Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jacques D'Hooghe

5 resultaten

2-435 Jacques D'Hooghe (CVP) 12/4/2001
  Sabena
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-486 Jacques D'Hooghe (CVP) 28/5/2001
  het te wijzigen organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 2-626
2-620 Jacques D'Hooghe (CD&V) 4/12/2001
  de aandoening lipoathrophia semicircularis (LS)
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-770 Jacques D'Hooghe (CD&V) 18/4/2002
  de benoeming tot managementfuncties en staffuncties
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-200)
2-913 Jacques D'Hooghe (CD&V) 28/11/2002
  de tariefverhogingen van BIAC
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)