Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Freya Piryns

28 resultaten

5-26 Freya Piryns (Groen!) 27/1/2011
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-44 Freya Piryns (Groen!) 17/2/2011
  de campagne "Go for Zero"
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-101 Freya Piryns (Groen!) 31/3/2011
  de opvangcrisis, het terugkeerbeleid en de versnelling van de asielprocedure
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-215 Freya Piryns (Groen!) 23/6/2011
  de bevoegdheid van een burgemeester om huisarrest op te leggen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-255 Freya Piryns (Groen!) 14/7/2011
  pleegouders
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-275 Freya Piryns (Groen!) 10/11/2011
  de crisis in de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-330 Freya Piryns (Groen!) 15/12/2011
  noodopvang van asielzoekers door Belgische NGO's
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-367 Freya Piryns (Groen) 12/1/2012
  de noodopvang
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-416 Freya Piryns (Groen) 9/2/2012
  een door Fedasil opgemaakte simulatie over de noodzaak van 7000 extra opvangplaatsen in 2012
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-489 Freya Piryns (Groen) 29/3/2012
  de bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis in Beveren
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-520 Freya Piryns (Groen) 26/4/2012
  het begeleiden van minderjarige asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-543 Freya Piryns (Groen) 10/5/2012
  de Roma in het Brusselse Noordstation
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-657 Freya Piryns (Groen) 12/7/2012
  het standpunt van de regering over de veiligheidssituatie in Afghanistan
  eerste minister
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-705 Freya Piryns (Groen) 8/11/2012
  het aantal verkrachtingen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-720 Freya Piryns (Groen) 29/11/2012
  de verhoging van de roerende voorheffing op auteursrechten van 15 naar 25 %
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-761 Freya Piryns (Groen) 20/12/2012
  de zorg bij het levenseinde van personen met dementie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-780 Freya Piryns (Groen) 10/1/2013
  de arresten van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen over de medische regularisatie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-809 Freya Piryns (Groen) 24/1/2013
  de gadgets en apps die de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang brengen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-864 Freya Piryns (Groen) 21/2/2013
  de aangekondigde verhoogde retributie van 250 euro voor vreemdelingen die zich inschrijven in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
 
Herkwalificatie van :
5-887 Freya Piryns (Groen) 7/3/2013
  de invloed van de wereldwijde crisis op vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-913 Freya Piryns (Groen) 21/3/2013
  de mogelijke afbouw van het budget voor voedselhulp door Europa
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-960 Freya Piryns (Groen) 25/4/2013
  het jaarrapport van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-971 Freya Piryns (Groen) 2/5/2013
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-1049 Freya Piryns (Groen) 13/6/2013
  het PRISM-programma van het Amerikaanse National Security Agency en privacy van de Belgische bevolking
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1094 Freya Piryns (Groen) 4/7/2013
  het oprichten van een loket voor vragen over de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1122 Freya Piryns (Groen) 10/10/2013
  het drama van Lampedusa
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1299 Freya Piryns (Groen) 6/2/2014
  de toekomst van de voedselbedeling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1362 Freya Piryns (Groen) 13/3/2014
  de Afghaanse vrouwelijke vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)