Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Bert Anciaux

268 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1701/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  Investeringsaftrek - Uitgesloten investeringen.
  Verzending vraag naar Minister 29/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1700/1 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  RSZ - Taalkaders.
  Verzending vraag naar Minister 29/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 18/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1699/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Veteranenziekte - Controles naar de legionellabacterie - Preventieve maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 29/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1670/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgen in buitenlandse gevangenissen - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 23/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 14/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1668/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  Faillissementswet - Verschoonbaarheid en rehabilitatie - Discriminatie van "oud gefailleerden".
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Doorverwijzing vraag 1/6/1999
1-1668/2 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Faillissementswet - Verschoonbaarheid en rehabilitatie - Discriminatie van "oud gefailleerden".
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1666/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  AFCEA-wapenbeurs in Londen - Houding van de regering.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1665/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stemrecht voor Belgen gevestigd in het buitenland - Procedure.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1630/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Personeelsformatie - Verdeling van het werk.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 17/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1629/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Verkoop van gronden - Aanwending opbrengsten - Financiering van het station van Luik.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 17/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1628/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgacom - Inlichtingendiensten - Taalkader - Advies van de Vaste Commissie van Taaltoezicht.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1592/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Scheeftrekking van de taalverhouding in de aankoopdienst van het leger.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1591/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Taalgebruik van De Post in Brussel.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1590/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Voorrang van rechtsmacht voor beroepsrechters.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1589/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Personeelsformatie bij het Hof van Cassatie.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1588/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Leveringen van rollend reizigersmateriaal bij de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 17/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1587/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Communautaire aanrekening bij het internationaal reizigersrvervoer bij de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1586/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De naleving van de wettelijke verplichtingen inzake arbeids- en sociale zekerheidswetgeving van door de Europese Commissie aangestelde bureaus voor Technische Bijstand.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Beslissing niet publicatie 9/3/1999
1-1585/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Medisch gebruik van cannabis (KankerpatiŽnten en MS-patiŽnten).
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1584/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Promoten van zonne-energie.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1582/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Inheemse volkeren in Zuid- en Midden-Amerika.
  Verzending vraag naar Minister 4/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1569/1 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Het referentieadres voor daklozen en het gebruik van anonieme tips bij het al dan niet toekennen van steun aan hulpbehoevenden.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1536/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Rol van de Bijzondere Belastingsinspectie bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1535/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische en Europese hulp aan landen die oorlog voeren in Congo.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1535/2 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgische en Europese hulp aan landen die oorlog voeren in Congo.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1534/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het gebruik van Engelse woorden in de briefwisseling van Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1533/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het taalgebruik op de overschrijvingsformulieren bij Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1494/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Viering van het 200-jarig bestaan van de Raad van State van Frankrijk en van 50 jaar Belgische Raad van State.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1446/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  De plannen voor het invoeren van een roerende voorheffing op de liquidatiebonus van een vennootschap in vereffening.- Geneesherenvennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1443/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Werving van bijkomende treinbestuurders.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1441/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Instituut voor Veterinaire Keuring. - Keurkringen en hun personeelsbezetting.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1441/2 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Instituut voor Veterinaire Keuring. - Keurkringen en hun personeelsbezetting.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Beslissing niet publicatie 1/12/1998
1-1439/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Viering van het 200-jarig bestaan van de Raad van State van Frankrijk en van 50 jaar Belgische Raad van State.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Voorlopig antwoord 26/1/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1423/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  De techniek van gerechtelijke onderzoeken naar zwaarwichtige en georganiseerde criminaliteit.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1422/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Ondervraging van slachtoffers van seksuele delicten.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1421/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  De behandeling van rolstoelpatiŽnten door Sabena.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1420/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het geneesmiddel GHB (Drug). - Toenemend en verkeerd gebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1419/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aankoopdienst van het leger. - Taalindeling.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1418/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ondervraging van slachtoffers van seksuele delicten en waarheidsgetrouwe weergave van de PV's van de politionele diensten.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1417/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Verklaringen van de Minister met betrekking tot een vernieuwde institutionele Europese structuur.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1416/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De problemen verbonden aan de omzetting naar de euro voor het bedrijfsleven.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1416/2 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De problemen verbonden aan de omzetting naar de euro voor het bedrijfsleven.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1415/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De milleniumproblematiek.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1414/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  De toegankelijkheid van overheidsinformatie. - Electronische bestanden.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1378/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  De strafrechtelijke procedure - Begrip"oude feiten" - Omvang appreciatiebevoegdheid strafrechter.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1377/1 Bert Anciaux (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Het voorbehouden van loges in het Paleis voor Schone Kunsten voor politici.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Antwoord 30/10/1998
  Beslissing niet publicatie 30/10/1998
1-1377/2 Bert Anciaux (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Het voorbehouden van loges in het Paleis voor Schone Kunsten voor politici.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
1-1376/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  De nieuwe procedure voor de uitreiking van paspoorten.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1375/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De economische samenwerking met Turkije.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1374/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De levering van minderwaardig meel via de voedselbanken door de EEG.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1359/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  De geluidshinder veroorzaakt door het nachtelijk vliegverkeer te Zaventem.
