Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Fauzaya Talhaoui

12 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7509 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Draaiboek - Geweigerde en erkende dossiers - Aantallen.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2175
3-6965 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gezondheidszorg - Toegankelijkheid - Illegalen.
  Verzending vraag 9/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2072
3-4271 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur.
  Verzending vraag 2/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-4260 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur.
  Verzending vraag 2/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 30/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4259
3-4259 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur.
  Verzending vraag 2/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4260
3-4258 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur.
  Verzending vraag 2/2/2006
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4260
3-3682 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Landsverdediging - Communicatie inzake de omvorming tot "Federale Overheidsdienst Landsverdediging" - Diversiteitsbeleid in verband met vrouwen en allochtonen.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Antwoord 15/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-2658 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Diversiteit binnen Justitie - Statistieken - Informatiecampagne voor allochtonen.
  Verzending vraag 6/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
3-2589 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezinsondersteuning - Integratiebevorderende initiatieven - Overleg met de lokale overheden - Steun aan lokale initiatieven.
  Verzending vraag 3/5/2005
  Antwoord 3/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-777
3-2333 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Milieudelicten - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 11/3/2005
  Voorlopig antwoord 13/4/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-2228 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen - Omzetting in nationaal recht - Vertraging.
  Verzending vraag 14/2/2005
  Antwoord 14/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-578
3-2225 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cel Drugsbeleid en drugscordinator - Oprichting en aanstelling - Samenwerkingsakkoord betreffende een gentegreerd drugsbeleid - Europese drugsstrategie.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 14/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005