Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Jan Loones

140 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1702/1 Jan Loones (VU) Eerste Minister  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/2 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 13/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
  Aanvullend antwoord 12/7/1999
1-1702/3 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 15/7/1999
1-1702/4 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/5 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/6 Jan Loones (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/7 Jan Loones (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/8 Jan Loones (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1702/9 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/10 Jan Loones (VU) minister van Sociale Zaken  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 18/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1702/11 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/12 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/13 Jan Loones (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/14 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1702/15 Jan Loones (VU) minister van FinanciŽn  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/16 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1702/17 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Voorlopig antwoord 31/5/1999
1-1669/1 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Inplanting zendmasten in de Noordzee.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Antwoord 1/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1659/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiehervorming - Gelijkheid van kansen.
  Verzending vraag naar Minister 2/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 24/6/1999
1-1650/1 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Discriminatie van oud gefailleerden (Verschoonbaarheid en rehabilitatie).
  Verzending vraag naar Minister 18/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1646/1 Jan Loones (VU) minister van FinanciŽn  
  Gemeentebelastingen - Regularisatie belastingachterstallen.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1645/1 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Rijbewijs met strafpunten - Informatie parketten.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1644/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Gemeenten en rijbewijs met strafpunten - Centraal bestand.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Doorverwijzing vraag 25/5/1999
1-1639/1 Jan Loones (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Kinesitherapie - Nomenclatuur - Vergoedingstarieven.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Doorverwijzing vraag 25/5/1999
1-1637/1 Jan Loones (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Kinesitherapie - Erkenning van het statuut - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1625/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Krijgsmacht - Herziening statuut officieren van het medisch technisch korps.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1597/1 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap).
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1576/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Brochure goederenvervoer Europa-Zwitserland.
  Verzending vraag naar Minister 28/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1560/1 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw - Taalgebruik documenten.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Intrekking vraag 20/1/1999
1-1560/2 Jan Loones (VU) minister van Sociale Zaken  
  Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw - Taalgebruik documenten.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Intrekking vraag 20/1/1999
1-1560/3 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw - Taalgebruik documenten.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Intrekking vraag 20/1/1999
1-1559/1 Jan Loones (VU) minister van FinanciŽn  
  De eurolidstaten en de euro : eigen symbolen en talen.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1532/1 Jan Loones (VU) minister van FinanciŽn  
  Taks op de verzekeringscontracten - Vrijstelling ten gunste van de binnenvaart.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 8/2/1999
1-1531/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Luchthaven Oostende - Luchtonwaardige vliegtuigen - Maatregelen ter bevordering van de veiligheid.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1530/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Grieven van het personeel.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1524/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De gevolgen van de politiehervorming op de Oostendse spoorwegpolitie.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1508/1 Jan Loones (VU) minister van FinanciŽn  
  Natuurherstelplan "Yzermonding" te Nieuwpoort (Plan Zeehond). - Overdracht oude marinebasis Nieuwpoort naar het Vlaams Gewest.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1506/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Handelsactiviteiten op het militaire vliegveld van Bierset.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1505/1 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Controle op de verkoop van ondermaatse vis.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1504/1 Jan Loones (VU) minister van Sociale Zaken  
  Verruimde terugbetaling van het astma-middel Serevent.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1499/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Handelsactiviteiten op het militaire vliegveld van Bierset.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1498/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Uitbreiding van de politieke rechten voor militairen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1497/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Stakingsrecht voor militairen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1496/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodlanding van een Nigeriaans vrachtvliegtuig op de luchthaven van Oostende. - Veiligheid omwonenden.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Doorverwijzing vraag 9/2/1999
1-1496/2 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Noodlanding van een Nigeriaans vrachtvliegtuig op de luchthaven van Oostende. - Veiligheid omwonenden.
  Verzending vraag naar Minister 9/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1495/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalwetgeving. - Toepassing bij intercommunales.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1424/1 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Onbemande camera's - Toepassing wetgeving.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1370/1 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Visserij - Hervorming quotasysteem.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 1/12/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1369/1 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Visserij - Samenvoeging visvergunningen.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1321/1 Jan Loones (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Statistische gegevens met betrekking tot anorexia bij kinderen onder de 15 jaar.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1320/1 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  "Gepensioneerd" Belgisch brandweerkorps.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1319/1 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Doodstraf. - Genadeverzoeken.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1318/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Doorknippen spoorlint Vlaanderen-WalloniŽ.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1317/1 Jan Loones (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Hervorming van de paspoortafgifte. - Betere beveiliging.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1203/1 Jan Loones (VU) minister van Sociale Zaken  
  A.L.S.-patiŽnten (Amyotrofise lateraal sclerose). - Terugbetaling geneesmiddel Rilutek.
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1188/1 Jan Loones (VU) minister van FinanciŽn  
  Discriminatie van de Belgische restaurateurs.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 1-1172
1-1173/1 Jan Loones (VU) minister van Sociale Zaken  
  KankerpatiŽntjes.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1172/1 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Discriminatie van de Belgische restaurateurs.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1171/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Bevorderingen Franstalige hoofdofficieren bij de marine.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1151/1 Jan Loones (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Regelgeving MUG's - Taalproblemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Verzending vraag naar Minister 19/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1143/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Vernieuwingswerken aan de Dodengang te Diksmuide.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 19/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1128/1 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Het statuut van de toeristische gidsen.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1127/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Het statuut van de toeristische gidsen.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1103/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Controle bromfietsen - Rolletjestest.
  Verzending vraag naar Minister 20/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1103/2 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Controle bromfietsen - Rolletjestest.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Beslissing niet publicatie 18/9/1998
1-1103/3 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Controle bromfietsen - Rolletjestest.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
1-1103/4 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Controle bromfietsen - Rolletjestest.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
1-1102/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Overheveling oude elektriciteitsfacturen naar de consument (nucleair passief e.a.).
