Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Ludwig CaluwÚ

22 resultaten

2-15 Ludwig CaluwÚ (CVP) 25/10/1999
  de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-8)
  Met redenen omklede motie door Mia De Schamphelaere, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Franšois Istasse, Jean-Marie Happart, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 10/11/1999 : verworpen
2-28 Ludwig CaluwÚ (CVP) 29/11/1999
  de gevolgen van de herziening van het dubbelbelastingverdrag BelgiŰ-Nederland voor de grensgemeenten
  minister van FinanciŰn
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-55 Ludwig CaluwÚ (CVP) 19/1/2000
  de rol van de gewesten in het spoorbeleid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
  Met redenen omklede motie door Ludwig CaluwÚ, Mia De Schamphelaere, gestemd op 3/2/2000 : verworpen
  Gewone motie door Guy Moens, Jeannine Leduc, Jean-Marie Happart, Philippe Monfils, gestemd op 3/2/2000 : verworpen
2-85 Ludwig CaluwÚ (CVP) 17/2/2000
  de rijkswachtbegeleiding bij uitzonderlijk vervoer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-88 Ludwig CaluwÚ (CVP) 17/2/2000
  het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-89 Ludwig CaluwÚ (CVP) 17/2/2000
  het uitblijven van het koninklijk besluit waarbij de medewerking van de operatoren van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter wordt geregeld
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-102 Ludwig CaluwÚ (CVP) 14/3/2000
  het sociaal statuut van de lokale verkozenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-112 Ludwig CaluwÚ (CVP) 23/3/2000
  de prijsaanduiding per meeteenheid in de kleine handelszaken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-113 Ludwig CaluwÚ (CVP) 23/3/2000
  de federale recuperatie op tal van Vlaamse bevoegdheidsterreinen
  Eerste minister
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-124 Ludwig CaluwÚ (CVP) 27/4/2000
  de spreiding van het aantal rijkswachters over de proefprojecten en de toekomstige financiering van de lokale politie door de federale overheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-145 Ludwig CaluwÚ (CVP) 25/5/2000
  de voorschriften omtrent "Functional Foods"
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-163 Ludwig CaluwÚ (CVP) 15/6/2000
  het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger en de burgers die tewerkgesteld worden door het ministerie van Landsverdediging
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-267 Ludwig CaluwÚ (CVP) 23/11/2000
  de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-82)
2-325 Ludwig CaluwÚ (CVP) 22/1/2001
  het herziene dubbelbelastingverdrag BelgiŰ-Nederland en de gemeenten
  minister van FinanciŰn
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-336 Ludwig CaluwÚ (CVP) 25/1/2001
  Het Lambermont-akkoord
  Eerste minister
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Guy Moens, Philippe Monfils, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 1/2/2001 : verworpen
2-360 Ludwig CaluwÚ (CVP) 12/2/2001
  het tijdschema voor de Nederlandse besluitvorming omtrent het traject voor de IJzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-95)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-355
2-460 Ludwig CaluwÚ (CVP) 9/5/2001
  het ter beschikking stellen van een euro-minikit aan personen die recht hebben op een sociale uitkering
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-113)
2-492 Ludwig CaluwÚ (CVP) 31/5/2001
  de herinvlagging van de Belgische koopvaardij
  minister van FinanciŰn
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-549 Ludwig CaluwÚ (CVP) 12/7/2001
  de besluitvorming van de federale regering omtrent het investeringsplan voor de NMBS
  Eerste minister
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-662 Ludwig CaluwÚ (CD&V) 17/1/2002
  de fiscale behandeling van de werkzaamheden van Aquafin
  minister van FinanciŰn
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-858 Ludwig CaluwÚ (CD&V) 2/10/2002
  de Nabholz-Haidegger-resolutie van de Raad van Europa en de ratificatie van de Kaderovereenkomst inzake de bescherming van de nationale minderheden
  Eerste minister
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-995 Ludwig CaluwÚ (CD&V) 20/3/2003
  de termijn die de Raad van State uittrekt voor het verstrekken van een advies over wetsvoorstellen en voorstellen van decreet
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2003 (handelingen 2-282)