Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Berni Collas

29 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7917 Berni Collas (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 12 juni 2006 die het bedienen van automatische ę externe Ľ defibrillatoren toelaat - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2305
3-7008 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De "Verbraucherschutzzentrale" (VSZ) - Toekenning van subsidies - Vertaling van juridische informatie.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6731 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorwegen - Tracť van lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (BŁllingen) - Bestemming.
  Verzending vraag 23/1/2007
  Antwoord 24/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2057
3-6486 Berni Collas (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Aanvraagprocedure
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6173 Berni Collas (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gebouw "Aachen-Sief, Raerener Strasse 321" in Aken - Eigendomsrechten.
  Verzending vraag 27/10/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5814 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  "Internet voor iedereen"-pakket ĄInternet fŁr alle"-Paket.
  Verzending vraag 1/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 18/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5787 Berni Collas (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gebouw "Aachen-Sief, Raerener Strasse 321" in Aken - Eigendomsrechten.
  Verzending vraag 21/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5780 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Arbeidsongevallen - Vergoedingen voor overuren, nacht- en zondagwerk na een arbeidsongeval.
  Verzending vraag 4/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Antwoord 18/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-5238 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme - Interpretatie.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-4956 Berni Collas (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vroegere residentie van de Belgische Ambassadeur te Bonn-Bad Godesberg in Duitsland - Verkoop - Eventuele culturele of wetenschappelijke bestemming - Onderzoek door de InterministeriŽle Conferentie voor het Buitenlands Beleid (ICBB).
  Verzending vraag 25/4/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-4860 Berni Collas (MR) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen - Internetsite - Geen informatie in het Duits.
  Verzending vraag 7/4/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Antwoord 29/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4854 Berni Collas (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Internetsite van de FOD Buitenlandse Zaken - Gebrek aan informatie in het Duits.
  Verzending vraag 7/4/2006
  Antwoord 3/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3811 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Functie van magistraat - Onverenigbaarheid met een gekozen mandaat.
  Verzending vraag 23/11/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3810 Berni Collas (MR) minister van Landsverdediging  
  Beroep van militair - Onverenigbaarheid met een verkozen mandaat.
  Verzending vraag 23/11/2005
  Antwoord 15/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-2306 Berni Collas (MR) minister van Middenstand en Landbouw  
  Europese Unie - Landbouwbeleid - Slachtpremies - Omzetting van een verordening door Nederland.
  Verzending vraag 9/3/2005
  Antwoord 14/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2054 Berni Collas (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  BSE - Opsporing - Financiering.
  Verzending vraag 17/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1813
3-1902 Berni Collas (MR) minister van Middenstand en Landbouw  
  Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars - Verkiezingen.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 26/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1898 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Toekomstig justitiepaleis van Eupen - Locatie.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 4/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1897 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beveiligingsondernemingen - Telebewaking.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-1889 Berni Collas (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Bilaterale betrekkingen - MoldaviŽ.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1888 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Centra voor informatie en communicatie (CIC) - Provincie Luik.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1845 Berni Collas (MR) minister van Mobiliteit  
  VZW die voor het vervoer van kankerpatiŽnten zorgt - Parkeerplaatsen voor gehandicapten - Gebruik.
  Verzending vraag 28/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 27/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-1813 Berni Collas (MR) minister van Middenstand en Landbouw  
  BSE - Opsporing - Financiering.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Antwoord 10/1/2005
  Beslissing niet publicatie 10/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2054
3-1749 Berni Collas (MR) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Weduwen en weduwnaren die een overlevingsrente genieten - Beroepsactiviteit - Verlies van het genot van de ziekteverzekering.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1748
3-1748 Berni Collas (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Weduwen en weduwnaren die een overlevingsrente genieten - Beroepsactiviteit - Verlies van het genot van de ziekteverzekering.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Antwoord 24/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1749
3-1685 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw.
  Verzending vraag 29/10/2004
  Antwoord 9/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-436
3-1423 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Spoorwegen - Lijn 48 Trois-Ponts - Losheimergraben (BŁllingen).
  Verzending vraag 17/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 29/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1350 Berni Collas (MR) minister van Landsverdediging  
  Oorlogssclachtoffers - Statuut van verplicht ingelijfde - Wetten van 5 april 1995 en van 26 januari 1999 - Ongelijke behandeling.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 29/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1349 Berni Collas (MR) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ambtenarenzaken - Drietaligheidspremie.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004