  Verzending vraag naar Minister 6/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1358/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Het taalgebruik bij het Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van de Dierlijke Producten.
  Verzending vraag naar Minister 6/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1340/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  Fusie van ziekenhuizen. - Algehele vrijstelling van het evenredig schenkingsrecht voor een overdracht ten kosteloze titel van een algemeenheid van goederen in een ziekenhuis-vzw.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1339/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Controle op de aangifte van overlijdens. - Conclusies van de Vaste Commissie voor de burgerlijke stand.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1338/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voeren. - Uitlatingen van de burgemeester aangaande het decreet-Suykerbuyk in het gemeentelijk informatieblad.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Voorlopig antwoord 1/12/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1337/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgacom. - Project "Ambassadeurs". - Opeisen van de personeelsleden.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1336/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgacom. - Project "Ambassadeurs". - Taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1335/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Bank van De Post. - Taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1299/1 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Dringende geneeskundige hulpverlening. - Hulpposten voor eerstehulpverlening.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1298/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit .- Werking en resultaten. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1297/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke en andere bijzondere identiteitskaarten.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1296/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Strafbaarheid van homoseksualiteit in RoemeniŽ.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1295/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Rwanda. - VN-waarnemers.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1294/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Werking van het Brusselse drugsopvangcentrum Transit.- Tweede vraag
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1293/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Rol van de representatieve vakbonden bij sollicitatieprocedures.- Vacatures bij de stad Antwerpen.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1292/1 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  Kinderbijslag. - Verhoogde wezenbijslag na scheiding.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1291/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  "Nieuw" Hof voor de Rechten van de Mens (1 november 1998).
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1290/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Banken.- Conformiteit van bankreglementen met de wetgeving op de handelspraktijken. - Tweede vraag
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1289/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Octrooien.- Taalgebruik bij de Dienst voor de IndustriŽle Eigendom.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1288/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen.- BA-autoverzekering.
  Verzending vraag naar Minister 10/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Voorlopig antwoord 12/1/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1253/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  De cumulatie van een volledig pensioen en een Navo-topfunctie door Generaal Charlier
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1252/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  De concrete medewerking van ons land aan het Rwanda-tribunaal in Arusha
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1252/2 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De concrete medewerking van ons land aan het Rwanda-tribunaal in Arusha
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1251/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De overheveling van de personeelsleden van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade naar het ministerie van Economische Zaken
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Doorverwijzing vraag 6/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1251/2 Bert Anciaux (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  De overheveling van de personeelsleden van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade naar het ministerie van Economische Zaken
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 19/8/1998
  Beslissing niet publicatie 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1251/3 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De overheveling van de personeelsleden van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade naar het ministerie van Economische Zaken
  Verzending vraag naar Minister 6/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1249/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De lage uitvoeringsgraad van de rijksbegroting 1997.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1248/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Het begrotingsjaar 1999 .- Groei van de fiscale ontvangsten.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1247/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De compensatie van de verlaging van de sociale lasten ten bedrage van 0,2 % van het BBP per jaar.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1245/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De verklaring voor de geplande daling van de ratio van de totale overheidsontvangsten in de periode tot 2003.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1244/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De verrichtingen buiten de NFB ter vermindering van de brutoschuldgraad.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1243/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De opvolging van het begrotingsadvies van de Hoge raad voor FinanciŽn.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1241/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De opvolging van het begrotingsadvies van de Hoge raad voor FinanciŽn.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1240/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De taakomschrijving bij de "Smet-banen".
