Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Magdeleine Willame-Boonen

35 resultaten

2-11 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 14/10/1999
  de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele vernieuwing
  Eerste minister
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-33 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 1/12/1999
  de toestand in de Brusselse randgemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-52 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/1/2000
  de beslissing om het Rijksarchief op zaterdag te sluiten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-73 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 9/2/2000
  het rapport Jacqmin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-96 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 24/2/2000
  de systematische opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-192 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 29/6/2000
  de problematiek van de opsporing van borstkanker
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-237 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 25/10/2000
  de maatregelen die de regering gaat nemen rond de stijgende lijn die extreem-rechts in Belgi kent
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-240 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 25/10/2000
  de regionalisering van de gemeentewet en van de provinciewet
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-250 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 27/10/2000
  de toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwen
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-274 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 23/11/2000
  het voorkomen van mishandeling van bejaarden en de maatregelen die daartegen genomen worden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-297 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/12/2000
  het samenwerkingsfederalisme
  Eerste minister
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-298 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/12/2000
  de ongelijke behandeling van Nederlandstalige vrouwen en Franstalige vrouwen wat betreft de terugbetaling van de prijs van de TVT genoemde chirurgische ingreep
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-356 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/2/2001
  de verhoging van de tewerkstellingsgraad bij de personen die ouder dan 50 jaar zijn
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-369 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 15/2/2001
  de mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-97)
2-390 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/3/2001
  de strijd tegen kinderporno op internet
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-427 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/3/2001
  de aanpassing van het forfaitair bedrag inzake beroepskosten voor zelfstandige onthaalmoeders
  minister van Financin
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-446 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 19/4/2001
  de Koninklijke Bibliotheek van Belgi
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-109)
2-454 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 26/4/2001
  de kostprijs van de geluidsisolatie van woningen die op de bulderbaan van de luchthaven van Zaventem liggen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-109)
2-482 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 23/5/2001
  de herziening van het vaste beroepskostenbedrag voor zelfstandige opvangmoeders
  minister van Financin
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-500 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/6/2001
  de eentalige brochure "De Vlaamse Brabander", die de provincie Vlaams-Brabant heeft verspreid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-507 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 14/6/2001
  de aankoop door de stad Antwerpen van een magazijn met het oog op de inrichting ervan als eroscentrum
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-127)
2-518 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 19/6/2001
  de preventieve maatregelen die Belgi heeft genomen om het roken te bestrijden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/6/2001 (handelingen 2-126)
2-534 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 28/6/2001
  de gevolgen van het arrest van het Hof van Beroep van Luik over het verhuren van kamers voor prostitutiedoeleinden
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1434
2-562 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
2-591 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/11/2001
  de visaproblematiek
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-609 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 28/11/2001
  de politiehervorming en de mensenhandel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-610 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 28/11/2001
  de mensenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-664 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 17/1/2002
  de werking van het Centrum voor informatie en analyse inzake mensenhandel
  Eerste minister
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-699 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/2/2002
  de illegale visumhandel in Lagos
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-187)
2-724 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 21/2/2002
  de uitlatingen van de president van de Verenigde Staten naar aanleiding van zijn recente state of the union
  Eerste minister
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-694
2-740 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/3/2002
  de sociale inspectie en de controle op de naleving van de sociale wetten en de strijd tegen de mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-763 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 27/3/2002
  de juridische grondslagen die voor Belgi aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor een militaire interventie van de Verenigde Staten tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-759
2-783 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/5/2002
  de bijdrage van Belgi aan de heropbouw van de bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-915 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 28/11/2002
  de houding van de Bush-administratie tegenover het actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-989 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 20/3/2003
  de financiering van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)