Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Mia De Schamphelaere

94 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2758 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Financiλn  
  Afhandeling van fiscale bezwaarschriften door de administratie van het kadaster - Samenwerking met de Vlaamse ombudsman - Kosteloze aflevering van kadastrale uittreksels - Bijwerking van de kadastrale documentatie.
  Verzending vraag 17/2/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-71 25/3/2003
  Rappel 25/3/2003
  Verzending vraag 25/3/2003
  Antwoord 27/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-72 1/4/2003
2-2757 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Overheidspersoneel - Ziektedagen - Berekening - Overgangsbepalingen.
  Verzending vraag 17/2/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-71 25/3/2003
  Rappel 25/3/2003
  Verzending vraag 25/3/2003
  Antwoord 28/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-72 1/4/2003
2-2648 Mia De Schamphelaere (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Welzijn van de werknemers op het werk - Onderwijs - Regeling.
  Verzending vraag 14/2/2003
  Antwoord 11/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2647 Mia De Schamphelaere (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Werknemers - Opzeggingsperiode - Sollicitatieverlof.
  Verzending vraag 14/2/2003
  Antwoord 13/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-71 25/3/2003
2-2614 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Financiλn  
  Betekening van kadastrale inkomens van nieuwbouwwoningen - Mededelingen op de bijgevoegde folder -Vijfjaarlijkse vermindering van de onroerende voorheffing - Aflevering van de kadastrale uittreksels.
  Verzending vraag 23/1/2003
  Antwoord 6/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2534 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Burgerlijke stand - Modernisering.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 25/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2512 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Weigeringen door de burgerlijke stand.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Dossier gesloten 13/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2511
2-2511 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Weigeringen door de burgerlijke stand.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Dossier gesloten 13/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2512
2-2509 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken.
  Verzending vraag 5/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2375
2-2505 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 20/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2503 Mia De Schamphelaere (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Spoorwegperrons - Veiligheid.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 28/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2469 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 2/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
2-2376 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielprocedures - Verdeling van de dossiers over de Franse en Nederlandse taalrol.
  Verzending vraag 5/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2375 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken.
  Verzending vraag 5/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2509
2-2374 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Wet op de geesteszieken - Collocatie bij depressie en psychiatrische behandelingen.
  Verzending vraag 5/9/2002
  Voorlopig antwoord 22/10/2002
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2250 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Financiλn  
  Kadastrale documentatie - Bijwerking ten gevolge van de invoering van de euro - Aanpassing van (buitenlandse) adressen - Tijdig overmaken van gegevens door de administratie AKRED (sector Kadaster) aan de BTW-administratie.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2244 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Grensarbeiders - Ongevallen op weg van en naar het werk - Aanpassing van de wetgeving.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 10/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2238 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beroepsbrandweerlieden - Vrijwilligers - Bezoldiging.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2237 Mia De Schamphelaere (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rolstoelscooter "Pendel" - Gelijkvormigheidsattest - Tussenkomst in de kosten.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 9/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2149 Mia De Schamphelaere (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Staten - Erkenning door de Verenigde Naties en door Belgiλ - Diplomatieke betrekkingen.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 24/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2104 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Erfrechtverklaringen en akten van bekendheid - Vermelde bedragen - Aanpassing - Jaarlijkse indexering.
  Verzending vraag 16/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Rappel 5/2/2003
  Verzending vraag 5/2/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
  Antwoord 2/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
2-2100 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Kerkfabrieken - Overgebleven federale bevoegdheid vanaf 1 januari 2002 - Inhoud.
  Verzending vraag 14/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Antwoord 19/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2099 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Dodelijk arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Steun aan de nabestaanden door het provinciebestuur - Taak van de medisch-sociale dienst.
  Verzending vraag 14/5/2002
  Antwoord 28/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
2-2096 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Reisgewoonten van de Belgische bevolking tijdens het eerste kwartaal van 2002 - Enquκte - Reisverzekeringen.
