Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fabienne Winckel

276 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11307 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de toename van het aantal arme werknemers
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4915
5-11264 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  de bekendmaking van de lijst van restaurants en snackbars die de normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overtreden
  Verzending vraag 19/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4880
5-11250 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstkanker - Studie - Universitť libre de Bruxelles - Belgisch-Marokkaanse vrouwen
  Verzending vraag 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11249 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Wegcode - Nieuwe maatregelen - Ritsen - Sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11229 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Het advies van de Commissie voor Verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4705
5-11208 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controleopdrachten - Scholen - Balans
  Verzending vraag 28/2/2014
  Antwoord 13/5/2014
5-11207 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Prenatale echografie - Veiligheid - Pretecho's - Hoge Gezondheidsraad - Advies - Gevolgen - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11206 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Ontslag van oudere werknemers - Boete voor de werkgevers - Werkgroep - Voortgang
  Verzending vraag 28/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
5-11200 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de vermaning inzake de parkeerplaatsen bestemd voor personen met een handicap
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 23/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4821Ook gesteld aan :Ook gesteld aan :
5-11175 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Homo-ouderschap - Intrafamiliale adoptie - Administratieve fouten - Gemeenteambtenaren - Opleiding en voorlichting
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11174 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaart voor personen met een handicap - Aanvragen - Uitreiking - Terugbezorging na overlijden van de rechthebbende
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11173 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mindervalide personen - Gereserveerde parkeerplaatsen - Ontwikkeling
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11172 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rookverbod - Gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek - Voetbalstadions - Reglement van inwendige orde
  Verzending vraag 24/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
5-11171 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Interfederaal Centrum voor gelijke kansen - Stand van zaken - Bijdrage van de gemeenschappen
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11141 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  de functietoelage van de preventieadviseurs
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 31/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4742Ook gesteld aan :
5-11134 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  de sociale fraude in de sector van de dienstencheques
  Verzending vraag 18/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3033Ook gesteld aan :
5-11127 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Olympische Winterspelen van Sotsji - Belgische burgers - Veiligheid
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 28/4/2014
5-11117 Fabienne Winckel (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Onbemande stopplaatsen - Aanpassing
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11116 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Strijd tegen fiscale fraude en witwasserij - Cashbetaling - Consumptiegoederen - Beperking - 3000 euro - Communicatie - Controles - Sancties
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 15/4/2014
5-11005 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bewakingscameraís - Aangifte - Verdeling
  Verzending vraag 31/1/2014
  Antwoord 17/4/2014
5-10962 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  de voorstellen van vereenvoudiging ten voordele van kleine ambachtelijke producenten
  Verzending vraag 23/1/2014
  Antwoord 26/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4315
5-10867 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  het koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's
  Verzending vraag 15/1/2014
  Antwoord 25/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3918
5-10639 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Specifieke infrastructuur voor de opvang van kinderen van gedetineerde moeders - Stand van zaken
  Verzending vraag 17/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10559 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Algemene beleidsnota - Maatregelen inzake preventie en bescherming van handelaars - GeÔntegreerd overlegplatform voor de veiligheid van de zelfstandigen - Werking - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/12/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10555 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De regionalisering van het Kenniscentrum voor Financiering van KMO en het Participatiefonds
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4215
5-10479 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controleopdrachten - Eerste cijfers
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/5/2014
5-10478 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale administratie - Werving van studenten - Vermindering - Impact
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10349 Fabienne Winckel (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De Diabolo-toeslag
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3988
5-10328 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de verzekeringscontracten voor smartphones
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4050
5-10327 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de uitvoering van de telecomwet en de voorziene informatiecampagne
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4049
5-10219 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Personeel van buitenlandse ambassades en van de SHAPE - Ontzegging van ouderschapsverlof - Follow-up van de vraag
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10218 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Horecasector-Opzegtermijnen -Afwijkingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10185 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De verkorting van de verblijfsduur in de kraamkliniek
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3987
5-10072 Fabienne Winckel (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden
  Verzending vraag 10/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10071
5-10071 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden
  Verzending vraag 10/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10072
5-9936 Fabienne Winckel (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit - Meerjarig investeringsplan 2013-2015 van de NMBS-Groep - Concrete actieplannen - Begrotingsallocatie - Tijdsplanning
  Verzending vraag 25/9/2013
  Antwoord 30/1/2014
5-9935 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De shisha-pen of kindersigaret - Hoge Gezondheidsraad - Door de minister geplande maatregelen
  Verzending vraag 25/9/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-9801 Fabienne Winckel (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Google Street View - Google Maps - Gebruik door de ambtenaren van het kadaster - Omstandigheden
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 24/9/2013
5-9604 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Vakantieattest - Verstrekking - Bescherming van het privťleven
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9603 Fabienne Winckel (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Inning van achterstallige belastingen - Hardnekkige problemen - Vertraging bij de ingebruikname van informaticaprogrammaís - Informaticatoepassing ďStimerĒ - Wettelijke bepalingen - Principe van enige ontvanger - Tijdschema
