Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Huub Broers

25 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10359 Huub Broers (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Taalgrensgemeenten - Gemeentesecretaris - Gemeenteontvanger - Politiecommissaris - Secretaris-Ontvanger van de commissie van openbare onderstand - Examen tweede taal
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9187 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De gebruikte taal bij adresseringen
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9186
5-9186 Huub Broers (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De gebruikte taal bij adresseringen
  Verzending vraag 5/6/2013
  Dossier gesloten 5/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9187
5-9185 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het gebruik van zogenaamde politiedrones
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 24/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3592
5-8190 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugscontroles op de middelbare school
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2976
5-8189 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het achterblijven van liquide middelen voor de goede werking van onze politiediensten
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2919
5-7882 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vlaamse scholen - Drugcontroleacties - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
5-7881 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Scholen - Drugcontroleacties - Begeleiding van betrapte jongeren - Resultaten - Centra voor alcohol- en andere drugproblemen (CAD)
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 14/3/2013
5-6576 Huub Broers (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Het inschrijvingsbewijs voor voertuigen bestaande uit twee luiken
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2265
5-6461 Huub Broers (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De procedures en de compensaties bij bpost inzake niet-besteld drukwerk
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 26/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2349
5-6412 Huub Broers (N-VA) minister van Justitie  
  Digitale criminaliteit - Cyberpesten - Feiten - Meldingen - Minderjarigen - Meerderjarigen
  Verzending vraag 5/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6030 Huub Broers (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Gebruik van mobiele telefoons - Verkeer - Automobilisten - Boetes - Campagnes
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5361 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Radioactiviteit - Detectie - Verenigde Staten - Belgische grondgebied - Meetpoorten - Megaportsproject - Kostprijs - Havens van Antwerpen en Zeebrugge - Personeelskosten
  Verzending vraag 24/1/2012
  Dossier gesloten 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4116
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5311
5-5311 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Havens - Containerterminals - Radioactiviteit - Detectie - Meetpoorten - "Megaports" project - Kostprijs - Aanbesteding
  Verzending vraag 18/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5361
5-4116 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Radioactiviteit - Detectie - Verenigde Staten - Belgische grondgebied - Meetpoorten - Megaportsproject - Kostprijs - Havens van Antwerpen en Zeebrugge - Personeelskosten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3776
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5361
5-4115 Huub Broers (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Pangea IV - Belgische deelname - Namaakgeneesmiddelen - Illegale geneesmiddelen - Online verkoop - Internationale gecoŲrdineerde bestrijding - Interpol - Resultaten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3658
5-4114 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Pangea IV - Belgische deelname - Namaakgeneesmiddelen - Illegale geneesmiddelen - Online verkoop - Internationale gecoŲrdineerde bestrijding - Interpol - Resultaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3657
5-3916 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bomaanslag - "Vuile" of radioactieve bom - Hulpdiensten - Paraatheid - Uitrusting - Simulaties
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/2/2013
5-3915 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bomaanslag - "Vuile" of radioactieve bom - Saneren - Decomtaminatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
5-3776 Huub Broers (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Radioactiviteit - Detectie - Verenigde Staten - Belgische grondgebied - Meetpoorten - Megaportsproject - Kostprijs - Havens van Antwerpen en Zeebrugge - Personeelskosten
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4116
5-3658 Huub Broers (N-VA) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Pangea IV - Belgische deelname - Namaakgeneesmiddelen - Illegale geneesmiddelen - Online verkoop - Internationale gecoŲrdineerde bestrijding - Interpol - Resultaten
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3657
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4115
5-3657 Huub Broers (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Pangea IV - Belgische deelname - Namaakgeneesmiddelen - Illegale geneesmiddelen - Online verkoop - Internationale gecoŲrdineerde bestrijding - Interpol - Resultaten
  Verzending vraag 10/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3658
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4114
5-2771 Huub Broers (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Droogte - Landbouwers - FinanciŽle gevolgen - Calamiteitenfonds
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2770
5-2770 Huub Broers (N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Droogte - Landbouwers - FinanciŽle gevolgen - Calamiteitenfonds
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 28/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2771
5-1264 Huub Broers (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Gepresteerde overuren - Aantal - Kosten
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 7/3/2011