  Verzending vraag 13/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Antwoord 11/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2095 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Erediensten op centraal niveau - Functionarissen - Bezoldiging.
  Verzending vraag 13/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Antwoord 2/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
2-2046 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Islamitische eredienst - Executieve - Assemblee - Meningsverschillen.
  Verzending vraag 5/4/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
2-1957 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Overheidspersoneel - Contractuelen - Eventueel recht op afwezigheid op het werk wegens dringende redenen - Uitzonderlijk verlof en verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
  Verzending vraag 11/3/2002
  Antwoord 16/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1932 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-1923 Mia De Schamphelaere (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens dwingende reden - Uitbetaling van het (achterstallig) vakantiegeld en van de werkloosheidsuitkering voor (niet) vergoede vakantiedagen.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 17/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1904 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1903
2-1903 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1904
2-1902 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verblijf- en woonstinschrijving in het bevolkingsregister - Getuigschrift - Aflevering met "terugwerkende kracht" - Rechtsgevolgen.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 2/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1899 Mia De Schamphelaere (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijbewijs - Praktisch examen - Verlenging van de geldigheidsperiode van het (voorlopig) rijbewijs - Redenen van overmacht.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Rappel 5/2/2003
  Verzending vraag 5/2/2003
  Antwoord 26/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-1845 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Visumbeleid - Niet erkende godsdiensten.
  Verzending vraag 25/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1811 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  VZW Uilenspiegel - Financiλle ondersteuning - Criteria.
  Verzending vraag 14/1/2002
  Antwoord 18/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1782 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Administratieve vereenvoudiging - Dienst voor administratieve vereenvoudiging - Jaarverslag - Geplande doelstellingen voor het najaar 2001.
  Verzending vraag 14/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 1/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1781
2-1781 Mia De Schamphelaere (CD&V) Eerste minister  
  Administratieve vereenvoudiging - Dienst voor administratieve vereenvoudiging - Jaarverslag - Geplande doelstellingen voor het najaar 2001.
  Verzending vraag 14/12/2001
  Antwoord 14/1/2002
  Beslissing niet publicatie 14/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1782
2-1716 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Informatiecentrum voor de sekten
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 19/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1715 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-1714 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door Belgiλ.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 19/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1713
2-1713 Mia De Schamphelaere (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door Belgiλ.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 9/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1714
2-1650 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Achterstallig pensioen - Cumulatie van sociale uitkeringen - OCMW-steun - Belastbaarheid.
  Verzending vraag 9/11/2001
  Antwoord 3/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1595 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Algemene socio-economische enquκte 2001- Volks- en woningtelling - Samenwerking met de bevolkingsinspectie - Eerbiediging van de privacy.
  Verzending vraag 15/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 30/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1554 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking arbeidsovereenkomst - Uitbetaling van het (achterstallig) vakantiegeld.
  Verzending vraag 21/9/2001
  Antwoord 29/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1533 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van State - Geschillen gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen - Aanpassing gemeentekieswet.
  Verzending vraag 10/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Rappel 15/2/2002
  Verzending vraag 15/2/2002
  Antwoord 21/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1509 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Drugs - Regeringsbeleid - Informatiecampagnes.
  Verzending vraag 28/8/2001
  Antwoord 26/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1508 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Lange gevangenisstraffen - Uitvoering - Voorwaardelijke invrijheidstelling.
  Verzending vraag 27/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
  Rappel 15/2/2002
  Verzending vraag 15/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 12/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
2-1507 Mia De Schamphelaere (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijexamen - Reglementering - Voorlopig rijbewijs - Geldigheidsduur.
  Verzending vraag 27/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Antwoord 30/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1413 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten - Minderjarigen.