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 22/4/2014
5-9602 Fabienne Winckel (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingschulden - Per aangetekende brief gevraagde afbetalingsregeling - Gerechtsdeurwaarder - Bijkomende kosten - Tenlasteneming
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9601 Fabienne Winckel (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Onroerende goederen - Verandering van eigenaars - Verjaring van de onroerende voorheffing
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-9600 Fabienne Winckel (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor alimentatievorderingen - Formatie - Studie met betrekking tot de werklastmeting - Resultaten - Impact
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-9508 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Special Federal Forces - Schatting van het ambtenarenapparaat - Cijfers - Modaliteiten
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 24/9/2013
5-9507 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheidsdiensten - Personen met en handicap - 3†%-quotum - Aanwerving - Speciale lijst van Selor van laureaten met een handicap
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 3/10/2013
5-9444 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapten - Brochure ďUitkeringen en andere maatregelenĒ - Publicatie - Audioversie - Brailleversie
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-9413 Fabienne Winckel (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Contracten ďduurzame stadĒ 2013 - Geselecteerde steden en gemeenten - Criteria - Budget
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 1/7/2013
5-9412 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitskaarten - Geldigheidsduur - Verlenging - Geval van personen ouder dan 75 jaar
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9213 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De nieuwe bepalingen van de RSZ inzake de sociale bijdragen van buitenlandse kaderleden
  Verzending vraag 5/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9212
5-9212 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  De nieuwe bepalingen van de RSZ inzake de sociale bijdragen van buitenlandse kaderleden
  Verzending vraag 5/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9213
5-9174 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk onderzoek - Aanwerving van onderzoekers - Relancebeleid - Vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing - Verhoging van de vrijstelling - Investeringen - Cijfers
  Verzending vraag 3/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9173 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het geven van navelstrengbloed - Erkende materniteiten - Navelstrengbloedbank - Aantal - Informatiecampagne voor professionele gezondheidswerkers
  Verzending vraag 3/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9172 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nationale GezondheidsenquÍte 2013 - Financiering - Resultaten - Geografische spreiding van de geselecteerde gemeenten - Deelname aan de enquÍte - Aanmoediging
  Verzending vraag 3/6/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-8802 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De hogere premies die verzekeringsmaatschappijen aan gepensioneerden vragen voor collectieve hospitalisatieverzekeringen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 7/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2941
5-8801 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De geringe bekendheid van de bankoverstapdienst bij de bevolking
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 4/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2940
5-7974 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De nieuwe definitie van het leercontract en de wetgeving op werkongevallen
  Verzending vraag 24/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7973
5-7973 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  De nieuwe definitie van het leercontract en de wetgeving op werkongevallen
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 6/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7974
5-7835 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vaccins voor zuigelingen - Vermoeden van gevaar - Eventuele dodelijke of ernstige gevallen in Belgie - Onderzoek - Resultaten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
5-7834 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Commissies van toezicht - Samenstelling - Vrijwilligers - Tekort - Beperkende criteria voor aanwerving - Schrapping
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 25/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7338
5-7813 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Roerende inkomsten - Verplichting - Vervanging door een verklaring op eer - Verificatie
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 6/5/2013
5-7393 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  BeŽindiging van het arbeidscontract - Presteren van opzegtermijn - Afwezigheid om werk te zoeken - Verschillende interpretaties - Verduidelijking van de wet
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7392 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandige jonge moeders - Moederschapshulp - Gratis dienstencheques - Onderbenutting - Informatiecampagne
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
5-7389 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor Arbeidsongevallen - Wet van 10†april 1971 op de arbeidsongevallen - Activiteiten voor opleiding en vakbondsvorming - Rondzendbrief
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7388 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Vakantieattest - Overlegging aan de werkgevers - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  Verzending vraag 23/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7338 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevangenissen - Commissies van toezicht - Samenstelling - Vrijwilligers - Tekort - Beperkende criteria voor aanwerving - Schrapping
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7834
5-7330 Fabienne Winckel (PS) minister van Landsverdediging  
  Het stijgende aantal zelfmoorden in het Belgisch leger
  Verzending vraag 13/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2407
5-7200 Fabienne Winckel (PS) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De termijn voor het meedelen van statistieken inzake arbeidsongevallen bij overheidsbedrijven aan het Fonds voor arbeidsongevallen
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2363
5-6835 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecomcontract - Verlenging - Sluiting per telefoon - Klachten - Voordeel van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6794 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Studenten ouder dan achttien jaar - Maximum 240 uur werken per trimester - Recht op kinderbijslag - Eventueel verlies - Bewijs van niet-overschrijding van het toegelaten aantal - Communicatieplan voor het publiek
  Verzending vraag 25/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6793
5-6793 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Studenten ouder dan achttien jaar - Maximum 240 uur werken per trimester - Recht op kinderbijslag - Eventueel verlies - Bewijs van niet-overschrijding van het toegelaten aantal - Communicatieplan voor het publiek
  Verzending vraag 25/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6794
5-6751 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Containers - Toxische gassen - Blootstelling van werknemers - Bescherming - Fonds voor beroepsziekten - Verplichting tot aangifte
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 7/12/2012
5-6749 Fabienne Winckel (PS) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Software - Landelijke gemeenten - Verzending huis-aan-huis - Verkeerde facturatie - Klacht
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6748 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) - Conventie 189 - Minimumarbeidsvoorwaarden voor huishoudpersoneel - Ratificatie door BelgiŽ