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1238/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het gebruik van de bypass bij de afvalverbrandingsovens.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1238/2 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Het gebruik van de bypass bij de afvalverbrandingsovens.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1236/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De provocatie naar de Vlamingen toe op 11 juli 1998 te Voeren door de burgemeester.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1235/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  Verklaringsfactoren die aan de grondslag liggen van de gedaalde gemiddelde financieringskost van de overheidsschuld.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1234/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  De schuld in vreemde deviezen.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1233/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Het nieuwe begrotingsstabiliteitspact waartoe de Belgische autoriteiten zich t.o.v. de EU verbonden hebben voor eind 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1232/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De verrechtvaardiging van de 6 % norm van het primaire saldo van de gezamenlijke overheid en de verdeling van de budgettaire inspanning onder de verschillende bestuurlijke entiteiten.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1231/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Nadere informatie over het verloop van de diverse overheidsrekeningen en de definitie van de bruto-schuldgraad.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1230/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De theoretische begrotingsruimte voor 1999.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1229/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De begrotingsdoelstelling in budgettaire termen versus ESER-termen.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1228/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Onregelmatigheden bij het toekennen van rijksregisternummers.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1227/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbal. - Invoering van de veiligheidskaart.
  Verzending vraag naar Minister 17/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1202/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De taaltoestand bij het medisch personeel in het garnizoen Bensberg (Duitsland).
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1186/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  Openingsbelasting voor slijterijen. - De toepassing van het arrest Laloux M.J. (Hof van Cassatie, 31 januari 1990).- Vraag 5.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1185/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  Openingsbelasting voor slijterijen. - Begrip onwetendheid en artikel 15. - Vraag 4.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1184/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  De openingsbelasting voor slijterijen. - Vraag 3.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Aanvullend antwoord 17/11/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1183/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  De openingsbelasting voor slijterijen. - Vraag 2.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1182/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  De openingsbelasting voor slijterijen. - Vraag 1.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1163/1 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  De taksvrije verkoop.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1161/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De kwaliteitscontrole op de psychotherapie en erkenning van de titel van psychotherapeut.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1159/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Het taalonevenwicht bij de brigadegeneraals.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1158/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aankoopdienst van het leger.- Taalindeling.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Antwoord 10/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1147/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Het gebruik van de gifpil en andere beÔnvloedingsfactoren bij de overname van de Generale bank(ABN-AMRO/Fortis).
  Verzending vraag naar Minister 18/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1146/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mistoestanden. - Mutatie van rijkswachters.
  Verzending vraag naar Minister 19/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1145/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  Het gebruik van de gifpil en andere beÔnvloedingsfactoren bij de overname van de Generale Bank (ABN-AMRO/Fortis).
  Verzending vraag naar Minister 19/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1115/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastingschulden van een ex-echtgenoot.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1114/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De bevoegdheid van burgemeesters inzake sluiting van afvalverbrandingsovens.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1113/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Extra inspanningen om oliefraudecarrousels te bestrijden.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1112/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  Het taalgebruik op de web-site van het Federaal Planbureau.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
1-1112/2 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Het taalgebruik op de web-site van het Federaal Planbureau.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1111/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Taalkundige verdeling der betrekkingen.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1109/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom - Taalkundige verdeling der betrekkingen
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1077/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Overspel. - Homosexuele relatie. - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder (vierde vraag).