  Verzending vraag 9/7/2001
  Antwoord 4/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1350 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijwillige brandweermannen - Statuut.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 15/2/2002
  Verzending vraag 15/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 5/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1299
2-1301 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Financiλn  
  Meerwaardebelasting op gebouwde onroerende goederen - Onderwerping aan de personenbelasting.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Rappel 27/9/2001
  Verzending vraag 27/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1300 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Financiλn  
  Betekening van kadastrale inkomens voor nieuwbouwwoningen - Beschikbaar materieel.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Rappel 27/9/2001
  Verzending vraag 27/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Antwoord 21/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1299 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Vrijwillige brandweermannen - Statuut.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Beslissing niet publicatie 6/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1350
2-1292 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten - Reglementering.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Antwoord 13/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1280 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Erotiekbeurzen - Openbare orde - Aanpak van het parket.
  Verzending vraag 9/5/2001
  Voorlopig antwoord 18/5/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 23/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1272 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Moslimexecutief - Samenstelling - Werking.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 23/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1257 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Zelfmoord op het spoor - Schadevergoeding.
  Verzending vraag 27/4/2001
  Intrekking vraag 3/5/2001
2-1241 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijexamen - Personen met lees- of taalproblemen.
  Verzending vraag 9/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 8/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1238 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiλle delinquentie - Integreren of overhevelen van ambtenaren.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 15/2/2002
  Verzending vraag 15/2/2002
  Antwoord 21/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1226 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking arbeidsovereenkomst - Regeling inzake de vakantiedagen, het vakantiegeld en de verloning van feestdagen.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 22/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-1131 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Regularisatie van studieperioden en pensioenen - Werkloosheid (eventueel onvrijwillig) - Leger- en burgerdienst.
  Verzending vraag 29/1/2001
  Antwoord 27/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
2-1085 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Slachthuizen - Openingstijden - Aanpassing.
  Verzending vraag 12/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
  Antwoord 2/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
2-1065 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Fusie van de administratieve gezondheidsdiensten van Kortrijk en Brugge.
  Verzending vraag 20/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 25/1/2001
  Beslissing niet publicatie 25/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1064
2-1064 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Fusie van de administratieve gezondheidsdiensten van Kortrijk en Brugge.
  Verzending vraag 20/12/2000
  Antwoord 18/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1065
2-1054 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Verkoop van producten door de werkgever aan het eigen personeel - Reglementering inzake de sociale zekerheid.
  Verzending vraag 14/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-1053 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Terbeschikkingstelling van werknemers tussen ondernemingen binnen ιιnzelfde socio-economische groep - Informeren van de Sociale Inspectie - Afschaffen van deze formaliteit.
  Verzending vraag 14/12/2000
  Antwoord 16/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-1052 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Input-gegevens nodig voor de loonadministratie - Aangifte aan de RSZ - Reglementering.
  Verzending vraag 14/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 5/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
2-954 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Financiλn  
  Reiskosten voor werknemers - Vergoeding door de werkgever - Koninklijk besluit van 20 juli 2000.
  Verzending vraag 8/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Antwoord 6/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
2-953 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gepensioneerden die nog verder activiteiten verrichten - Overschijding van de inkomensgrens met meer dan 15% - Meer soepele regeling.
  Verzending vraag 8/12/2000
  Antwoord 22/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-910 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Regularisatie van studieperioden en pensioenen - Erkende inrichtingen.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Antwoord 8/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
2-864 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Geestelijke verzorging in de openbare gezondheidszorg-Instellingen - Budget - Rechtsregels.
  Verzending vraag 31/10/2000
  Antwoord 30/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-849 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Aalmoezeniers en moreel consulenten van niet-confessionele levensbeschouwingen in de sectoren van de scheepvaart, de zeevisserij en de luchtvaart - Tegemoetkoming.
  Verzending vraag 25/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 18/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-750
2-829 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Beslagrecht - Wetgeving - Gemeenteontvangers.
  Verzending vraag 3/10/2000
  Antwoord 14/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-827 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Landbouwvoertuigen - Vervoer van personen - Wettelijke bepalingen.