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6747 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dokterspraktijken - Niet-naleving van de wettelijke bepalingen - Mededeling van het statuut van de arts - Reclamefolders - Onderzoek van Test-Gezondheid - Klacht
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 22/5/2013
5-6746 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale fraude - Antimisbruikwet - Rondzendbrief van 4 mei 2012 - Misbruik inzake giften en successie - Lijst
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 30/10/2013
5-6744 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gewezen dwangarbeiders in Duitsland - Nazislachtoffers - Vrijstelling van Duitse belasting op de pensioenen - Administratieve stappen - Bezwaren - Mededeling per brief - Algemene Directie Oorlogsslachtoffers
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 6/9/2013
5-6743 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Pensioenen in het buitenland - Betalingsmodaliteiten - Extra kosten -
  Verzending vraag 13/7/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6724 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Arbeidsongeschiktheid - Jaarlijkse vakantie - Samenvallen - Verlies van de jaarlijkse vakantie - Arrest C-78/11 van het Europees Hof van Justitie - Toepassing van de rechtspraak in BelgiŽ - Praktische gevolgen
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6673 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling van geneesmiddelen - Verschil gebaseerd op geslacht - Criteria - Osteoporose
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 16/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3511
5-6672 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De verkoop van chocoladesigaretten
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2256
5-6634 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Elektronische enkelbanden - Toewijzingsprocedure - Vereenvoudiging
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 9/8/2012
5-6633 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Gefailleerde ondernemers - Toegang tot het krediet - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kredietbemiddelaar
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 30/8/2012
5-6632 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brommobielen - Rijbewijs - Technische controle - Rijtaks - Verval van het rijbewijs - Nummerplaat
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6631 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Overdracht van ondernemingen - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kost - Rol van Sowacess en Sowalfin - Toename van initiatieven - Verwarring bij de ondernemers - Gewestbevoegdheid
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6617 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onlineverkoopsites - Verkoop van namaakproducten - Aansprakelijkheid en risico's
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 24/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2912
5-6578 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  het gebrek aan controle inzake cabotage
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2057
5-6561 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) - Risicobeheer - Hulp aan bedrijven
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6560 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Selor - Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur - Toepassing - Weigeren van examenkopieŽn en van de juiste antwoorden
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6559
5-6559 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Selor - Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur - Toepassing - Weigeren van examenkopieŽn en van de juiste antwoorden
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 13/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6560
5-6554 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Gemengde loopbaan - Pensioen - Minimumpensioen - Administratieve hinderpalen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6552 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale achterstand - Problemen met inning en betrouwbaarheid van de gegevens - Informaticatoepassing ďStimerĒ - Perspectieven
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 22/4/2014
5-6551 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Huur - Indexering - Stijging voor nieuw huurcontract - Overschrijding van de gezondheidsindex - Herziening van de berekeningsmethode voor de huur - Strikte toepassing van de wet - Registratie van de huurcontracten
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 28/1/2013
5-6548 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Jaarverslagen - Datum van indiening van de verslagen van 2008, 2009 en 2010 - Toezichtscommissies - Lokale commissie van de gevangenis van Ieper
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 24/5/2013
5-6547 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Arbeidscontracten - Verplichting om dichtbij de werkplaats te wonen - Verhuis van het bedrijf - Gevolgen - Ontslag - Compensaties - Bijdrage aan de kosten van verandering van woonplaats
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6507 Fabienne Winckel (PS) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Regeerakkoord - Verlichting van de administratieve lasten met 30% - Voorstel van het Verbond van Belgische Ondernemingen
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6440 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medisch materiaal - Tweedehandsmateriaal - Aankoopmodaliteiten - Kader
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 27/6/2013
5-6416 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) - Werking - Klachten tegen reclame - Procedure - Resultaten
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 27/6/2012
5-6399 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - Administratieve geldboetes
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 23/7/2012
5-6398 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Fraude met de kilometerstand van voertuigen - vzw Car-Pass -Automobielsector - Het niet meedelen van gegevens - Sancties
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6397 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal centrum voor de gezondheidszorg - Ziekte van Alzheimer - Geneesmiddel ďMemantineĒ - Terugbealing
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-6396 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor alimentatievorderingen - Werklastmeting - Personeelssterkte- Studie - Impact
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 13/9/2013
5-6389 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het stopzetten van de retroactiviteit wanneer Medex de ziekte van een ambtenaar niet meer erkent als ernstig en langdurig
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2263
5-6362 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011 (Loopbaanonderbreking en opzegvergoeding)
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2259
5-6360 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Het uitbetalen van een vergoeding aan niet-stakende werknemers
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2149
5-6252 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het kopiŽren van computerdata door de fiscus
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 24/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1878
5-6222 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Onroerende voorheffing - Terugbetaling - Verjaringstermijn- Aanvangsdatum
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 6/9/2013
5-6221 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscus - Kadaster - Schatting van onroerende goederen - Nieuwe technologieŽn - Google Street View - Google Maps
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 24/9/2013
5-6207 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Voertuigen uitgerust met een lpg-installatie - Proces-verbaal van goedkeuring - Verlies van zitplaatsen - Klachten van eigenaars van lpg-voertuigen - Behandeling
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6206 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Risicoís op de werkvloer - Europees Online interactive Risk Assessment (OiRA) - Aanpassing aan de specifieke kenmerken van de werkgelegenheid in BelgiŽ - Proefproject van het Belgisch Verbond van Ondernemingen (VBO)
