Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Nathalie de T' Serclaes

4 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-6438 Nathalie de T' Serclaes (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidsbeleid - Genderdimensie.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1974
3-2915 Nathalie de T' Serclaes (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 14/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2590 Nathalie de T' Serclaes (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Magistraten - Situatie van de gerechtelijke stagiairs - Opleidingsinstituut voor de rechterlijke orde.
  Verzending vraag 3/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Rappel 20/6/2005
  Verzending vraag 20/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-780
3-953 Nathalie de T' Serclaes (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Stichtingen van openbaar nut - Internationale verenigingen zonder winstoogmerk - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 24/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004