Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Ludwig Vandenhove

78 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7950 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Civiele veiligheid - Kenniscentrum - Risicobeheer.
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Verzending vraag 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2336
3-7928 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisdieren - Specifieke verzekering - Informatie van nieuwe eigenaars.
  Verzending vraag 24/4/2007
3-6956 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening - Huidige werking - Toekomstperspectieven.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6504 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brand - Nood- en interventieplannen opgesteld door bedrijven - Weigering door bepaalde brandweercommandanten.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5677 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Verkiesbaarheid als gemeenteraadslid of als lid van de provincieraad, de gemeenschaps- en gewestparlementen, het Federale Parlement of het Europees Parlement.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-4940 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke Administratieve Sancties - Toepassing door de gemeenten.
  Verzending vraag 11/4/2006
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4555 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Intersectorale sociale programmatie 2003-2004 - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4255 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mobiele Observatiediensten (MOD's) - Toekenning van het statuut van stadswacht - Verhouding tot de Buurtinformatienetwerken (BIN's).
  Verzending vraag 2/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 13/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4008 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Lokale politie - Wijkwerking.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-4007 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale en lokale politie - Informaticasysteem - Aanpassing aan de nieuwe verkeerswet en de nieuwe indeling van verkeersovertredingen.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3698 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Jobstudenten - Arbeidsdagen buiten de schoolvakanties - Omzetting in een totaalpakket van uren.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3468 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Middenstand en Landbouw  
  Ambulante handelaars - Wederinvoering van een forfaitaire taks.
  Verzending vraag 3/10/2005
  Antwoord 21/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3467
3-3467 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Ambulante handelaars - Wederinvoering van een forfaitaire taks.
  Verzending vraag 3/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3468
3-3099 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapte personen - Parkeerkaarten - Vermelding van naam en adres - Andere identificatiemogelijkheden.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3098
3-3098 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gehandicapte personen - Parkeerkaarten - Vermelding van naam en adres - Andere identificatiemogelijkheden.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 26/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3099
3-3095 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Opleiding voor een rijbewijs C - Samenwerking met het ministerie van Landsverdediging inzake niet-operationele politietaken.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-3094 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Stookolietanks - Verwijdering - Toepasselijk BTW-tarief bij overschakeling naar milieuvriendelijke energiebronnen.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Antwoord 30/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2975 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersongevallen - Vluchtmisdrijven - Beroep op garagisten en carrosserieherstellers.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2974 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Toepassing van artikel 71, 6 van de nieuwe gemeentewet - Personeel van overheidsbedrijven dat ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten - Uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid.
  Verzending vraag 7/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2388 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Omgangsrecht - Aanvang.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 20/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-2338 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Financin  
  FOD Financin - Protocol omtrent de nieuwe loopbanen - Uitvoering.
  Verzending vraag 11/3/2005
  Antwoord 6/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2272 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bijzondere veldwachters - Statuut - Ontwerp van koninklijk besluit.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 15/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Aanvullend antwoord 12/4/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-2229 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Aantal gerechtzaken.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Voorlopig antwoord 21/3/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2227 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rogatoire commissies naar het buitenland - Uitvoering van de opdrachten voor een enkele politiebeambte.
  Verzending vraag 11/2/2005
  Antwoord 15/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2168
3-2168 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rogatoire commissies naar het buitenland - Uitvoering van de opdrachten voor een enkele politiebeambte.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Antwoord 7/2/2005
  Beslissing niet publicatie 7/2/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2227
3-2156 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Uitgewezen asielzoekers - Roerende goederen - Bewaring.
  Verzending vraag 3/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 23/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2005 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Parkeren - Betaalparkings.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Beslissing niet publicatie 3/2/2005
3-1982 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Werking - Efficintie - Objectieve meting.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1851 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Ruimteonderzoek - Budget in 2005 - Belgische bijdrage tot het "European Space Agency" (ESA).
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 4/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1846 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vuurwapens - Registratie.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Voorlopig antwoord 28/1/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1737 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Eervolle onderscheidingen - Nieuwe eenvormige regeling.
  Verzending vraag 22/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Antwoord 11/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1736 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingscamera's - Wettelijke regeling.
  Verzending vraag 22/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Antwoord 11/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-1733 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerechtsmedewerkers - Aanwerving - Strijd tegen werkloosheid.
  Verzending vraag 22/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Antwoord 5/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1726 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Aantal zaken.
  Verzending vraag 16/11/2004
  Voorlopig antwoord 8/12/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1725 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogden - Gebrek.
