Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fatiha Sadi

29 resultaten

5-54 Fatiha Sadi (PS) 24/2/2011
  de situatie in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-115 Fatiha Sadi (PS) 7/4/2011
  het mandaat van de Moslimexecutieve van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-150 Fatiha Sadi (PS) 18/5/2011
  de financiering van de sociale zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-177 Fatiha Sadi (PS) 26/5/2011
  de akkoorden inzake ontwikkelingssamenwerking met de landen in het Euro-mediterraan gebied
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-202 Fatiha Sadi (PS) 16/6/2011
  de nieuwe conventie van de Raad van Europa inzake preventie en bestrijding van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-241 Fatiha Sadi (PS) 7/7/2011
  de omzetting van het kaderbesluit van de Raad van Europa van 28 november 2008
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-308 Fatiha Sadi (PS) 24/11/2011
  de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-356 Fatiha Sadi (PS) 12/1/2012
  de borstimplantaten van de firma Poly Implant Prothse
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1739
5-397 Fatiha Sadi (PS) 1/2/2012
  het vliegen over Brussel en het gebruik van de baan 02
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-410 Fatiha Sadi (PS) 9/2/2012
  de strijd tegen de vrouwelijke genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-512 Fatiha Sadi (PS) 26/4/2012
  de verhoging van 90% van de belastingheffing op de voordelen in natura voor huisbewaarders
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6208
5-582 Fatiha Sadi (PS) 6/6/2012
  de onderhoudswerken van baan 25R van Brussels International Airport
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-617 Fatiha Sadi (PS) 28/6/2012
  het hervormingsproject van de Schengenruimte
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-631 Fatiha Sadi (PS) 4/7/2012
  de discriminatie bij aanwerving in de uitzendsector
  minister van Werk
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-683 Fatiha Sadi (PS) 24/10/2012
  de gezondheid en de veiligheid van uitzendkrachten
  minister van Werk
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-757 Fatiha Sadi (PS) 19/12/2012
  het Executief van de moslims van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-786 Fatiha Sadi (PS) 16/1/2013
  de terugbetaling van de anticonceptiepillen van 3de en 4de generatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2960
5-817 Fatiha Sadi (PS) 30/1/2013
  de C-130 Hercules transportvliegtuigen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-896 Fatiha Sadi (PS) 13/3/2013
  de preventie, de controle en het verbod op radicale bewegingen op het Belgisch grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-938 Fatiha Sadi (PS) 17/4/2013
  het inzetten van privdetectives door bedrijven in het kader van het aanwerven of het ontslaan van personeel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Werk
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-995 Fatiha Sadi (PS) 23/5/2013
  de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart van personen die ouder zijn dan 75 jaar
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1058 Fatiha Sadi (PS) 20/6/2013
  de bevindingen van de ULB-studie over de gedwongen huwelijken in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1102 Fatiha Sadi (PS) 17/7/2013
  de Afghaanse onderdanen die illegaal in Belgi verblijven
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1128 Fatiha Sadi (PS) 24/10/2013
  de bescherming van de lokale civiele hulpkrachten van de International Security Assistance Force die ter beschikking staan van het Belgisch leger in Afghanistan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1161 Fatiha Sadi (PS) 14/11/2013
  de controle op de toepassing van de luchtvaartprocedures op de luchthaven van Brussel-Nationaal
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1189 Fatiha Sadi (PS) 28/11/2013
  de statistische gegevensinvoer van feiten van huiselijk geweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1215 Fatiha Sadi (PS) 12/12/2013
  de erkenning van polygame huwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1292 Fatiha Sadi (PS) 6/2/2014
  de ratificatie van het Verdrag van Istanbul
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1338 Fatiha Sadi (PS) 26/2/2014
  de achterstand bij de administratie van het kadaster en de gevolgen voor de gemeentelijke financin
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)