Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jean-François Istasse

4 resultaten

2-131 Jean-François Istasse (PS) 4/5/2000
  de aanleg van de "IJzeren Rijn"
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-218 Jean-François Istasse (PS) 18/7/2000
  de Internationale Unie voor wetenschappelijk bevolkingsonderzoek (UIESP)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-228 Jean-François Istasse (PS) 18/10/2000
  het koninklijk besluit tot vaststelling van de norm voor antennes die elektromagnetische golven uitzenden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-484 Jean-François Istasse (PS) 23/5/2001
  de financiële situatie van de gemeenten in het kader van de federale fiscaliteit en de noodzaak van een "herfinanciering van de gemeenten"
  minister van Financiën
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)