  Verzending vraag 16/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Antwoord 5/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1673 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Belgische-Nederlandse grensstreek - Nederlanders of andere buitenlanders die in Belgi komen wonen.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1638 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Verkeer - Politiecontroles - Aankondigingen door niet-officile instanties.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 22/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1637
3-1637 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeer - Politiecontroles - Aankondigingen door niet-officile instanties.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1638
3-1489 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taakomschrijving van de brandweerdiensten - Koninklijk besluit - Stand van de redactie.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 15/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1488 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Proefproject inzake risicoanalyse - Resultaten.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 22/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
3-1482 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Motorkledij - Afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid - Veiligheid van de motorrijders.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1481 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rampenplannen - Vereenvoudiging en eenvormigheid.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-1383 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aanhangwagens - Diefstallen.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1241 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitskaarten - 75-plussers - Geldigheidsdatum.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Antwoord 5/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1220 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Opleidingsmissie in Jordani.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1205 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Luchtmacht - Vliegend personeel - Overlevingspensioen.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Antwoord 9/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
3-1006 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Bewakingscamera's - Aangiften.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 30/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1005
3-1005 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Bewakingscamera's - Aangiften.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 8/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1006
3-999 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) - Opvang en behandeling van patinten - Referentiecentra.
  Verzending vraag 18/6/2004
  Antwoord 4/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-998 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Asielzoekers - Minderjarige jongeren - Studiekeuze - Leervergoeding.
  Verzending vraag 18/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-997
3-997 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Werk en Pensioenen  
  Asielzoekers - Minderjarige jongeren - Studiekeuze - Leervergoeding.
  Verzending vraag 18/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 13/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-998
3-991 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchtvaartpolitie - Regularisatie - Integratie in het officierenkader
  Verzending vraag 8/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
  Antwoord 29/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-949 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Politie - Invaliditeit - Uitkeringen - Termijn voor de uitbetaling.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Antwoord 24/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-948
3-948 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Invaliditeit - Uitkeringen - Termijn voor de uitbetaling.
  Verzending vraag 14/5/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-949
3-913 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbraakalarmen - Loze alarmoproepen - Nodeloze verificatie van de politiediensten - Maatregelen en sancties.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-912 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Statuut - Leden van de vroegere Bijzondere Opsporingsbrigade.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 10/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-911 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiehervorming - Recht op huisvesting van de ex-rijkswachters - Transfer van de gebouwen naar de politiezones.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 10/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-910
3-910 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Politiehervorming - Recht op huisvesting van de ex-rijkswachters - Transfer van de gebouwen naar de politiezones.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Antwoord 14/5/2004
  Beslissing niet publicatie 14/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-911
3-854 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Oproeping bij proces-verbaal - Toepassing - Aard van de feiten - Straffen.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Voorlopig antwoord 7/4/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 19/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
3-853 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Onmiddellijke verschijning - Toepassing - Aard van de feiten - Straffen.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Voorlopig antwoord 7/4/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 18/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
3-825 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Provinciale verkeerseenheden - Samenvoeging.
  Verzending vraag 16/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-209
3-775 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schade veroorzaakt door politieambtenaren - Aansprakelijkheid.
  Verzending vraag 24/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 31/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-622 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Klachten - Aangifte.
  Verzending vraag 22/1/2004
  Antwoord 23/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-154
3-621 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vertrouwen in justitie - Recente onderzoeken.
  Verzending vraag 21/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Antwoord 19/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-616 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Fysieke paraatheid.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-558 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brandweerdiensten en ziekenwagens - Grensoverschrijdende samenwerking.
  Verzending vraag 11/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-260
3-427 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Financin  
  Dubbelbelastingverdrag tussen Belgi en Nederland - Belgische grensarbeiders - Negatieve gevolgen.
  Verzending vraag 13/11/2003
  Antwoord 4/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-426 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieambtenaren - Lonen - Gelijke behandeling.
  Verzending vraag 13/11/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
3-422 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische en/of cosmetische proeven - Gebruik van dieren.
  Verzending vraag 7/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Antwoord 11/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-271 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid  
  Asielzoekers.- Opvangcentrum in Bevingen.- Tuberculose
  Verzending vraag 19/9/2003
  Dossier gesloten 21/9/2003
3-261 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voeren - Verkiezing voor de OCMW-raad.
  Verzending vraag 11/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Antwoord 29/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-260 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten en ziekenwagens - Grensoverschrijdende samenwerking.
  Verzending vraag 11/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Antwoord 12/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-558
3-259 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid  
  Asielzoekers - Tuberculose.
  Verzending vraag 11/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Antwoord 28/10/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
3-258 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Financin  
  Fiscaal aantrekkelijke maatregelen - Huren van woningen in de binnenstad.
  Verzending vraag 11/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Antwoord 30/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
3-257 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Milieuwetgeving - Overtredingen - Seponeren van processen-verbaal.
  Verzending vraag 11/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Antwoord 12/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-256
3-256 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Milieuwetgeving - Overtredingen - Seponeren van processen-verbaal
  Verzending vraag 11/9/2003
  Voorlopig antwoord 26/9/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 18/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-257
3-255 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spoedinterventies - Helikopters - Aantal en ontwikkelingsbeleid.
  Verzending vraag 11/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-254
3-254 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoedinterventies - Helikopters - Aantal en ontwikkelingsbeleid
  Verzending vraag 11/9/2003
  Antwoord 14/10/2003
  Beslissing niet publicatie 14/10/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-255