Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door François Roelants du Vivier

14 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2449 François Roelants du Vivier (MR) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Europese richtlijn inzake afvalbehandeling (1999) - Niet-nakomingsprocedure ten aanzien van België.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 24/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2090 François Roelants du Vivier (MR) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ombudsdienst voor pensioenen - Jaarverslag 2001 - Opmerkingen en suggesties - Initiatieven.
  Verzending vraag 13/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Antwoord 2/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1871 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Teruggave van kunstwerken - Schloss-collectie.
  Verzending vraag 4/2/2002
  Antwoord 13/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1787
2-1803 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Federale musea - Beveiliging - Bewaking.
  Verzending vraag 8/1/2002
  Antwoord 11/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1802 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Teruggave van culturele goederen die onwettig het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie hebben verlaten - Aanvragen die ingediend zijn krachtens de Europese richtlijn van 15 maart 1993.
  Verzending vraag 8/1/2002
  Antwoord 19/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1787 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Teruggave van kunstwerken - Schloss-collectie.
  Verzending vraag 19/12/2001
  Antwoord 21/1/2002
  Beslissing niet publicatie 21/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1871
2-1706 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Libanon - Mensenrechten - Schendingen.
  Verzending vraag 27/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 9/1/2002
2-1236 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Sluikhandel in kunstwerken - Overeenkomst van de Unesco - Bekrachtiging.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Antwoord 29/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1235 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  De Post - Stortingen - Overdreven facturering.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Antwoord 18/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1222 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Documenten afgegeven door de gemeentelijke administratie - Vermelding van de datum van naturalisatie - Afschaffing.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 10/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1221 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Plaatselijke mandatarissen - Pecuniaire en sociale status - Toepassing van de wet van 4 mei 1999.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 10/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1191 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) minister van Financiën  
  Verkeersbelasting - Vrijstelling van "voertuigen-werktuig-machines".
  Verzending vraag 7/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Aanvullend antwoord 23/1/2003
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-1061 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Wegtransport - Voorstel van richtlijnen van de Europese Commissie - Standpunt van de regering.
  Verzending vraag 20/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 20/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-942 François Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Voedingsmiddelen die nutriënten bevatten - Etikettering.
  Verzending vraag 5/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 14/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001