Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Helga Stevens

26 resultaten

5-37 Helga Stevens (N-VA) 17/2/2011
  de problemen op het vlak van de gerechtelijke expertise
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-248 Helga Stevens (N-VA) 7/7/2011
  het nagaan van het bestaan van een autoverzekering bij de autokeuring
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-289 Helga Stevens (N-VA) 17/11/2011
  de klantvriendelijkheid van de directie-generaal personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-334 Helga Stevens (N-VA) 15/12/2011
  de bereikbaarheid van de noodnummers voor dove en slechthorende burgers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-487 Helga Stevens (N-VA) 29/3/2012
  de koppeling van het leefloon aan het naar school sturen van kleuters en kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-517 Helga Stevens (N-VA) 26/4/2012
  het reglement van Plopsaland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-588 Helga Stevens (N-VA) 7/6/2012
  de organisatie van het vervoer van gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-653 Helga Stevens (N-VA) 12/7/2012
  de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-661 Helga Stevens (N-VA) 19/7/2012
  de veiligheidsreglementering voor pretparken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-751 Helga Stevens (N-VA) 13/12/2012
  de tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-824 Helga Stevens (N-VA) 31/1/2013
  de vermindering van de toelagen voor de gewestelijke steuncentra die therapie geven aan zedendelinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-845 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-884 Helga Stevens (N-VA) 7/3/2013
  het falend beleid rond de forensische geneeskunde
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-987 Helga Stevens (N-VA) 16/5/2013
  het opleggen van een dwangsom wegens het gebrek aan behandeling voor een geÔnterneerde
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-1016 Helga Stevens (N-VA) 30/5/2013
  de geldigheid van attesten die worden uitgereikt door de VDAB
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1079 Helga Stevens (N-VA) 27/6/2013
  de btw op het vertaalwerk verricht door gerechtstolken
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1093 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  het uitstellen van het doktersbezoek door personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1109 Helga Stevens (N-VA) 18/7/2013
  de uitspraak in kort geding met betrekking tot de internering
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1186 Helga Stevens (N-VA) 21/11/2013
  de toekomst van de Grubbe in Everberg na de Zesde Staatshervorming
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1206 Helga Stevens (N-VA) 5/12/2013
  de toegankelijkheid van de infrastructuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor personen met een beperking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1230 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  de hervorming van de uitkeringen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/12/2013 (handelingen 5-134)
5-1243 Helga Stevens (N-VA) 9/1/2014
  de stand van zaken betreffende de zelfstandige onthaalouders
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1274 Helga Stevens (N-VA) 23/1/2014
  de re-integratie van personen met een langdurige aandoening
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1287 Helga Stevens (N-VA) 30/1/2014
  de zoveelste veroordeling tot een schadevergoeding wegens het gebrek aan behandeling voor een geÔnterneerde
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1345 Helga Stevens (N-VA) 27/2/2014
  de aangekondigde staking van de gevangenisartsen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1376 Helga Stevens (N-VA) 20/3/2014
  het gebruik van landmijnen door het Russische leger
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)