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6205
5-6205 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Risicoís op de werkvloer - Europees Online interactive Risk Assessment (OiRA) - Aanpassing aan de specifieke kenmerken van de werkgelegenheid in BelgiŽ - Proefproject van het Belgisch Verbond van Ondernemingen (VBO)
  Verzending vraag 4/5/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6206
5-6204 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Loopbaanonderbreking - Uitkeringen - Aanvragen - Periode van indiening - Verschil tussen de administratieve praktijk en de reglementering - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6203 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingplichtigen - Belastingschulden - Aanvraag afbetalingsregeling - Laattijdig antwoord van de fiscale administratie - Te snelle verzending van het dossier naar de gerechtsdeurwaarder - Onkosten
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 17/9/2013
5-6202 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingen - Onmiddellijke inning wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang zijn - Misbruik - Bepaling van de ďgevarencriteriaĒ - Eventuele vergoeding van de belastingplichtige
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6201 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gecertificeerde opleidingen van het Opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO) - Ingang van de premie voor competentieontwikkeling - Situatie bij afwezigheid van een ambtenaar - Gebrek aan informatie bij de afschaffing van de opleiding
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6200 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Uithaling onder begeleiding van een gedetineerde die met zijn of haar kind in de gevangenis verblijft - Omstandigheden - Hospitalisering van een kind
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 12/9/2012
5-6107 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De conclusies van een studie van het Kenniscentrum met het oog op een betere bescherming van professionele hulpverleners bij verkeersongevallen
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1832
5-6045 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Geannuleerde verkopen - Recuperatie - Voorwaarden opgelegd door de btw-administratie - Weigering - Fraude
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 14/5/2012
5-6042 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandverzorging - Centra voor het bleken van tanden - Glimlachbars - Niet-professionelen - Waarborg - Concurrentie - Klachten - Producten - Peroxide - Risico's
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 29/8/2012
5-5971 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Elektronische Maaltijdcheques - Evaluatie van het systeem - Beveiliging van de kaarten
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5970
5-5970 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Elektronische Maaltijdcheques - Evaluatie van het systeem - Beveiliging van de kaarten
  Verzending vraag 23/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5971
5-5968 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aanvullend pensioenstelsel - Groepsverzekering en pensioenfonds - Bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Centrale gegevensbank
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 24/5/2012
5-5904 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verkiezingen - Stemrecht - Rusthuisbewoners - Mobiel stembureau
  Verzending vraag 19/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5849 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fiscale en sociale fraude - Firma's die door bedrijfsleiders worden gebruikt om de sociale bijdragen op hun financiŽle vergoedingen te ontwijken - Opsporing - Maatregelen
  Verzending vraag 12/3/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5669 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Distributiesector - PIEK-project - Doorslaggevende resultaten - Uitbreiding tot kleinere ondernemingen - Eventuele specifieke hulp
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 19/4/2012
5-5592 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Zwangere werkneemster - Voorbevallingsrust - Verlenging van de nabevallingsrust - Arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 van het Grondwettelijk Hof - Gevolgen - Eventuele bepalingen
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5591 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Beroep van notaris - Toegang voor niet-Belgen - Gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 24 mei 2011 - Wijziging van de wet - Andere eventueel geviseerde beroepen
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 31/5/2012
5-5590 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nieuwe wagens - Reservewiel - Afwezigheid - Eventuele verplichting
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/3/2012
5-5589 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Veiligheidsgordel - Verplicht dragen - Vrijstelling om medische redenen - Strijd tegen frauduleuze vrijstellingen
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 16/3/2012
5-5455 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Arbeidsovereenkomsten - Tijdelijke schorsing - Betekening aan de werknemers - Werknemers niet aanwezig in de lokalen van de onderneming - Eventuele verzending van een aangetekende brief
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-5454 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Processen-verbaal - Dronkenschap achter het stuur - Onwettigheid vastgesteld door het Hof van Cassatie - Impact
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5453 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamers - Supplementen - Beperking - Maatregelen - Eventuele bekendmaking van de tarieven
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 20/9/2012
5-5452 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Dimona - Fraude - Sancties voor de werknemers - Vervangingsuitkeringen - Uitsluiting van de toepassing - Discriminatie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5451 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kredietcentrale - Onbetaald alimentatiegeld - Eventuele inschrijving
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5450 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Schuldenaars van alimentatievergoedingen - Ontstentenis van antwoord op de notificatie binnen de wettelijke termijnen -Eventuele introductie van een sanctie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5449 Fabienne Winckel (PS) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Centraal register van huwelijksovereenkomsten - Werking - Toegang
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5448 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Diensten van algemeen belang - Definitie - Activiteiten ziekenfondsen - Erkenning in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag 1/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5447 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Werknemers die sinds 1†januari 2012 ontslagen zijn - Lonen - Belastingvrijstellingen - Berekeningsmodaliteiten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5446 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geconventioneerde en niet-geconventioneerde ziekenhuizen - Tarievenbeleid van de ziekenhuizen - Regelgeving voor de bescherming van patiŽnten - Toepassing - Voorlichting van patiŽnten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Rappel 26/6/2012
  Antwoord 29/8/2012
5-5445 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gsm-antennes - Gemeente- en Provinciebelasting - Vrijstelling - Eventuele toepassing van de wet van 21 maart 1991 op de fiscale behandeling van de hervormde economische overheidsbedrijven - Eventuele wijziging
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 29/2/2012
5-5444 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Vierde Wereldforum over de transparantie en de uitwisseling van inlichtingen voor fiscale doeleinden - Aanbevelingen voor BelgiŽ