  Verzending vraag 13/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Rappel 29/1/2001
  Verzending vraag 29/1/2001
  Antwoord 28/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
2-824 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Astma - Meerkost voor de patiλnt - Tegemoetkomingen.
  Verzending vraag 11/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Antwoord 30/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-823 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Magistraten - Taalexamens.
  Verzending vraag 11/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Antwoord 14/12/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-822
2-822 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Magistraten - Taalexamens.
  Verzending vraag 11/9/2000
  Antwoord 5/10/2000
  Beslissing niet publicatie 5/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-823
2-821 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Financiλn  
  Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring.
  Verzending vraag 7/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Rappel 29/1/2001
  Verzending vraag 29/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Antwoord 21/3/2001
  Beslissing niet publicatie 21/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-820
2-820 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring.
  Verzending vraag 7/9/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-821
2-750 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Aalmoezeniers en moreel consulenten van niet-confessionele levensbeschouwingen in de sectoren van de scheepvaart, de zeevisserij en de luchtvaart - Tegemoetkoming.
  Verzending vraag 28/6/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-21 8/8/2000
  Antwoord 25/10/2000
  Beslissing niet publicatie 25/10/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-849
2-661 Mia De Schamphelaere (CD&V) minister van Justitie  
  Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en Adviescentrum - Naleving van de principes van de rechtsstaat.
  Verzending vraag 19/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Rappel 29/1/2001
  Verzending vraag 29/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Rappel 14/6/2001
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Rappel 27/9/2001
  Verzending vraag 27/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 15/2/2002
  Verzending vraag 15/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 7/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-626 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Examen inzake beroepsbekwaamheid voor magistraten - Vrijstellingsregeling voor bepaalde onderdelen.
  Verzending vraag 5/5/2000
  Antwoord 30/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-611 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Administratieve vereenvoudiging - Studentencontracten - Kopie voor de Sociale Inspectie.
  Verzending vraag 2/5/2000
  Antwoord 29/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-610 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Reοntegratie arbeidsmarkt na thuiswerk - Gelijkgestelde periode.
  Verzending vraag 2/5/2000
  Antwoord 24/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-603 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinderen die thuisonderwijs volgen - Recht op kinderbijslag.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Antwoord 24/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-592 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Financiλn  
  Kilometervergoedingen - Indexering schalen.
  Verzending vraag 13/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 26/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-559 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Onrechtmatig hoger bevel (art. 152 en 260 Strafwetboek) - Toepassingsvoorwaarden - Morele dwang of onoverwinnelijke dwaling - Legaliteitsbeginsel.
  Verzending vraag 27/3/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
  Antwoord 17/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-558 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Onrechtmatig hoger bevel (art. 152 en 260 Strafwetboek) - Toepassingsvoorwaarden - Manifeste onwettigheid.
  Verzending vraag 27/3/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
  Antwoord 17/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-539 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Gewestelijk overleg - Erkende werkgeversorganisaties - Representativiteit.
  Verzending vraag 13/3/2000
  Antwoord 30/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
2-538 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Vrijheid van meningsuiting - Persmisdrijf -Trapsgewijze verantwoordelijkheid - Toepassing op moderne communicatiemedia.
  Verzending vraag 13/3/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
  Antwoord 27/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-461 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Vrijheidstraf - Onmiddellijke aanhouding - Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheidsvereisten - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
  Verzending vraag 18/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Antwoord 30/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000
2-460 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Toegang tot de rechter - Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling - Betwistingen inzake asiel of statuut van staatloze.
  Verzending vraag 18/2/2000
  Antwoord 23/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-459 Mia De Schamphelaere (CVP) minister van Justitie  
  Toegang tot de rechter - Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
  Verzending vraag 17/2/2000
  Antwoord 23/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-446 Mia De Schamphelaere (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Tuinbouwsector - Aanwezigheidsregister - Inschrijving van reguliere werknemers.
  Verzending vraag 9/2/2000
  Antwoord 29/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000