Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Peter Van Rompuy

15 resultaten

5-114 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/4/2011
  de bepalingen in het Europact met betrekking tot de verhoging van de werkzaamheidsgraad
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-183 Peter Van Rompuy (CD&V) 9/6/2011
  de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-184 Peter Van Rompuy (CD&V) 9/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-338 Peter Van Rompuy (CD&V) 15/12/2011
  de situatie in het vluchtelingenkamp van Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-419 Peter Van Rompuy (CD&V) 9/2/2012
  de versoepeling van de regeling voor brugpensioenen
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
5-470 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/3/2012
  de enquête van het Federaal Planbureau inzake de administratieve lasten in België voor het jaar 2010
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-549 Peter Van Rompuy (CD&V) 10/5/2012
  de werkgelegenheidsgraad
  minister van Werk
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-561 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/5/2012
  de werkgelegenheidsgraad
  minister van Werk
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-590 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/6/2012
  de begroting voor 2013
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-591 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/6/2012
  de corruptie-index
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-623 Peter Van Rompuy (CD&V) 28/6/2012
  de budgettaire impact van het relanceplan 2012
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-643 Peter Van Rompuy (CD&V) 5/7/2012
  het stijgend aantal langdurig zieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Werk
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-692 Peter Van Rompuy (CD&V) 25/10/2012
  het stabiliteitsprogramma
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-708 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/11/2012
  de impact van de eenmalige fiscale amnestie op de Europese verplichtingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-724 Peter Van Rompuy (CD&V) 29/11/2012
  de impact van de begrotingsmaatregelen op de loonkosthandicap
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)