Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Gilles Mouyard

6 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2045 Gilles Mouyard (MR) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Afrikaanse varkenspest - Bestrijding - Civiele bescherming - Sluiting van de antenne van de civiele bescherming te Libramont - Gevolgen- Eventuele oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019) 8/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
6-2043 Gilles Mouyard (MR) vice-eersteminister en minister van Financiėn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Zelfstandige fysieke personen - Gewestelijke tewerkstellingspremies - Vrijstelling - Onmogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019) 8/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2019 Gilles Mouyard (MR) minister van Justitie  
  Bijzondere veldwachters - Dragen van een dienstwapen - Regularisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2018) 14/11/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1898 Gilles Mouyard (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Proefbank voor vuurwapens te Luik - Interne situatie - Organisatie - Problemen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018) 6/6/2018
  Antwoord 26/7/2018
6-1873 Gilles Mouyard (MR) minister van Justitie  
  Wapenwet - Regularisatie van wapens - Bezit van wapen « zonder munitie » - Geėrfde wapens als souvenir - Verantwoording van de wettige redenen van bezit - Probleem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018) 24/5/2018
  Rappel 14/11/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1722 Gilles Mouyard (MR) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Jacht - Drijvers met honden en geleiders van jachthonden - Opsporen van de honden - Gebruik van halsband met gps-tracker - Erkende toestellen - Heffing - Belangrijke kost - Overleg met het BIPT - Eventuele maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018) 20/12/2017
  Antwoord 12/1/2018