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5443 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Door schuldenaars gecumuleerde inkomsten - Berekening - Toegang tot de databank van de Sociale Zekerheid
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5442 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Gewestelijke Directies - Aanwezigheid van een jurist - Evaluatie van de testfase bij de gewestelijke directie Luik - Resultaten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/3/2012
5-5441 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor Alimentatievergoedingen (DAVO) - Werklast - Medewerkers - Vereiste aanwezigheid - Meting
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5440 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Openbare Diensten - Gebouwen - Huurcontracten - Heronderhandeling - Vermindering van de oppervlakte per ambtenaar - Gebouwen waar werken moeten plaatsvinden - Kosten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 27/3/2013
5-5306 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kadastraal inkomen - Perceptie - Uitnodiging tot betaling - Steeds vroegere verzending van de administratie - Redenen - Bezwaren van de belastingplichtige
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
5-5305 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Administratie Douane en Accijnzen - Cel ďInternetfraudeĒ - Oprichting - Toegekende middelen - Opdrachten
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5304 Fabienne Winckel (PS) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Internetportaal van de sociale zekerheid - Aangifte Sociaal Risico - Uitzendkantoren - Toegang
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5303
5-5303 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Internetportaal van de sociale zekerheid - Aangifte Sociaal Risico - Uitzendkantoren - Toegang
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 27/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5304
5-5302 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Illegale internetsites - Protocol gesloten tussen de Kansspelcommissie, Febelfin en de organisatie van internetproviders in BelgiŽ (ISPA) - Online gokken - Eventuele uitbreiding naar andere illegale domeinen
  Verzending vraag 17/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5301 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Horeca - Kasregisters met een ďzwarte doosĒ - Geen homologatie
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 26/3/2012
5-3881 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Tariefbeleid - Conventie - Bescherming van de gehospitaliseerde patiŽnten - Reglementering - Toepassing
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3880 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerende voorheffing - Inning - Vervaldag - Begindatum
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3668 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Fiscus - Fiscale gegevens in het buitenland - Overdracht - Evaluatie van de Organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Verdragen voor gegevensuitwisseling - Simultane en multilaterale controles
  Verzending vraag 14/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3667 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Horecasector - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Resultaten - Smileys - Publicatie
  Verzending vraag 14/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3666 Fabienne Winckel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cafťs - Geluidsoverlast - Administratieve boetes - Wettelijke basis
  Verzending vraag 14/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3546 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Zelfstandigen - Voorlopige sociale bijdragen - Terugbetaling - Toegepast fiscaal stelsel - Verschil tussen categorieŽn zelfstandigen - Verantwoording
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3545 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij de FOD Economie - Argumentatie van de ZEB-winkels - Gunstige rechtspraak - Niet-erkenning van de inbreuken
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3544 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Sociale verkiezingen - Vaststelling van het aantal mandaten - In rekening nemen van de uitzendkrachten - Arrest van het Hof van Cassatie van 30 maart 2009 - Risico op conflicten - Maatregelen
  Verzending vraag 20/10/2011
  Antwoord 6/12/2011
5-3515 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voedselbanken - Europese hulp - Niet-verlenging - Gevolgen voor de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3513 Fabienne Winckel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerlieden - Intelligente uniformen - Voordelen - Gebruik
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3512 Fabienne Winckel (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Aangifte en inning - Vereenvoudiging van de stappen - Initiatieven
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 30/11/2011
5-3511 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling van geneesmiddelen - Verschil gebaseerd op geslacht - Criteria - Osteoporose
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-6673
5-3509 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekte van Alzheimer - Behandeling - Memantine - Terugbetaling - Opvolging
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3508 Fabienne Winckel (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Consumentenkrediet - Microkredieten voorgesteld op internet en via sms - Geldigheid van de contracten - Gevaar voor overmatige schuldenlast
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-3507 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Kinderbijslag - Toekenning - Kind geplaatst in een pleeggezin - Artikel 70ter van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag - Grondwettigheid - Arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 mei 2011 - Eventuele wetswijziging
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3506 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Huur - Te grote stijging ten opzichte van de index - Berekeningswijze - Referentiegegevens - Registratie van de huurcontracten - Naleving - Gebruik van de geregistreerde gegevens
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3505 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Sector vqn de meubelkleinhandel - Gedwongen verkoop - Strijd - Ondernemingen in overtreding - Kruispuntbank ondernemingen - Schrappen van de lijst
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3335 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Ambassade - Personeel - Speciale identiteitskaart - Ontslag - Illegaal verblijf in BelgiŽ - Regularisatie
  Verzending vraag 3/10/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2686
5-3135 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Aangiften bij de belastingadministratie - Fiscale controles - Criteria - Resultaten - Lasterlijke aangiften
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 18/11/2011
5-3134 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Kilometerfraude bij voertuigen - Bestrijding - Vzw Car Pass - Informatie over de kilometerstand - Niet-mededeling door bepaalde vakmensen - Controles - Sancties
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3133 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen -Personeelsleden van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht - Werkomstandigheden
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-3132 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Alcoholsloten - Toepassing - Moeilijkheden - EfficiŽntie van het systeem
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 19/10/2011
5-3049 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Alternerend hoger onderwijs - Statuut van de student-werknemer
  Verzending vraag 8/9/2011
  Herkwalificatie 21/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1256
5-3048 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Bankkaarten - Fraude - Skimming - Kaarten met een chip - Verantwoordelijkheid van de banken - Verplichting tot beveiliging van de bankautomaten
  Verzending vraag 8/9/2011
  Antwoord 14/10/2011
