Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Bert Anciaux

15 resultaten

1-345 Bert Anciaux (VU) 2/10/1997
  de betrokkenheid van de fiscale administratie, in het bijzonder de BBI, bij het boycotten van fiscale fraudedossiers waaronder de Beaulieu zaak
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/10/1997 (commissiehandelingen 1-113)
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 22/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 6/11/1997
1-419 Bert Anciaux (VU) 9/1/1998
  het SWAP-dossier
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-462 Bert Anciaux (VU) 27/2/1998
  de dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Wetenschapsbeleid
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
1-473 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  het uitblijven van een politioneel beleid betreffende misdrijven tegen de volksgezondheid en het uitblijven van tuchtsancties tegen burgemeesters die schendingen van normen gedogen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-173)
1-474 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  het gebrek aan degelijk wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke gevolgen van dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval op de gezondheid van de bevolking
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-475 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-476 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  het uitblijven van enig justitieel beleid tegen het op een georganiseerde wijze vergiftigen van de bevolking door afvalverbrandingsinstallaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-477 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  het gebrek aan een degelijk beleid naar het voorkomen van dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-173)
1-513 Bert Anciaux (VU) 19/5/1998
  de toekomst van de motorenwerkplaats van Sabena Technics
  minister van Vervoer
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-525 Bert Anciaux (VU) 3/6/1998
  een miljardensubsidie van de federale regering aan het Europees Parlement voor het Leopold-complex
  Eerste Minister
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-197)
1-551 Bert Anciaux (VU) 5/10/1998
  de ontwikkeling en de productie van nieuwe handvuurwapens bij FN-Herstal
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-552 Bert Anciaux (VU) 23/9/1998
  de fatale afloop van de uitwijzing van Sťmira Adamu
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-562 Bert Anciaux (VU) 15/10/1998
  de gespannen relatie met de staf van de Rijkswacht en de verhoudingen binnen de Rijkswacht zelf
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/10/1998 (handelingen 1-215)
1-563 Bert Anciaux (VU) 15/10/1998
  de veiligheid op en rond de luchthaven van Zaventem
  minister van Vervoer
  beantwoord op 27/10/1998 (handelingen 1-215)
1-628 Bert Anciaux (VU) 1/4/1999
  de resultaten van een handelsmissie naar Turkije in 1997
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  vraag ingetrokken