Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jan Steverlynck

45 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2796 Jan Steverlynck (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Bezwaarschriften - Indiening - Taalwetgeving.
  Verzending vraag 5/3/2003
2-2625 Jan Steverlynck (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Negatieve staatsbelasting - Vernietiging of ontheffing van de oorspronkelijke aanslag - Inkohiering.
  Verzending vraag 24/1/2003
  Antwoord 6/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2624 Jan Steverlynck (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Geleasde voertuigen - Eigendomsoverdracht - Voordeel - Belasting.
  Verzending vraag 24/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2602 Jan Steverlynck (CD&V) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Ministerie van Middenstand en Landbouw - Ontbinding - Sociale dienst - Gevolgen.
  Verzending vraag 6/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2528
2-2594 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Vastgoedmakelaar - Bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep - Koninklijk besluit van 6 september 1993 - Toepassingsgebied.
  Verzending vraag 20/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Antwoord 27/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-72 1/4/2003
2-2545 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Justitie  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Bestrijding - Toepasbaarheid van de wet van 2 augustus 2002 op het aanbieden van financiŽle producten aan ondernemingen (niet-consumenten).
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2528 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Ministerie van Middenstand en Landbouw - Ontbinding - Sociale dienst - Gevolgen.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Beslissing niet publicatie 10/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2602
2-2520 Jan Steverlynck (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Buitenlandse sportbeoefenaars - Fiscaal regime - Omzendbrief van 15 mei 2002 - Toepasbaarheid.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2518 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Justitie  
  Ongedekte cheques - Plaats waar deze worden uitgegeven - Daders.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Antwoord 25/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2507 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de overheidsbedrijven.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2499
2-2499 Jan Steverlynck (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de NMBS.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 19/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2507
2-2498 Jan Steverlynck (CD&V) Eerste minister  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de overheid.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2507
2-2075 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Zelfstandigen - Kinderbijslagregeling - Ontvoerde kinderen - Doorbetaling.
  Verzending vraag 25/4/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Antwoord 18/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2074
2-2074 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Zelfstandigen - Kinderbijslagregeling - Ontvoerde kinderen - Doorbetaling.
  Verzending vraag 25/4/2002
  Antwoord 6/5/2002
  Beslissing niet publicatie 6/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2075
2-1973 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Meewerkende echtgenote - Mini-statuut - Uitsluiting op grond van leeftijd.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 21/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-1972 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Sociaal statuut der zelfstandigen - Niet-verschuldigde vennootschapsbijdragen - Terugbetaling.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1917 Jan Steverlynck (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Zeehaven van Zeebrugge - Ontsluiting per spoor.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 29/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1893 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Tegemoetkoming voor gehandicapten - Toegestane inkomsten.
  Verzending vraag 14/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 25/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1889 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  E-governementproject - Aanbestedingsprocedure.
  Verzending vraag 14/2/2002
  Antwoord 25/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1888
2-1888 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  E-governementproject - Aanbestedingsprocedure.
  Verzending vraag 14/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 25/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1889
2-1862 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Nationale Delcrederedienst - Belgische Maatschappij voor Investeringen.
  Verzending vraag 1/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 22/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-1839 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Sociale bijdragen van zelfstandigen - Vereenvoudiging van de berekening.
  Verzending vraag 23/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Antwoord 21/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-1830 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Militaire dienst - Pensioenberekening - Gelijkstelling met een periode van beroepsactiviteit - Verschil tussen het stelsel voor werknemers het stelsel voor zelfstandigen.
  Verzending vraag 18/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Antwoord 16/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1829 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Zelfstandigen - Gewaarborgd minimumpensioen - Koppeling aan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Inkomensgarantie-uitkering.
  Verzending vraag 18/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Antwoord 11/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1778 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Meewerkende echtgenoten - Statuut.
  Verzending vraag 12/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 18/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-1717 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Slachtingen buiten het slachthuis - Standpunt van de federale regering.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Antwoord 18/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1660 Jan Steverlynck (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Beroepskosten - Bepaling van het forfait volgens de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling - Ambtenaren die ter beschikking worden gesteld.
  Verzending vraag 13/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-1599 Jan Steverlynck (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur - Registratieverplichting.
  Verzending vraag 15/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 17/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-1598 Jan Steverlynck (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Kadastraal inkomen - Berekening - Criteria.
  Verzending vraag 15/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1597 Jan Steverlynck (CD&V) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Mond- en klauwzeer - Vaccinatie - Standpunt van de regering.
  Verzending vraag 15/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 11/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1596
2-1596 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Mond- en klauwzeer - Vaccinatie - Standpunt van de regering.
  Verzending vraag 15/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 21/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1597
2-1587 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Schijnzelfstandigen - Schijnwerknemers - Knelpunten - Concreet voorstel.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 10/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1586
2-1586 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Schijnzelfstandigen - Schijnwerknemers - Knelpunten - Concreet voorstel.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1587
2-1585 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gewaarborgd minimumpensioen - Gemengde loopbaan.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1584 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Pensioenen - Herwaarderingspremie - Toekenning.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 27/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1583 Jan Steverlynck (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Overlevingspensioen - Vervangingsinkomen - Cumulatie.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Antwoord 8/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1566 Jan Steverlynck (CVP) minister van Justitie  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Situatie in BelgiŽ - Omzetting van de Europese richtlijn van 29 juni 2000.
  Verzending vraag 27/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1560 Jan Steverlynck (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Elektronische handel - Richtlijn 2000/31/EG - Omzetting - Andere initiatieven
  Verzending vraag 26/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Antwoord 21/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1557 Jan Steverlynck (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Rustpensioen - Beperking - Eenheid van loopbaan.
  Verzending vraag 21/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1556 Jan Steverlynck (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Informatie- en communicatietechnologie (ICT) - Productie en verspreiding - Voordelen - Geringe uitbuiting in de Belgische economie.
  Verzending vraag 21/9/2001
  Antwoord 17/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1555 Jan Steverlynck (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Informatie- en communicatietechnologie (ICT) - Productie en verspreiding - Voordelen - Geringe uitbuiting in de Belgische economie.
  Verzending vraag 21/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Antwoord 25/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1549 Jan Steverlynck (CVP) minister van FinanciŽn  
  Malafide reclameronselaars - Informatiecampagne - Middelen - Vervolgingen.
  Verzending vraag 12/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1548
2-1548 Jan Steverlynck (CVP) minister van Justitie  
  Malafide reclameronselaars - Informatiecampagne - Middelen - Vervolgingen.
  Verzending vraag 12/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Antwoord 3/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1549
2-1547 Jan Steverlynck (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Malafide reclameronselaars - Informatiecampagne - Middelen - Vervolgingen.
  Verzending vraag 12/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1549
2-1177 Jan Steverlynck (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Elektriciteit - Betere beheersing van de vraag.
  Verzending vraag 23/2/2001
  Antwoord 27/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001