenemende resistentie van bacteriŽn
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-768 Johan Malcorps (Agalev) 17/4/2002
  de houding van sommige verzekeringsmaatschappijen ten aanzien van ouders van verongelukte kinderen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-820 Johan Malcorps (Agalev) 19/6/2002
  de invoering van een inhaalverbod voor vrachtwagens in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-821 Johan Malcorps (Agalev) 19/6/2002
  de erkenning van beroepsziekten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-839 Johan Malcorps (Agalev) 4/7/2002
  de douane- en gezondheidscontroles op de invoer van fruit via de Belgische zeehavens
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-859 Johan Malcorps (Agalev) 3/10/2002
  de opvolging van verkeersboetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-878 Johan Malcorps (Agalev) 16/10/2002
  het Nationaal Actieplan inzake Milieu en Gezondheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-879 Johan Malcorps (Agalev) 16/10/2002
  de PCB's en dioxines in scharreleieren
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-893 Johan Malcorps (Agalev) 28/10/2002
  de steun aan patiŽnten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-894 Johan Malcorps (Agalev) 29/10/2002
  de uitvoering van de afspraken inzake de aanpak van milieucriminaliteit
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-901 Johan Malcorps (Agalev) 14/11/2002
  het risico op hart- en vaataandoeningen door blootstelling aan luchtvervuiling
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-937 Johan Malcorps (Agalev) 7/1/2003
  het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen die arseen bevatten voor het vervaardigen van speeltuigen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-939 Johan Malcorps (Agalev) 8/1/2003
  de aanslepende inactiviteit van de onbemande camera's in de regio Antwerpen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-947 Johan Malcorps (Agalev) 30/1/2003
  de opvolging van de werking van de spoorlijncomitťs
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-948 Johan Malcorps (Agalev) 30/1/2003
  de opvolging van de omzendbrief van de procureur des Konings te Antwerpen omtrent de quota voor de behandeling van processen-verbaal voor verkeersovertredingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-958 Johan Malcorps (Agalev) 6/2/2003
  de evaluatie van de sensibiliseringscampagnes tot ontmoediging van het gebruik van antibiotica
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-967 Johan Malcorps (Agalev) 20/2/2003
  de Europese besluitvorming rond de bestrijdingsmiddelen Paraquat en Aldicarb
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-975 Johan Malcorps (Agalev) 27/2/2003
  de zelfcontrole bij bedrijven uit de voedingsindustrie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-980 Johan Malcorps (Agalev) 13/3/2003
  de evaluatie van tien jaar milieuvorderingsrecht en de toegang van burgers tot het gerecht voor de verdediging van milieubelangen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-276)
2-998 Johan Malcorps (Agalev) 20/3/2003
  het "richtplan producten" dat voorzien is in het Federaal Plan voor duurzame ontwikkeling
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)