Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Patrick Prévot

3 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-874 Patrick Prévot (PS) minister van Justitie  
  Loverboys - Omvang van het fenomeen - Aantal slachtoffers - Omkadering - Bestrijding - Maatregelen  - Stakeholders - Coördinatie - Sensibilisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016) 9/3/2016
  Antwoord 11/5/2016
6-820 Patrick Prévot (PS) minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)- Permanenties in de gemeenten - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016) 2/2/2016
  Antwoord 7/3/2016
6-818 Patrick Prévot (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inkomensgarantie-uitkering (IGU) - Deeltijdse werknemers - Verlaging van de uitkering - Aanal betrokken uitkeringstrekkers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016) 2/2/2016
  Antwoord 6/6/2016