Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jean-Franois Istasse

23 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-5572 Jean-Franois Istasse (PS) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Centraal station van Verviers - Afschaffing van de veiligheidsbrigade.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 15/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 15/9/2006
3-2791 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tsoenami in Zuidoost-Azi - Hulpverlening - Opvolging van de toestand.
  Verzending vraag 27/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-795
3-1760 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Openbaarvervoerkaart voor trein-bus, tram en metro.
  Verzending vraag 3/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 20/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1758 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Verbinding Verviers-Luik-Namen - Rechtstreekse verbinding - Aansluitingen.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Antwoord 11/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1757 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  VZW's - Aan de griffiers te bezorgen documenten - Kopie van de identiteitskaart - Bestuurders van vreemde nationaliteit.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Antwoord 20/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1756 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  VZW's - Formulier II voor de Kruispuntbank voor ondernemingen - Bestuurder die wordt aangesteld als dagelijks bestuurder - Fictief ontslag.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Antwoord 20/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1747 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nieuwe wet op de VZW's - VZW's voor Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen - Naleving van de wettelijke bepalingen.
  Verzending vraag 25/11/2004
  Antwoord 20/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1666 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Rustpensioen - Leerkrachten van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap - Definitieve berekening.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 11/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1661 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea - Gratis toegang op elke eerste zondag van de maand.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1657 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations van Brussel - Signalisatie - Vermelding van Verviers op de treinaanwijzers.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 29/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1656 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Problemen bij de postbestelling - Zaterdagdienst.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1655 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Telefoonpanne - Regio Verviers - Overwogen oplossingen.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1652 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele Bescherming - Verviers - Sluiting van de vooruitgeschoven post.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-1267 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Artsen - Snelheidsovertredingen tijdens de uitoefening van hun beroep.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Antwoord 30/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-1018 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verblijfsverklaring - Buitenlandse topsporters - Inschrijving bij het gemeentebestuur - Fysieke aanwezigheid.
  Verzending vraag 6/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-1003 Jean-Franois Istasse (PS) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  PWA'ers - Arbeidsomstandigheden - Veiligheid - Werkkledij en beschermingsuitrusting.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1002
3-1002 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Werk en Pensioenen  
  PWA'ers - Arbeidsomstandigheden - Veiligheid - Werkkledij en beschermingsuitrusting.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1003
3-374 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wijkagenten - Bijzondere vergoeding.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-290 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Verkeersveiligheid - Elektrische autopeds.
  Verzending vraag 19/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-273 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bescherming van het priv-leven - Installatie van een bewakingsvideonetwerk - Aangifte.
  Verzending vraag 19/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Antwoord 20/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
3-272 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Overbrenging van de directie Filatelie en van het Zegelwerkhuis.
  Verzending vraag 19/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Antwoord 18/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
3-246 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Werk en Pensioenen  
  Pensioenen - Verhoging - Inhouding van het RIZIV.
  Verzending vraag 5/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Valt buiten de bevoegdheid 15/12/2003
3-245 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Tarieven - BIPT - Banden met de Staat - Toekomst van het bedrijf.
  Verzending vraag 5/9/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Antwoord 18/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003