5-3047 Fabienne Winckel (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Risico op discriminatie tijdens de selectie en de aanwerving - Anonimiteit - Expertisecentrum "Diversiteit" en "Selectie" - Screenings - Resultaten
  Verzending vraag 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3046 Fabienne Winckel (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Risico op discriminatie tijdens de selectie en de aanwerving - Anonimiteit - Deelnemers van vreemde origine of behorend tot etnische of socioculturele minderheden - Uitvoering van het project
  Verzending vraag 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3045 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Zwakke weggebruikers - Meest doeltreffende beschermingssystemen -Installatie op nieuwe wagens - Eventuele verplichting
  Verzending vraag 8/9/2011
  Antwoord 3/10/2011
5-3044 Fabienne Winckel (PS) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Aantal zelfdodingen - Stijging - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 8/9/2011
  Herkwalificatie 21/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1255
5-3043 Fabienne Winckel (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Banken - Papieren overschrijvingen - Kostprijs - Elektronische overschrijvingen - Oudere mensen - Moeilijkheid
  Verzending vraag 8/9/2011
  Antwoord 17/10/2011
5-3042 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Misleidende reclame - Bescherming van de investeerder - Rol van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten (FSMA)
  Verzending vraag 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2931 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ambassades - Personeel - Arbeidsvoorwaarden
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2926 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Fedict - Samenwerking tussen administraties en privťsector inzake informaticabeheer - Samenwerking met de gemeenten
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-2912 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Onlineverkoopsites - Verkoop van namaakproducten - Aansprakelijkheid en risico's
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-6617
5-2911 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Horecasector - Verlaging van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) - Jobcreatie - Cijfers - Bestrijding van zwartwerk
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2910 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horecasector - Controles - Alternatieven voor de boetes - Opleiding in hygiŽne - Niet aangegeven horecavestigingen - Redenen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2909 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Bedrijfsleiders - Sociale bijdragen - Terugbetalingen - Belastingheffing - Verschil in behandeling
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2906 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Individueel register van de werknemers die op de werkplek worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen - Standpunt van het Fonds voor de Beroepsziekten - Invoering van het register
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2905 Fabienne Winckel (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Europese Unie - Erkenning van beroepskwalificaties - Hervorming van het systeem - Raadpleging van de Lidstaten door de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ - Tekort in bepaalde sectoren - Bescherming
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 13/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2904
5-2904 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Europese Unie - Erkenning van beroepskwalificaties - Hervorming van het systeem - Raadpleging van de Lidstaten door de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ - Tekort in bepaalde sectoren - Bescherming
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2905
5-2903 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslagen 2008, 2009 en 2010 - Stand van zaken - Gevangenis van Ieper - Lokale Commissie van Toezicht - Oprichting
  Verzending vraag 29/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2902 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Arbeidsrechtbanken - Arrest 125/2011 van 7 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof - Dreigende toename van de achterstand - Eventuele hulpmaatregelen
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2901 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Bestrijding van zwartwerk - Solidariteitsbijdrage - Toepassing door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 17/11/2011
5-2837 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controleurs - Fraude - Bedrag van de schade - Identificatie - Lijst van erkende controleurs voor verificatie
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2836 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verplegend personeel - Tekort - Vervanging van verpleegkundigen die op het punt staan op pensioen te gaan - Werving in het buitenland - Kosten - Hulp aan nieuwkomers - Bekwaamheid
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2835 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Eindejaarspremie - Discriminatie - Rechtvaardiging - Onderhandelingen tussen de sociale partners - Eventuele maatregelen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 6/12/2011
5-2834 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Voertuigen die op vloeibaar petroleumgas (lpg) rijden - Erkende installaties - Premie - Eventuele herinvoering
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 27/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2833
5-2833 Fabienne Winckel (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Voertuigen die op vloeibaar petroleumgas (lpg) rijden - Erkende installaties - Premie - Eventuele herinvoering
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 1/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2834
5-2832 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Sociale inspectie - Controleurs - Identificatie - Lijst van erkende verificatiecontroleurs
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 17/11/2011
5-2831 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Voedingsmiddelen - Etikettering - Vermelding land van oorsprong - Europese verordening ter discussie - Melk en vlees in bereidingen - Effectenstudie van de Europese Commissie
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 28/11/2011
5-2830 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Controleurs van FinanciŽn - Identificatie - Lijst van erkende controleurs inzake verificatie
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2755 Fabienne Winckel (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Sms-diensten - Facturatie - Misbruik - Nieuwe regels - Verbod voor min-zestienjarigen - Invordering door deurwaarders - Verbod op bankdomiciliŽringen - Informatie aan de bevolking
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 24/8/2011
5-2697 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  De communicatie van de federale administraties ten aanzien van de bevolking
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 11/10/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1174
5-2694 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  De vereenvoudiging van de toewijzingsprocedure voor elektronische enkelbanden
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1120
5-2688 Fabienne Winckel (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Naverkoopdiensten en helpdesks - Charter ondertekend door eenentwintig ondernemingen - Naleving - Uitsluiting bij niet-naleving - Kosten voor de oproepen van klagers
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 2/9/2011
5-2687 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Gefailleerde ondernemers - Krediet - Begeleiding door de kredietbemiddelaar - Structurele en praktische commerciŽle problemen die moeten worden opgelost - Participatiefonds - Toegekende bedragen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2686 Fabienne Winckel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambassade - Personeel - Speciale identiteitskaart - Ontslag - Illegaal verblijf in BelgiŽ - Regularisatie
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3335