  Verzending vraag naar Minister 20/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1043/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Natuurherstelplan "IJzermonding" te Nieuwpoort (Plan Zeehond). - Overdracht oude marinebasis Nieuwpoort naar het Vlaamse gewest.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Intrekking vraag 29/4/1998
1-1015/1 Jan Loones (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Waterstuwdammen-GAP-project in het Koerdische gebied van Turkije.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1014/1 Jan Loones (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vredesbesprekingen in Iraaks Koerdistan.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1013/1 Jan Loones (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Koerdische kwestie in Turkije. - Verlenen van een grotere autonomie aan de Koerdische gemeenschappen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1012/1 Jan Loones (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Koerdische kwestie in Turkije. - Onderhandelingen met PKK.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1011/1 Jan Loones (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Koerdische kwestie in Turkije. - Buitenlandse waarnemers bij aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1007/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Herziening van reglement A4.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1006/1 Jan Loones (VU) Eerste Minister  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/2 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Beslissing niet publicatie 19/5/1998
1-1006/3 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1006/4 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1006/5 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/6 Jan Loones (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1006/7 Jan Loones (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 13/7/1998
  Beslissing niet publicatie 13/7/1998
1-1006/8 Jan Loones (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1006/9 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/10 Jan Loones (VU) minister van Sociale Zaken  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/11 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/12 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Beslissing niet publicatie 2/6/1998
1-1006/13 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Beslissing niet publicatie 28/7/1998
1-1006/14 Jan Loones (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-1006/15 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Beslissing niet publicatie 2/6/1998
1-1006/16 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Beslissing niet publicatie 19/5/1998
1-1006/17 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Beslissing niet publicatie 19/5/1998
1-948/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Chemisch munitiedepot Langemark-Poelkapelle. - Vergoeding leden ontmijningsdienst.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-919/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Luchtmachtbasis Koksijde. - Uitvalsbasis F16.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-918/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Meteo Wing. - Meteo West-Vlaanderen. - Cumulatiemogelijkheid.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-917/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Veiligheid m.b.t. de strandvisserij.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-912/1 Jan Loones (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Hervorming van de Europese structuurfondsen. - West-Vlaams provinciaal standpunt.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-907/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Campingsector. - Politiefiches.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-884/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Gebrek aan veiligheid en controle bij de fiscus. - Fraudepraktijken.
  Verzending vraag naar Minister 20/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-874/1 Jan Loones (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Eetstoornissen. - Leeftijdsgebonden discriminatie inzake gezondheidszorg.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-871/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Wettelijke bescherming van ontwerp van modellen. - Motorfietsen.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-860/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Vlaams ongenoegen over buitenlandse promotie Vlaamse generaals.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-855/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Uurregeling Thalys tussen Parijs en Oostende. - Toerisme in Vlaanderen.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-852/1 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De integratie van franssprekende Belgische leerlingen in de kustgemeenten.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998
1-848/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Dossier van de kustmijnenvegers.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-848/2 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Dossier van de kustmijnenvegers.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-847/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De Belgische fiscus en de Vlaamse zeevisserij (Slooppremies).
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-842/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Nieuwe bestemming postgebouw Oostende - Maritiem Museum.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-841/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Uitgifte bijzondere postzegels - poststempels.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-839/1 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-746
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-746
1-796/1 Jan Loones (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Strandvondsten. - Potvissen en vinvissen. - Interventienetwerk.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-796/2 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Strandvondsten. - Potvissen en vinvissen. - Interventienetwerk.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
1-786/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Richtlijn 92/14 EEG. - Daling vrachtvervoer Luchthaven Oostende.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-785/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Daling aantal werknemers bij Holyman-Sally (rederij).
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-783/1 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Discriminatie vrouwelijke beroepsmilitairen m.b.t. nieuwe uniformen bij de landmacht.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-783/2 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Discriminatie vrouwelijke beroepsmilitairen m.b.t. nieuwe uniformen bij de landmacht.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-778/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadsleden. - Inzagerecht dossiers in behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-765/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Vereffening RMT-eigendomrecht.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-764/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  RMT-archieven
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-763/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Verkoop RMT-schepen.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-750/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Militaire luchtverkeersleiders in de burgersector. - Niet erkenning brevet.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Aanvullend antwoord 20/4/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-750/2 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Militaire luchtverkeersleiders in de burgersector. - Niet erkenning brevet.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-746/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-746/2 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-745/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Protestacties. - Taalactiekomitť.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-744/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Doorvoer van nucleaire transporten door West-Vlaanderen.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-713/1 Jan Loones (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Organisatie van de taalinspectie langs de grens tussen het Franse en het Duitse taalgebied inzake onderwijs.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-695/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Nieuwe werkkledij landmacht.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-694/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Onderzoek naar racisme binnen de krijgsmacht.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-692/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Motorrijders. - Verbod aan driewielige motorfietsen ("Trikes") om op autosnelweg te rijden.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-685/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De Post. - Taxipost.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-670/1 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Wetsontwerp kansspelen en kansspelinrichtingen. - Vraag voor een casino aan de Westkust.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-593/1 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Fietshelm. - Resultaten studie. - Sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-592/1 Jan Loones (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Gent. - Nieuw gerechtsgebouw.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 27/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-591/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Raad voor de Mededinging. - Ontslag. - Werking.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-590/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Wervingsproblemen in het leger
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-587/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Casino's. - Belastingopbrengsten. - Toegelaten kansspelen.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-586/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Internet. - Fiscale stimuli.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-543/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Reiscontractenwet.- Toepassing KB van 13 juni 1997
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-503/1 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Zeevissers. - Sociaal statuut.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997