Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jean-François Istasse

25 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2808 Jean-François Istasse (PS) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Ongevallen op de openbare weg - Transport naar het dichtsgelegen erkende ziekenhuis - Hulpdiensten in Welkenraedt.
  Verzending vraag 17/3/2003
  Antwoord 25/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2803
2-2803 Jean-François Istasse (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ongevallen op de openbare weg - Transport naar het dichtsgelegen erkende ziekenhuis - Hulpdiensten in Welkenraedt.
  Verzending vraag 17/3/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2808
2-2802 Jean-François Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  (nog niet vertaald) Chômeurs complets indemnisés - Administrateurs d'asbl - Imcompatibilité.
  Verzending vraag 17/3/2003
2-2110 Jean-François Istasse (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingenskantons - Gerechtelijke kantons - Aanpassing.
  Verzending vraag 22/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 2/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2108 Jean-François Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Ongevallen met vrachtwagens - Financiële last van de schade die aan het openbaar materieel wordt aangericht.
  Verzending vraag 17/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 19/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1983
2-2055 Jean-François Istasse (PS) minister van Justitie  
  Getuigen in civiele zaken - Vastgestelde prijs (schadeloosstelling).
  Verzending vraag 22/4/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Antwoord 23/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2040 Jean-François Istasse (PS) minister van Justitie  
  Bemiddeling in familiezaken - Bemiddelaars - Minimumcriteria voor erkenning - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 4/4/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
2-1983 Jean-François Istasse (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ongevallen met vrachtwagens - Financiële belasting van schade veroorzaakt aan openbare materieel.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 17/5/2002
  Beslissing niet publicatie 17/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2108
2-1959 Jean-François Istasse (PS) minister van Financiën  
  "Société régionale wallonne du transport" - Overheidssubsidies - BTW - Bijzonderheid.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1873 Jean-François Istasse (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nieuwe, geïntegreerde politie - Vorming - Toegelaten meerkosten.
  Verzending vraag 6/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1844 Jean-François Istasse (PS) minister van Financiën  
  VZW's - Lonen van beheerders - Bedrijfsvoorheffing.
  Verzending vraag 25/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-1723 Jean-François Istasse (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Intrekking van verschillende besluiten betreffende de rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie door het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 - Verontrustend gevolg.
  Verzending vraag 7/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1542 Jean-François Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  HST - Tracé Brussel-Duitse grens - Geluidsoverlast.
  Verzending vraag 10/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Antwoord 30/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1379 Jean-François Istasse (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 - Resultaten - Voorkeurstemmen.
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 21/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-844 Jean-François Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Steun aan de pers - Kostenverlaging.
  Verzending vraag 7/7/2000
  Antwoord 9/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-720 Jean-François Istasse (PS) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Steun aan de pers - Kostenverlaging.
  Verzending vraag 7/6/2000
  Antwoord 7/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-719 Jean-François Istasse (PS) minister van Financiën  
  Steun aan de pers - Verlaging van het BTW-tarief.
  Verzending vraag 7/6/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
  Antwoord 30/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-569 Jean-François Istasse (PS) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Belgacom - Internetaansluitigingen in de scholen - Operatie "I-line".
  Verzending vraag 6/4/2000
  Antwoord 17/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-476 Jean-François Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Slachtoffers van deportatie - Verplichte tewerkstelling in Duitsland - Schadeloosstelling vanwege de BRD.
  Verzending vraag 23/2/2000
  Antwoord 22/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-174 Jean-François Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  (nog niet vertaald) Allocation d'aide aux personnes âgées ayant perdu tout ou une partie de leur autonomie - Effets pervers.
  Verzending vraag 26/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Beslissing niet publicatie 4/1/2000
2-121 Jean-François Istasse (PS) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  (nog niet vertaald) Allocation d'aide aux personnes âgées ayant perdu tout ou une partie de leur autonomie - Effets pervers.
  Verzending vraag 27/10/1999
  Doorverwijzing vraag 26/11/1999
2-119 Jean-François Istasse (PS) minister van Financiën  
  Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - België en Bondsrepubliek Duitsland - Herziening van het verdrag.
  Verzending vraag 27/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 22/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-108 Jean-François Istasse (PS) minister van Financiën  
  Beslechting van fiscale geschillen - Wet van 15 maart 1999 - Mogelijkheid tot beroep.
  Verzending vraag 8/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 11/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-101 Jean-François Istasse (PS) minister van Financiën  
  VZW - Bezoldiging van de bestuurders - Bedrijfsvoorheffing.
  Verzending vraag 1/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 14/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-100 Jean-François Istasse (PS) minister van Financiën  
  VZW - Vennootschapsbelasting - Vroegere verliezen - Fiscale aftrekbaarheid
  Verzending vraag 1/10/1999
  Antwoord 16/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999