Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Christine Defraigne

22 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1366 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Abortustoerisme van Belgen naar Nederland - Verschillen in termijn - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Antwoord 12/7/2017
6-1309 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Minderjarigen - Procedurele rechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017) 1/3/2017
  Antwoord 1/8/2017
6-1265 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Dienstenchequebedrijven - Contracten - Bescherming van de consument - Clausules - Afwezigheidsregeling - Verantwoordelijkheid bij diefstal of schade - Klachten - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017) 26/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
6-1116 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016) 16/11/2016
  Antwoord 14/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1115
6-1115 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Personen die in bestaansonzekerheid of armoede leven - Toegang tot justitie- Statistieken - Maatregelen om de toegang tot rechten te waarborgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/12/2016) 16/11/2016
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 5/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1116
6-995 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Kindermishandeling - Melding en aangifte - Mogelijkheden en procedures - Informatie voor de burgers - Eventueel eenvoudigere rechtsstelsels - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016) 1/7/2016
  Rappel 31/8/2016
  Antwoord 9/11/2016
6-994 Christine Defraigne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kindermishandeling - Melding - Gezondheidszorgverstrekkers - Huisartsen - Sensibilisering - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016) 1/7/2016
  Rappel 31/8/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-954 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Natuurrampen in België - Bescherming van de bevolking - Communicatie-instrumenten - Waarschuwingssystemen “info-r!sques” en “be alert” - Ontwikkeling - Informatiecampagnes voor de bevolking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016) 3/5/2016
  Rappel 16/6/2016
  Antwoord 2/8/2016
6-705 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Gesloten centra voor minderjarigen - Morele begeleiding - Resocialisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2015) 19/8/2015
  Rappel 27/4/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-703 Christine Defraigne (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Ombudsdienst voor de treinreizigers - Jaarverslag 2014 - Vaststelling van onregelmatigheid gekregen op de trein - Buitengerechtelijke geschillenregeling - Bemiddeling van de Ombudsdienst bij de NMBS - Moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2015) 22/7/2015
  Antwoord 5/1/2016
6-687 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Opvang van migranten - Steun aan eerstelijnsstaten - Overleg tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015) 26/6/2015
  Rappel 27/4/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-685 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Statuut van het dier - Erkenning als wezen met gevoel - Burgerlijk Wetboek - Wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015) 26/6/2015
  Antwoord 28/1/2016
6-637 Christine Defraigne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Senologie - Mammografie - Wijziging van de nomenclatuur - Redenen - Negatieve gevolgen voor de opsporing van kanker
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015) 30/4/2015
  Antwoord 7/7/2015
6-636 Christine Defraigne (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015) 30/4/2015
  Antwoord 27/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-581
6-581 Christine Defraigne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015) 8/4/2015
  Antwoord 23/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-636
6-520 Christine Defraigne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidsberoepen -Beroep van zorgkundige - Toegang - Erkenning - Achterstand - Overdracht van bevoegdheden - Regularisatie - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015) 19/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
6-519 Christine Defraigne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Denturisten - Erkenning van het beroep - Diploma - Opleidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015) 19/3/2015
  Rappel 9/6/2015
  Antwoord 7/7/2015
6-451 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiediensten - Plattelandsgebieden en grootstedelijke gebieden - OCAD - Veiligheidsmaatregelen - Begroting en operationele moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015) 17/2/2015
  Antwoord 8/10/2015
6-213 Christine Defraigne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gebruiksruimten voor harddrugs - Eventuele oprichting - Voortgang van de reflectie - Wijziging van de wet van 24 februari 1921 op het gebruik van verdovende middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014) 4/11/2014
  Rappel 3/2/2015
  Antwoord 9/2/2015
6-67 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Hulpdiensten - Lokalisatie van personen in nood - Adresverwarring - Databanken - Dubbele namen van straten en lanen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014) 23/10/2014
  Rappel 3/2/2015
  Antwoord 26/2/2015
6-66 Christine Defraigne (MR) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Elektriciteitsvoorziening - Risico's op een black-out - Overgang naar de wintertijd - Verhoging van de invoer - Simultane importcapaciteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014) 3/11/2014
  Antwoord 5/12/2014
6-65 Christine Defraigne (MR) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Elektriciteitsvoorziening - Black-out - Automatisch afschakelplan - Indeling in zones - Regionaal evenwicht - Schadevergoeding in geval van afschakeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014) 3/11/2014
  Antwoord 5/12/2014