5-2685 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Kadaster - Kadastrale informatie - Hergroepering - Ontwerp voor digitalisering - Stand van zaken - Initiatieven van de privťsector - Eventuele ontsporingen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 12/10/2011
5-2684 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Europees kader voor een betere beheersing van het behoud van de werkgelegenheid en om elke inter-Europese delokalisatie te voorkomen - Inwerkingtreding - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2683 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Namaak en piraterij - Bestrijding - Stichting "Neen aan namaak en piraterij" - Samenwerking met de overheid
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 22/11/2011
5-2682 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werknemers in dienst genomen met een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur - Opzeggingstermijn
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2681 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Eventuele verscherpte controles
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 8/8/2011
5-2680 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Wegcontrole - Speekseltesten - Tekort - Nieuwe bestelling - Budgettaire impact - Werking van de test
  Verzending vraag 8/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2679 Fabienne Winckel (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Stations - Het aanplakken van reclame - Digitale weergave en out of home - Investeringen van de NMBS - FinanciŽle weerslag - Aanwending van de winsten - Recht van controle op verspreide reclame
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 27/9/2011
5-2678 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Respimat inhalator - Gevaar - Verkoop in BelgiŽ - Van de markt halen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 4/11/2011
5-2677 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Morning-afterpil - Doeltreffendheid - Eventuele invloed van overgewicht - Redenen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-2644 Fabienne Winckel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Uniformen - Uniformiteit - Beleid van groepsaankopen
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 14/11/2011
5-2643 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Faillissement, vereffening en sluiting van ondernemingen - Ontslagen werknemers Ė Vermindering sociale bijdragen na herstructurering - Collectief ontslag enkel en alleen om de winst te maximaliseren - Wederindienstneming in een andere technische eenhei
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2622 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wijzigingen van de bepalingen betreffende de studentenarbeid
  Verzending vraag 27/6/2011
  Antwoord 30/11/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-968
5-2613 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Scheiding van ouders - Alternerend hoederecht over de kinderen - Toename - Cijfers - Hoederecht van de vader
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2612 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Autonome werkstraffen - Financiering - FinanciŽle bijdrage van de gemeenten en van de federale overheid - Uitgevoerde straffen - Verjaring van de straffen - Maatregelen
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2611 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Bouwvakkers - Afwezigheden - Registratiesysteem -Toepassing - Fraude - Bestrijding
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2591 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Morning-afterpil - Aantal ongewenste zwangerschappen - Hoger risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) - Toediening van de pil door artsen - Adequate begeleiding van meisjes
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2552 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Bestuurders geboren vůůr 14 februari 1961 - Uitzonderingen - Eventuele onderwerping aan een rijbewijs
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2551 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Achterstallige belastingen - Inning - STIMER-systeem - Problemen - Principe van enige ontvanger - Werking
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2550 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Publiciteit - Twijfelachtige werkwijzen en onvolledige informatie - Controle
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2549
5-2549 Fabienne Winckel (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Publiciteit - Twijfelachtige werkwijzen en onvolledige informatie - Controle
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 24/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2550
5-2548 Fabienne Winckel (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Spoorverkeer - Europees reglement voor reisplanning en uitgifte van tickets voor pan-Europese treinreizen - Systeem goedgekeurd door de NMBS - Kosten - Openbare consultatie van de Europese Commissie
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2547 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Wagentjes die 45 km per uur rijden - Ongevallen - Lichamelijke schade - Aantal - Crashtest
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2546 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Nieuw formaat - Planning, kostprijs en geldigheidsduur - Toegang tot de gegevensbank
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 13/9/2011
5-2460 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Global Netsource Ltd - Fraude met domeinnamen - Melding aan de andere Lidstaten van de Europese Unie (EU)
  Verzending vraag 6/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2432 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersbelasting - Niet-betaling - Controle - Inning
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2431 Fabienne Winckel (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Informatie- en Communicatietechnologie(Fedict) - Gebruik van de diensten van Fedict door de overheidsdiensten - Beroep op private ondernemingen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 22/6/2011
5-2299 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ticket Restaurant - Actie "Gegeven ticket, gedeelde maaltijd!" - Schenking aan de Restos du coeur - Werking - Sensibilisering van de werknemers - Belastingaftrek voor schenkingen
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-2298 Fabienne Winckel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Handelszaken - Diefstal in winkels - Beveiliging - Verdelen van kaartlezers voor elektronische identiteitskaarten
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2297 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vrijwillige zwangerschapsonderbreking (VZO)- Abortuscentra - Tekort aan artsen - Gevolgen - Aandeel VZO's in ziekenhuizen - Abortussen in het buitenland
  Verzending vraag 9/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2258 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerende voorheffing - Invordering - Verandering van eigenaar van het onroerend goed - Laattijdige inschrijving van de overdracht - Toepassing van de artikelen 395 en 396 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2256 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De verkoop van chocoladesigaretten
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-801
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-6672
5-2211 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkzoekenden - Wachtstage - Overeenkomst opleiding-inschakeling (Plan Formation Insertion - PFI) - Ziekte vůůr het einde van de overeenkomst - Recht op werkloosheidsvergoeding - Statutaire leemte - Maatregelen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2210 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Automobilisten - Overtredingen - Veroordeling - Alternatieve straffen - Verplichte opleiding - Succes - Wachtlijsten - Maatregelen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2175 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Identiteitskaart - Attest van verlies, diefstal of vernieling - Gemakkelijke vervalsing - Weigering het attest te erkennen - Maatregelen
  Verzending vraag 27/4/2011
  Antwoord 22/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2174