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1076/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Vaststelling van overspe.l - Bevoegdheid gerechtsdeurwaarder. - Betreden van gemeenschappelijke delen.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1075/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Overspel. - Homoseksuele relatie. - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1074/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - Taalreglement. - Plaatselijke en regionale diensten van Brussel-Hoofdstad.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1062/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landsverdediging  
  De deelname van de luchtmacht aan de hulpverlening in Angola
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1061/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De erkenning van de titel van psychotherapeut.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1060/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Kostprijs van buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
1-1059/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De Nederlandstalige adresvermelding op Franse wijze in de handels- en beroepengids van Belgacom
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1040/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  De houding van de NMBS ten opzichte van de organisatie WJNH.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1002/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Heropening van de NMBS-halte Sauvegarde-Ruisbroek, spoorlijn 52.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1001/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - Wilde stakingen van een deel van de machinisten gestationneerd in Brussel-Zuid.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-996/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Tarifering van geldopvragingen bij banken. - Tarifering.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-975/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  De vraag naar verjonging van de top van de Gerechtelijke Politie.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-974/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De dood van een baby t.g.v. het slecht functioneren van een elektrisch deken.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-973/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  De houding van de parketten in de strijd tegen de mensenhandel.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-972/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  De toename van het aantal gedetineerden en de repercussies op de capaciteit van het gevangeniswezen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-970/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De ontwikkeling van de geÔntegreerde pitfruitproductie.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-969/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Het niet efficiŽnt kunnen doorvoeren van de hervorming van de fiscale administratie wegens gebrek aan ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-961/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-960/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De noodzaak aan een verbod om basiszenders voor mobiele telefonie op gebouwen te plaatsen waar continu mensen wonen en slapen.- Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-956/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fraude bij Belgische basketbalploegen.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-955/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  De procedures voor internationale instellingen.- Nederlandse vertaling van de stukken.- Derde vraag.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-954/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De toepassing van de taalwetgeving binnen de fiscale administratie.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-952/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De recentelijke panne in het Banksys-systeem.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-951/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De openbare telefooncellen in Leuven.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-950/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Contractuelen tewerkgesteld als penitentiair beambte.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-947/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  De invloed van de huurwetgeving op sociaal zwakkeren.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
1-944/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De Administratie der Douane en Accijnzen.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-934/1 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Angola. - Politieke toestand. - Steun.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-931/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Inbeschuldigingstelling van een journalist.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Beslissing niet publicatie 2/6/1998
1-930/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - Klantvriendelijk beleid. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-923/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Werking van het Brusselse drugsopvangcentrum Transit.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-922/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Radioamateurverenigingen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-921/1 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nieuwe vijfjarenovereenkomst tussen ABOS , de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingsbijstand en de "Association pour la promotion de l'ťducation et de la formation ŗ l'ťtranger".
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-914/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Erkende controleorganismen. - Onafhankelijkheid. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-677
1-913/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Controle op de erkende controleorganismen. - Toekomstperspectieven. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-911/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Gevolgen van overmatig gebruik van pijnstillers voor het aantal nierziektes.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-910/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Computertechnische problemen bij de overgang naar het jaar 2000. - Gevolgen van de zgn. "Millennium bomb" voor medische apparatuur.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-909/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Administratie der Thesaurie. - Nieuwe dienst "het Agentschap".
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-908/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieoptreden tijdens een actie van Spaak en Tandrad.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-906/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De officiers van gerechtelijke politie bij het BIPT.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 10/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-903/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landsverdediging  
  Militaire clubs. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-601
1-888/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landsverdediging  
  Zeemacht. - Elektro-optisch subsysteem voor de Belgische fregatten. - Nieuwe vraag.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-887/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Financiele criminaliteit. - Gevolg dat zal gegeven worden aan het congres dat georganiseerd werd in het kielzog van de zgn. Oproep van GenŤve. - Opheffing van het bankgeheim. - Informatieoverdracht van rechter tot rechter.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-883/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Ondertekenen van het Multilateraal Akkoord over Investeringen . - Parlementair debat.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-881/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Aantal private telefoonnummers
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-879/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Huurwetgeving. - Opzeggingstermijn. - Sociaal zwakkeren.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-755
1-873/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Voordelen van alle aard. - Onroerende goederen (niet bemeubeld).
