Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Mimi Kestelijn-Sierens

27 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2646 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Justitie  
  Overeenkomst inzake de overdracht van de strafrechtelijke procedure - Ratificatie.
  Verzending vraag 4/2/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2645 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Justitie  
  Overeenkomst betreffende de vergoeding aan slachtoffers van gewelddaden - Ratificatie.
  Verzending vraag 4/2/2003
  Antwoord 25/2/2003
  Beslissing niet publicatie 25/2/2003
2-2541 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Europese permanente magnetische gezondheidskaart - Vervanging van de E111-formulieren - Invoering.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 20/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2251 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Financin  
  Actieplan van regeringscommissaris Zenner - Opvolgingsnota.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2245 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Geneesmiddel Provigil - Terugbetaling.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 9/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2200 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Financin  
  Douaneadministraties - Justitile samenwerking in strafzaken.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2083
2-2199 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Financin  
  Douaneadministraties - Justitile samenwerking op informaticagebied.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2082
2-2083 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Justitie  
  Douaneadministraties - Justitile samenwerking in strafzaken.
  Verzending vraag 30/4/2002
  Antwoord 3/6/2002
  Beslissing niet publicatie 3/6/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2200
2-2082 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Justitie  
  Douaneadministraties - Justitile samenwerking op informaticagebied.
  Verzending vraag 30/4/2002
  Antwoord 3/6/2002
  Beslissing niet publicatie 3/6/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2199
2-2045 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Justitie  
  Wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie - Overeenkomst van 29 mei 2000 - Ratificatie - Uitblijven.
  Verzending vraag 4/4/2002
  Antwoord 27/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
2-2043 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Justitie  
  Gerechtelijke bijstand inzake strafzaken - Europese Conventie van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp - Aanvullend Protocol - Ratificatie.
  Verzending vraag 4/4/2002
  Antwoord 27/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
2-2038 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Rokers - Medicatie - Terugbetaling - Uitsluiting.
  Verzending vraag 28/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 14/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2037
2-2037 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Rokers - Medicatie - Terugbetaling - Uitsluiting.
  Verzending vraag 28/3/2002
  Antwoord 3/5/2002
  Beslissing niet publicatie 3/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2038
2-1977 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Financin  
  Fiscale fraude - Internationale samenwerking - Juridisch kader.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1971 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Financin  
  Fiscale ambtenaren - Bescherming.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1970 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Financin  
  Fiscale fraude - Bestrijding - Opvolging door het Antifraudecomit.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1969 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Justitie  
  Wettelijke verplichting tot neerlegging van de jaarrekening - Verzuim - Strafbaarstelling - Effect.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 2/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1961 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Strijd tegen tabaksgebruik - Oprichting van een preventiefonds.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Antwoord 19/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1432 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Postsector - Liberalisatie.
  Verzending vraag 20/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-485
2-1072 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Landbouw en Middenstand  
  Gehandicapten die een zelfstandig beroep wensen uit te oefenen - Uitwerken van maatregelen.
  Verzending vraag 22/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Antwoord 8/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
2-912 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Landbouw en Middenstand  
  Openbare werken - Maatregelen ter compensatie van geleden schade.
  Verzending vraag 29/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 12/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-605 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Financin  
  Adoptie - Kosten - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 26/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-604 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Justitie  
  Transnationale georganiseerde criminlaiteit - 10e Congres van de VN - Balans.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 21/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-395 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Burgerlijk verdrag inzake corruptie - Ondertekening door Belgi.
  Verzending vraag 4/2/2000
  Antwoord 3/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
2-394 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Justitie  
  Burgerlijk Verdrag inzake corruptie - Ondertekening door Belgi.
  Verzending vraag 4/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Antwoord 17/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-368 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Verbod op nachtarbeid - Discriminaties tussen sectoren - Aanpassing arbeidswet.
  Verzending vraag 19/1/2000
  Antwoord 10/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-144
2-144 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Landbouw en Middenstand  
  Verbod op nachtarbeid - Discriminaties tussen sectoren - Aanpassing arbeidswet.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Antwoord 10/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-368