Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Nathalie de T' Serclaes

15 resultaten

2-77 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 15/2/2000
  de kosteloze begeleiding van uitzonderlijk vervoer door de provinciale verkeerseenheden van de rijkswacht
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-90 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 21/2/2000
  de systematische opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-116 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 23/3/2000
  de beleidsmaatregelen die ervoor kunnen zorgen dat meer vrouwen zich aanmelden voor de toekomstige geÔntegreerde politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-178 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 28/6/2000
  de georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-222 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 12/10/2000
  de ongewenste intimiteiten bij het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-235 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 23/10/2000
  de follow-up van het Wereldcongres tegen de seksuele uitbuiting van kinderen voor commerciŽle doeleinden, Stockholm 1996, met het oog op het tweede Wereldcongres in Japan in 2001
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-225
2-251 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 30/10/2000
  de wereldvrouwenmars en de verdere ontwikkelingen in dit verband
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-255 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 31/10/2000
  de bijstand van overheidswege aan slachtoffers van geweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-496 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 5/6/2001
  het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2001 (handelingen 2-124)
2-521 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 19/6/2001
  de oprichting van nationale instellingen ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen in de landen van de Europese Unie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-747 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 11/3/2002
  de problematiek van de "herintreedsters"
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-748 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 11/3/2002
  de maatregelen die genomen werden voor het verhoor van slachtoffers van seksuele agressie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-765 Nathalie de T' Serclaes (MR) 4/4/2002
  de genderdimensie bij de asielprocedure
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-198)
2-798 Nathalie de T' Serclaes (MR) 23/5/2002
  de hervorming van de wet van 1965 op de jeugdbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-919 Nathalie de T' Serclaes (MR) 5/12/2002
  het psychopathologisch deskundigenonderzoek en de toepassing van probatiemaatregelen bij seksuele delinquentie van minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)