Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Jean-Franois Istasse

4 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1657/1 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Financin  
  Vzw - Bezoldiging van de bestuurders - Bedrijfsvoorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 26/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1656/1 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Financin  
  Vzw - Vennootschapsbelasting - Vroegere verliezen - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag naar Minister 26/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1162/1 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Financin  
  Deelname van de federale regering aan een actie tot vrijstelling van de onroerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1157/1 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Gemeentebelastingen op paraboolantennes - Verenigbaarheid met het beginsel van het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Gemeenschap.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999