Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jan Steverlynck

20 resultaten

2-382 Jan Steverlynck (CVP) 22/2/2001
  de hervorming van de belastingdiensten en de bedoeling om de belastingvaststellende ambtenaar verantwoordelijkheid te geven omtrent de geschillenregeling van zijn naheffing
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-392 Jan Steverlynck (CVP) 7/3/2001
  een studie omtrent publiek-private samenwerkingsverbanden
  Eerste minister
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-394 Jan Steverlynck (CVP) 8/3/2001
  het vrij aanvullend pensioen voor de meewerkende echtgenoot
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-397 Jan Steverlynck (CVP) 8/3/2001
  de manier van werken van de erkenningscommissie voor beroepsjournalisten in het kader van de vijfjaarlijkse vernieuwing van hun persdocumenten
  Eerste minister
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-416 Jan Steverlynck (CVP) 22/3/2001
  de mond- en klauwzeerepidemie
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 28/3/2001 (commissiehandelingen 2-4)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 29/3/2001 : verworpen
2-417 Jan Steverlynck (CVP) 22/3/2001
  de hervorming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de integratie van de Controledienst voor de verzekeringen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-420 Jan Steverlynck (CVP) 22/3/2001
  de toegelaten arbeid bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-483 Jan Steverlynck (CVP) 23/5/2001
  de behandeling voor de rechtbank van fiscale dossiers door belastingscontroleurs
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-526 Jan Steverlynck (CVP) 21/6/2001
  de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door vreemdelingen
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag ingetrokken
2-558 Jan Steverlynck (CD&V) 2/10/2001
  het sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-559 Jan Steverlynck (CD&V) 2/10/2001
  E-government in BelgiŽ
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-581 Jan Steverlynck (CD&V) 25/10/2001
  de Belgische Technische CoŲperatie
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-636 Jan Steverlynck (CD&V) 6/12/2001
  de problemen rond de hervorming van het toezicht op de financiŽle markten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-166)
2-637 Jan Steverlynck (CD&V) 6/12/2001
  het sociaal statuut van de kunstenaars en de problematiek van de schijnzelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-163)
2-663 Jan Steverlynck (CD&V) 17/1/2002
  de financiŽle benadeling van zelfstandigen voor wat betreft het vervroegd pensioen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-681 Jan Steverlynck (CD&V) 31/1/2002
  het beroep van landmeter
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-682 Jan Steverlynck (CD&V) 31/1/2002
  de innovatie in de Belgische economie en de concurrentiepositie van onze ondernemingen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-683 Jan Steverlynck (CD&V) 31/1/2002
  de taak van de belastingadministratie om genomen fiscale maatregelen te evalueren
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-696 Jan Steverlynck (CD&V) 6/2/2002
  het Participatiefonds
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-972 Jan Steverlynck (CD&V) 20/2/2003
  de stand van zaken voor wat betreft de opwaardering van het statuut en de taken van de griffier en de parketsecretaris
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-272)