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Beslissing niet publicatie 20/3/1998
1-867/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen. - Ministerie FinanciŽn. - Wachttijden en motivering van de beslissingen.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-866/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen. - Gemeentelijke ombudsmannen.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-865/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen. - Noodzaak tot aanpassing van de vreemdelingenwet ten einde de disfuncties weg te werken.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-864/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsdiensten. - Noodzaak tot oprichting van een telefonische informatielijn bij de dienst Vreemdelingenzaken.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-863/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Criteria gehanteerd bij de regularisatie van het verblijf.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-862/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  Eerste jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-840/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Aanplakbrieven voor notariŽle verkopingen. - Taalgebruik in het Brussels Gewest.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-837/1 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  Personenbelasting. - Tijdige informatie over het remgeld. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-835/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen. - Vertraagde legalisatie van akten ten gevolge de verzending van stukken per diplomatieke valies.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-834/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Jaarverslag van het College van de federale ombudsmannen. - Klachten in verband met pensioendossiers.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-831/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jaarverslag. - Soms gebrekkige motivering van weigering tot afgifte van toeristen-visa.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-830/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/2 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/3 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Beslissing niet publicatie 8/2/1999
1-830/4 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/5 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-830/6 Bert Anciaux (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/7 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-830/8 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-830/9 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/10 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-830/11 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/12 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-830/13 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Antwoord 17/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-830/14 Bert Anciaux (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-830/15 Bert Anciaux (VU) minister van Landsverdediging  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 3/6/1998
  Beslissing niet publicatie 3/6/1998
1-830/16 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-830/17 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-828/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vennotschapsbelasting. - Datum inkohiering.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-821/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Het statuut van het huispersoneel van diplomaten.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-811/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit . - Werking en resultaten.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-808/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Het verwerken van de omvang van illegale activiteiten in de nationale rekeningen. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-805/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De arbeidsomstandigheden bij Eternit te Kapelle op den Bos. - Asbest.
  Verzending vraag naar Minister 27/1/1998
  Antwoord 17/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-803/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  Partijpolitieke benadering van de rechterlijke macht.
  Verzending vraag naar Minister 27/1/1998
  Antwoord 2/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-795/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Slijterijen van gegiste dranken. - KB 3 april 1953. - Vermindering van de openingsbelasting.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-794/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Gezondheidsrisico's van gokken. - Produkten van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-793/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De recente lening van de Nationale Bank via het IMF aan Zuid-Korea.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-767/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Het onderzoek van het Comitť P betreffende de Bende-overval op het bedrijf Wittock-Van Landeghem.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-766/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Verklaringen van een rijkswachtofficier over de Bende van Nijvel.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-762/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Conformiteit van bankreglementen met de wetgeving op de handelspraktijken. - Conclusies onderzoek Test-Aankoop.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-756/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Bijkomende intrestaftrek (Hypothecaire lening) (Art. 104 WIB).
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-755/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Sociaal zwakkeren - Invloed van de huurwetgeving.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Beslissing niet publicatie 16/2/1998
1-743/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het (geannuleerde) vervoer van Nederlands kernafval door ons land.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-742/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Taalgebruik van Belgacom bij reclame voor een gratis 0800-nummer.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-741/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom Directory Services. - Reclamecampagnes. - Taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-740/1 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Onwettigheid KB van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-739/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landsverdediging  
  Invloed van de radars in Brakel en Esentho op de gezondheid van ongeveer 20.000 militairen.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-738/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Verdwijning van door het gerecht in beslag genomen videobanden.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-737/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-734/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Noodzaak van een verbod om basiszenders voor mobiele telefonie op gebouwen te plaatsen waar continu mensen wonen en slapen.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-731/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Gespecialiseerde functies bij het BIPT. - Benoemingsvoorwaarden.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-730/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Nationaal Comitť voor de Energie. - Personeelsbeleid.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-727/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Onderzoek naar de "Bende van Nijvel". - Teruggave van in beslag genomen wapens.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-726/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Onderzoek naar de Bende van Nijvel. - Moord op een informant.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-724/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Benoeming van kandidaten voor leidinggevende functies.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-723/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Administratie van Fiscale Zaken . - Benoeming van kandidaten voor leidinggevende functies.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-719/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Nood aan een efficiŽnte internationale strijd tegen fiscale fraude.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-718/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Informatie i.v.m. bevorderingsexamens. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-717/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Alternatieve straffen. - Organisatie.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-715/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - Moderniseringswerken lijn NMBS Antwerpen-Brussel. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-714/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Afschaffing van de beroepskaart voor vreemdelingen die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-711/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Betalen van boetes opgelopen in het buitenland.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-711/2 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Betalen van boetes opgelopen in het buitenland.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
