Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door François Roelants du Vivier

6 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-932 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - Gemeentelijke opcentiemen - Internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting - Informatiebron
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 4/6/2008
4-714 François Roelants du Vivier (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal openbaar ambt - Gecertificeerde opleidingen - Valideringscommissie voor de diploma’s van de derde cyclus - Toekennings- en weigeringsvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 13/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-397
4-515 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 8/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-246
4-397 François Roelants du Vivier (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal openbaar ambt - Gecertificeerde opleidingen - Valideringscommissie voor de diploma’s van de derde cyclus - Toekennings- en weigeringsvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-714
4-246 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-102
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-515
4-102 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-246