5-2174 Fabienne Winckel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitskaart - Attest van verlies, diefstal of vernieling - Gemakkelijke vervalsing - Weigering het attest te erkennen - Maatregelen
  Verzending vraag 27/4/2011
  Antwoord 15/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2175
5-2088 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Vakantiegeld - Overleden gerechtigde - Fiscale fiche voor de erfgenamen
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 24/5/2011
5-2087 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorgberoepen - Beroepskwalificaties behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) - Erkenning - Behandeling - Vertraging - Maatregelen - Toepassing van de Europese richtlijn 2005/36/EG
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2086 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verplichte inenting van kinderen - Poliomyelitis - Beslissing van de correctionele rechtbank te Doornik - Eventuele rechtsgevolgen - Opnieuw voorkomen van poliomyelitis - Risico's
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2085 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Vakantiegeld - Arbeiders en Kunstenaars - Nieuwe manier van ontvangen - Mededeling van het bankrekeningnummer - Informatie voor de werknemers
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-2084 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aalmoezeniers - Bezoldigingen - Bepaling - Aalmoezeniers die deeltijdse prestaties hebben geleverd
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2081 Fabienne Winckel (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Vergelijkend examen - Aanleggen van een wervingsreserve - Geldigheidsduur - Wijziging - Vermelding op de website van Selor
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2080 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale administratie - Terugbetaling belastingen - Overdracht aan een derde in het kader van een overdracht van schuldvordering of beslag onder derden - Informatie van de belastingplichtigen
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2054 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aanslagbiljet - Datum - Manuele correcties - Communicatie tussen de fiscale administratie en de belastingplichtigen
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2053 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal Personen met een Handicap - Evaluerende artsen - Medische onderzoeken - Dossiers - Toegang tot de gegevensbank van de directie-generaal - Project "medic-e"
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2052 Fabienne Winckel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlanders - Burgers van lidstaten van de Europese Unie (EU) - Bevel om het grondgebied te verlaten - Algemeen model - Bevel om de Schengenruimte te verlaten - Recht op vrij verkeer - Specifiek model voor de inwoners van de Europese Unie
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-1933 Fabienne Winckel (PS) minister van Klimaat en Energie  
  De Power Balance-armband - Reclame - Terugbetaling van ontevreden consumenten
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
5-1858 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Tijdskrediet opgelegd door de werkgever - Weigering van een werknemer om dat te aanvaarden - Bescherming tegen ontslag - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis - Bewijslast
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1698 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitzendkrachten - Belastingvoet
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 30/3/2011
5-1697 Fabienne Winckel (PS) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Website Pensioenen - Toegang voor de ambtenaren
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-1695 Fabienne Winckel (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  E-government - Doelstelling van de EU tegen 2015 - Verslag
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 21/4/2011
5-1589 Fabienne Winckel (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Werklozen -Verschil in de behandeling - Beroepsstatuut van de echtgenoot - Zelfstandige echtgenoot
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 1/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1588
5-1588 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werklozen -Verschil in de behandeling - Beroepsstatuut van de echtgenoot - Zelfstandige echtgenoot
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1589
5-1587 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Farmaceutische industrie - Klinische proeven - Aantal - Toename - Publiciteit - Deelname van minderjarigen - Vergoeding - Schadevergoeding ten gevolge van een ziekte of een overlijden - Klachten over niet-toegelaten experimenten
  Verzending vraag 1/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-1488 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Patrimoniumdiensten - Website - Opvraagbare informatie
  Verzending vraag 24/2/2011
  Antwoord 18/3/2011
5-1487 Fabienne Winckel (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Supermarktketens - Misleidende reclame - Onvoldoende voorraad - Benadeelde klanten - Maatregelen - Veroordeling tot eventuele dwangsom
  Verzending vraag 24/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
5-1486 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  IKEA - Fiscale fraude - Verdenkingen - Grondige controles
  Verzending vraag 24/2/2011
  Antwoord 18/3/2011
5-1485 Fabienne Winckel (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Elektronische authentieke akte - Stand van Zaken - Scanning -Toegang via internet - Invoering van een testament zonder tussenkomst van een notaris - Vertrouwelijkheid van informatie
  Verzending vraag 24/2/2011
  Antwoord 19/5/2011
5-1484 Fabienne Winckel (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - PostPunten - Vestiging in de stations - Verkoop van tickets van de TEC
  Verzending vraag 24/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-756 Fabienne Winckel (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  E-government - Intervat
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 5/5/2011
5-755 Fabienne Winckel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbraakalarmen - Aangiftemethode
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-754 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Terbeschikkingstelling van werknemers - Verklaring
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 25/3/2011
5-753 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingen - Feitelijk gescheiden echtgenoten - Samenvoeging van de aangiften
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 18/3/2011
5-664 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 21/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-662
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-663
5-663 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 25/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-662
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-664
5-662 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 18/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-663
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-664
5-659 Fabienne Winckel (PS) minister van Justitie  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 21/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-658
5-658 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 25/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-657
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-659
5-657 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-658
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-659
5-552 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Pesten op het werk - Procedure en beroep - Toezicht op het Welzijn op het Werk - Preventieadviseur - Neutraliteit - Psychologische bijstand van de slachtoffers - Evaluatie van de wet van 11 juni 2002
  Verzending vraag 13/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-205
5-342 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Maaltijdcheques - Toekomst - Voorbereiding van een alternatief door de grootwarenhuizen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 19/4/2011