1-710/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Circulaire van 29.7.1996 - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-709/1 Bert Anciaux (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Circulaire van 29.7.1996. - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-709/2 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Circulaire van 29.7.1996. - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-709/3 Bert Anciaux (VU) minister van FinanciŽn  
  Circulaire van 29.7.1996. - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 6/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-691/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Brand in het seinhuis van Brussel-Noord (december 1995). - Derde vraag.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-680/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Onderzoek naar de moord op Andrť Cools.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-679/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - HST-werken in Vlaams Brabant. - Niet benutten van fondsen voor archeologisch onderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-678/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Dierentuinencommissie. - Resultaten.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Antwoord 20/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-677/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Erkende controleorganismen. - Onafhankelijkheid.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-675/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Reglement van De Post. - Diefstal postassignaties.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-674/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  Taalkaders bij de kanselarij van de eerste minister en de diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (KB 20 oktober 1997).
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-653/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Bezoekrecht van gescheiden ouders. - Niet-naleving. - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-625/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Brusselse rechtbanken. - Benoeming in het verleden van eentalige kandidaten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-617/1 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Toepassing taalwetgeving. - Hulpcentrum 100.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-610/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Waardebepaling van goederen. - Registratie. - Boete.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-602/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Onroerende voorheffing. - Gehandicapten. - Vermindering.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-601/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landsverdediging  
  Militaire clubs.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-600/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Vzw "Bruxelles FranÁais". - Steun van de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-599/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Problematiek van de ontmanteling van kerncentrales.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-598/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Deels Franstalige taxatiegegevens voor Nederlandstalige belastingplichtigen. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-597/1 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  Franstalige vakantieloonfiches voor Nederlandstalige belastingplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-596/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Personenbelasting. - Aftrek kapitaal en intrest van hypothecaire lening. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-595/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Controle der Belastingen. - Overbelasting kantoren. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 28/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-567/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische ambassade te Turkije. - Houding t.o.v.de Koerdische situatie.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-558/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Intimidatiepraktijken binnen de fiscale administratie.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-557/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Verbod tot fiscale publicaties. - Dubbelzinnige houding van de adjunct-administrateur-generaal van de administratie van de fiscale zaken.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-556/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-552/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Cumulatieverbod voor fiscale ambtenaren die hun medewerking verlenen aan fiscale seminaries of cursussen geven in fiscale hogescholen.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-551/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Houding van de gewestelijke directeur van de BBI-Brussel.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-550/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vertegenwoordiging van de fiscale administratie in de raad van bestuur van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-549/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale administratie. - Politieke benoemingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-538/1 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  Nieuwe fiscale situatie van jobstudenten.- Invloed op zwart werk.- Toekomst.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 21/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-527/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen.- Erkenning in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 24/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-520/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Militaire bijstand van de Verenigde Staten aan Rwanda. - Schending van de mensenrechten.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-519/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vrijstellingsnummer milieutaks.- Voorwaarden.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-509/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkende beveiligingsondernemingen.- Verschillende lijsten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Belgisch Verbond der Verzekeringsondernemingen
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-506/1 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  Nieuwe fiscale situatie van jobstudenten. - Toekomstige maatregelen. - Prognose inkomsten.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Voorlopig antwoord 17/11/1997
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-505/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Inhouding van een solidariteitsbijdrage bij gepensioneerden sinds 1.1.1995. - Terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-502/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkende vluchtelingen. - Erkenningstoestand rijbewjs.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Beslissing niet publicatie 17/11/1997
1-502/2 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Erkende vluchtelingen. - Erkenningstoestand rijbewjs.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Beslissing niet publicatie 6/1/1998
1-502/3 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Erkende vluchtelingen. - Erkenningstoestand rijbewjs.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998