Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fabienne Winckel

30 resultaten

5-117 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de termijnen voor de behandeling van dossiers door de Dienst Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-193 Fabienne Winckel (PS) 9/6/2011
  het statuut van de verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-228 Fabienne Winckel (PS) 30/6/2011
  de speciale identiteitskaart voor ambassadepersoneel
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-277 Fabienne Winckel (PS) 10/11/2011
  de boekhouding van de syndicus van een mede-eigendom
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-320 Fabienne Winckel (PS) 1/12/2011
  het standpunt van de Europese Unie inzake de jaarlijkse vakantie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-368 Fabienne Winckel (PS) 18/1/2012
  het oprichten van een commissie voor het personeel van de diplomatieke zendingen
  minister van Werk
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-430 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2012
  het stakingsrecht en de eenzijdige verzoekschriften
  minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-482 Fabienne Winckel (PS) 29/3/2012
  de toestand waarin de werknemers van Carsid zich bevinden
  minister van Werk
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-503 Fabienne Winckel (PS) 19/4/2012
  de stand van zaken van de onteigeningen door het comitť van aankoop voor de RN57 in Zinnik
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-537 Fabienne Winckel (PS) 10/5/2012
  het naleven van de verplichtingen van de werkgever in de open space-kantoorruimtes
  minister van Werk
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-566 Fabienne Winckel (PS) 30/5/2012
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 december 2011
  minister van Werk
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-595 Fabienne Winckel (PS) 13/6/2012
  de resultaten van een enquÍte van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten over de synergiŽn tussen boekhouders-fiscalisten en ondernemingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-645 Fabienne Winckel (PS) 11/7/2012
  de vermindering van de sociale bijdragen voor werkgevers die jongeren na een instapstage zullen aanwerven
  minister van Werk
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-728 Fabienne Winckel (PS) 5/12/2012
  het huiselijk geweld tegen van migrantenvrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-853 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2013
  de ongeoorloofde praktijken van gerechtsdeurwaarders inzake minnelijke invorderingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-879 Fabienne Winckel (PS) 6/3/2013
  de toezicht-, controle- en onderzoekssystemen op de werkvloer en meer bepaald de whistleblowing
  minister van Werk
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-908 Fabienne Winckel (PS) 20/3/2013
  een website die diensten aan werkzoekenden aanbiedt
  minister van Werk
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-931 Fabienne Winckel (PS) 28/3/2013
  het volledige beslag op het leefloon
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-953 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2013
  de ongevraagde commerciŽle en publicitaire oproepen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-996 Fabienne Winckel (PS) 23/5/2013
  de gids met technische voorschriften voor fotovoltaÔsche installaties met betrekking tot de bescherming van goederen en mensen, in het bijzonder van de brandweermannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1075 Fabienne Winckel (PS) 27/6/2013
  de uitvoering van de maatregelen van de telecomwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1130 Fabienne Winckel (PS) 24/10/2013
  het ongenoegen van de landbouwers betreffende de strengheid van de sanitaire normen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1190 Fabienne Winckel (PS) 28/11/2013
  de maatregelen inzake de veiligheid van zelfstandigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1228 Fabienne Winckel (PS) 19/12/2013
  de ontslagbescherming van werknemers die orgaandonoren zijn
  minister van Werk
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-1234 Fabienne Winckel (PS) 8/1/2014
  de ontslagbescherming van werknemers die orgaandonoren zijn
  minister van Werk
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1251 Fabienne Winckel (PS) 16/1/2014
  het recht op verlof om een nieuwe betrekking te zoeken
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1280 Fabienne Winckel (PS) 29/1/2014
  de werkcheques
  minister van Werk
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1321 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2014
  het nieuwe transportplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1379 Fabienne Winckel (PS) 26/3/2014
  het ontbreken van recht op ouderschapsverlof voor het personeel van de buitenlandse ambassades en de SHAPE
  minister van Werk
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1394 Fabienne Winckel (PS) 3/4/2014
  het uitwerken van een volwaardig en aangepast statuut voor onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)