Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Pierre Hazette

1 resultaat

1-597 Pierre Hazette (PRL-FDF) 14/1/1999
  de maatregelen om de geluidshinder en de luchtvervuiling in de nabijheid van de luchthavens terug te dringen en over de druk uitgeoefend door Belgocontrole om de oefenvluchten op sommige regionale luchthavens te hervatten
  minister van Vervoer
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)